Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 71:1-24

71  Nimekukimbilia wewe, Ee Yehova.+ Nisiaibike kamwe.+   Unikomboe kwa uadilifu wako na kuniokoa.+ Tega sikio lako kwangu na uniokoe.+   Uwe kwangu ngome ya mwamba ya kuingia ndani daima.+ Utoe amri ili kuniokoa,+ Kwa maana wewe ni mwamba wangu na ngome yangu.+   Ee Mungu wangu, uniokoe na mkono wa mwovu,+ Na mkono wa mtu anayetenda kwa njia isiyo ya haki na kwa ukandamizaji.+   Kwa maana wewe ni tumaini langu,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova, tegemeo langu tangu ujana wangu.+   Nimekutegemea tangu tumboni;+ Wewe ndiye Yule anayenitenganisha na sehemu za ndani za mama yangu.+ Sifa yangu kwako ni ya daima.+   Nimekuwa kama muujiza kwa watu wengi;+ Lakini wewe ni kimbilio langu lenye nguvu.+   Kinywa changu kimejawa na sifa zako,+ Mchana kutwa na uzuri wako.+   Usinitupe wakati wa uzee;+ Wakati tu nguvu zangu zinapungua, usiniache.+ 10  Kwa maana adui zangu wamesema juu yangu,+ Na walewale wanaoitafuta nafsi yangu wameshauriana pamoja,+ 11  Wakisema: “Mungu mwenyewe amemwacha.+ Mfuatilieni na kumkamata, kwa maana hakuna mkombozi.”+ 12  Ee Mungu, usikae mbali nami.+ Ee Mungu wangu, ufanye haraka kunisaidia.+ 13  Hao na waaibike, hao na wafikie mwisho wao, wanaoshindana na nafsi yangu.+ Hao na wajifunike kwa shutuma na fedheha wanaonitafutia msiba.+ 14  Lakini mimi, nitangoja daima,+ Nami nitaongezea sifa zako zote. 15  Kinywa changu mwenyewe kitasimulia uadilifu wako,+ Wokovu wako mchana kutwa,+ Kwa maana sijapata kujua hesabu yake.+ 16  Nitaingia na nguvu kuu,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu+ Yehova; Nitautangaza uadilifu wako, naam, wako peke yako.+ 17  Ee Mungu, umenifundisha tangu ujana wangu,+ Na mpaka sasa ninaendelea kutangaza kazi zako za ajabu.+ 18  Na mpaka wakati wa uzee na wa kuwa na kichwa chenye mvi, Ee Mungu, usiniache,+ Mpaka nikitangazie kizazi habari za mkono wako,+ Habari za nguvu zako, kwa wale wote watakaokuja.+ 19  Uadilifu wako, Ee Mungu, unafika kileleni;+ Na kuhusu mambo makuu ambayo umeyafanya,+ Ee Mungu, ni nani aliye kama wewe?+ 20  Kwa sababu umenifanya nione taabu nyingi na misiba,+ Unifufue tena;+ Na unipandishe tena kutoka katika vilindi vya maji vya dunia.+ 21  Na uuongeze ukuu wangu,+ Na unizingire na kunifariji.+ 22  Mimi pia, nitakusifu kwa chombo cha kinanda,+ Kuhusu ukweli wako, Ee Mungu wangu.+ Nitakupigia muziki kwa kinubi, Ee Mtakatifu wa Israeli.+ 23  Midomo yangu itapiga vigelegele kwa shangwe wakati wowote ninapokupigia muziki,+ Naam, nafsi yangu, ambayo umeikomboa.+ 24  Pia, ulimi wangu mwenyewe, mchana kutwa, utasema juu ya uadilifu wako kwa sauti ya chini,+ Kwa maana wameaibika, kwa maana wamefedheheka, wale wanaonitafutia msiba.+

Maelezo ya Chini