Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 60:1-12

Kwa kiongozi juu ya Yungiyungi la Kikumbusho. Miktamu. Ya Daudi. Kwa ajili ya kufundishia.+ Wakati alipopambana na Aram-naharaimu na Aram-Soba, naye Yoabu akarudi na kupiga Edomu katika Bonde la Chumvi, naam, watu kumi na mbili elfu.+ 60  Ee Mungu, umetutupilia mbali, umetubomoa,+ Umekasirika. Uturudishe.+   Umeifanya dunia itikisike, umeipasua.+ Uyaponye matundu yake, kwa maana imetikisika.+   Umewafanya watu wako waone magumu.+ Umetufanya tunywe divai ikatufanya tuyumbe-yumbe.+   Umewapa ishara+ wale wanaokuogopa Wakimbie kombokombo kwa sababu ya upinde. Sela.   Ili wapendwa wako waokolewe,+ Ee, uokoe kwa mkono wako wa kuume na kutujibu.+   Mungu mwenyewe amesema katika utakatifu wake:+ “Nitashangilia, nitamgawanya Shekemu awe fungu;+ Na nchi tambarare ya chini ya Sukothi nitaipima.+   Gileadi ni yangu na Manase ni yangu,+ Na Efraimu ni ngome ya aliye mkuu wangu; Yuda ni fimbo yangu ya kiongozi.+   Moabu ni chungu changu cha kuoshea.+ Nitatupa kiatu changu juu ya Edomu.+ Nitapiga kelele za ushindi juu ya Ufilisti.”+   Ni nani atakayenipeleka kwenye jiji lililozingirwa?+ Ni nani atakayeniongoza mpaka Edomu?+ 10  Je, si wewe, Ee Mungu, ambaye umetutupilia mbali+ Na ambaye huendi pamoja na majeshi yetu ukiwa Mungu?+ 11  Utusaidie kutoka katika taabu,+ Kwa maana wokovu wa mtu wa udongo haufai kitu.+ 12  Mungu atatuwezesha kupata nguvu,+ Na yeye mwenyewe atawakanyagia chini wapinzani wetu.+

Maelezo ya Chini