Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 72:1-20

Kuhusu Sulemani. 72  Ee Mungu, umpe mfalme maamuzi yako ya hukumu,+ Na uadilifu wako mwana wa mfalme.+   Na atetee kesi ya watu wako kwa uadilifu+ Na ya watu wako wenye kuteseka kwa hukumu.+   Milima na iwapelekee watu amani,+ Na vilima pia, kwa uadilifu.   Na ahukumu wenye kuteseka katikati ya watu,+ Na awaokoe wana wa maskini, Na amponde mpunjaji.   Watakuogopa maadamu jua lipo,+ Na mbele ya mwezi kwa kizazi baada ya kizazi.+   Atashuka kama mvua juu ya majani yaliyofyekwa,+ Kama manyunyu mengi yanayolowesha dunia.+   Katika siku zake aliye mwadilifu atachipuka,+ Na wingi wa amani mpaka mwezi utakapokuwa haupo tena.+   Naye atakuwa na raia kutoka bahari mpaka bahari+ Na kutoka ule Mto+ mpaka miisho ya dunia.+   Wakaaji wa maeneo yasiyo na maji watainama mbele yake,+ Na adui zake watayaramba mavumbi.+ 10  Wafalme wa Tarshishi na wa visiwa+ Watalipa ushuru.+ Wafalme wa Sheba na wa Seba— Watatoa zawadi.+ 11  Na wafalme wote watamsujudia;+ Nayo mataifa yote yatamtumikia.+ 12  Kwa maana atamkomboa maskini anayelilia msaada,+ Pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana msaidizi.+ 13  Atamsikitikia mtu wa hali ya chini na maskini,+ Naye ataziokoa nafsi za maskini.+ 14  Ataikomboa nafsi yao kutoka katika ukandamizaji na katika jeuri, Nayo damu yao itakuwa na thamani machoni pake.+ 15  Yeye na aishi,+ na apewe sehemu ya dhahabu ya Sheba.+ Na kwa ajili yake sala na itolewe daima; Na abarikiwe mchana kutwa.+ 16  Kutakuwa na wingi wa nafaka duniani;+ Juu ya milima kutakuwa na mafuriko.+ Uzao wake utakuwa kama katika Lebanoni,+ Na wale wa kutoka katika jiji watachanuka kama majani ya dunia.+ 17  Jina lake na liweko mpaka wakati usio na kipimo;+ Jina lake na liongezeke mbele ya jua, Na kupitia yeye na wajibariki;+ Mataifa yote na yamtangaze kuwa mwenye furaha.+ 18  Na abarikiwe Yehova Mungu, Mungu wa Israeli,+ Ambaye peke yake anafanya kazi za ajabu.+ 19  Na jina lake tukufu na libarikiwe mpaka wakati usio na kipimo,+ Nao utukufu wake na uijaze dunia yote.+ Amina na Amina. 20  Sala za Daudi, mwana wa Yese,+ zimefikia mwisho wake.

Maelezo ya Chini