Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 79:1-13

Muziki wa Asafu. 79  Ee Mungu, mataifa yameingia katika urithi wako;+ Wamelitia unajisi hekalu lako takatifu;+ Wamefanya Yerusalemu kuwa rundo la mabomoko.+   Wamewapa ndege wa mbinguni maiti ya watumishi wako iwe chakula chao,+ Na nyama ya washikamanifu wako kwa wanyama-mwitu wa dunia.+   Wamemwaga damu yao kama maji Kuzunguka Yerusalemu pande zote, wala hakuna mtu wa kuzika.+   Tumekuwa shutuma kwa jirani zetu,+ Dharau na dhihaka kwa wale wanaotuzunguka pande zote.+   Ee Yehova, utapandwa na hasira mpaka wakati gani? Milele?+ Hasira yako itawaka kama moto mpaka wakati gani?+   Mwaga ghadhabu yako juu ya mataifa ambayo hayakukujua,+ Na juu ya falme ambazo hazikuliitia jina lako.+   Kwa maana wamemla Yakobo,+ Nao wamefanya makao yake yawe ukiwa.+   Usikumbuke dhidi yetu makosa ya mababu zetu.+ Ufanye haraka! Rehema zako na zitufikie,+ Kwa maana tumekuwa maskini sana.+   Utusaidie, Ee Mungu wa wokovu wetu,+ Kwa ajili ya utukufu wa jina lako;+ Na utukomboe na kufunika dhambi zetu kwa sababu ya jina lako.+ 10  Kwa nini mataifa yaseme: “Mungu wao yuko wapi?”+ Na ijulikane katika mataifa mbele ya macho yetu+ Juu ya kulipiza kisasi damu ya watumishi wako ambayo imemwagwa.+ 11  Kuugua kwa mfungwa na kuingie mbele zako.+ Kulingana na ukuu wa mkono wako, uwahifadhi wale waliochaguliwa kwa ajili ya kifo.+ 12  Na kuwalipa jirani zetu mara saba kifuani mwao+ Shutuma yao ambayo wamekushutumu nayo, Ee Yehova.+ 13  Na sisi watu wako na kundi la malisho yako,+ Tutakushukuru mpaka wakati usio na kipimo; Kutoka kizazi mpaka kizazi tutatangaza sifa yako.+

Maelezo ya Chini