Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 44:1-26

Kwa kiongozi. Ya wana wa Kora.+ Maskili. 44  Ee Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, Mababu zetu wenyewe wametusimulia+ Utendaji ambao ulifanya katika siku zao,+ Siku za zamani za kale.+   Wewe mwenyewe kwa mkono wako uliwafukuzia mbali mataifa,+ Nawe ukawapanda hao badala yao.+ Ukavunja vikundi vya mataifa na kuwafukuza.+   Kwa maana hawakuimiliki nchi hiyo kwa upanga wao wenyewe,+ Wala wokovu haukuletwa kwa mkono wao wenyewe.+ Kwa maana ulikuwa ni mkono wako wa kuume,+ naam, mkono wako na nuru ya uso wako, Kwa sababu ulipendezwa nao.+   Wewe mwenyewe ni Mfalme wangu, Ee Mungu.+ Amuru wokovu mkuu kwa ajili ya Yakobo.+   Kupitia wewe tutawasukuma wapinzani wetu;+ Katika jina lako tutawakanyagia chini wale wanaosimama dhidi yetu.+   Kwa maana sikuendelea kuutegemea upinde wangu+ Wala si upanga wangu uliokuwa ukiniokoa.+   Kwa maana ulituokoa kutoka kwa wapinzani wetu,+ Nawe ukawafanya waone aibu wale wanaotuchukia vikali.+   Tutamtolea Mungu sifa mchana kutwa,+ Nasi tutalisifu jina lako mpaka wakati usio na kipimo.+ Sela.   Lakini sasa umetutupilia mbali na unaendelea kutufedhehesha,+ Wala huendi pamoja na majeshi yetu.+ 10  Wewe unaendelea kutufanya tugeuke kutoka kwa adui zetu,+ Na wale wanaotuchukia vikali wamejinyakulia vitu.+ 11  Wewe unatutoa kama kondoo, kama chakula,+ Nawe umetutawanya kati ya mataifa.+ 12  Unawauza watu wako kwa bei ndogo sana,+ Wala hujapata faida yoyote kwa bei yao. 13  Unatuweka kuwa shutuma kwa jirani zetu,+ Kuwa dharau na dhihaka kwa wale wanaotuzunguka pande zote.+ 14  Umetufanya kuwa neno la kimethali kati ya mataifa,+ Kuwa kitu cha kutikisiwa kichwa kati ya vikundi vya mataifa.+ 15  Fedheha yangu iko mbele yangu mchana kutwa, Nayo aibu ya uso wangu mwenyewe imenifunika,+ 16  Kwa sababu ya sauti ya mtu anayeshutumu na kusema vibaya, Kwa sababu ya adui na mtu anayejilipizia kisasi.+ 17  Yote hayo ndiyo yametujia, nasi hatujakusahau,+ Wala hatujatenda kwa njia ya uwongo katika agano lako.+ 18  Moyo wetu haujageuka nyuma kwa kukosa imani,+ Wala hatua za miguu yetu hazitoki katika njia yako.+ 19  Kwa maana umetuponda katika mahali pa mbwa-mwitu,+ Nawe unatufunika kwa kivuli kizito.+ 20  Ikiwa tumelisahau jina la Mungu wetu, Au kumnyooshea mungu mgeni mikono yetu,+ 21  Je, Mungu mwenyewe hatachunguza hilo?+ Kwa maana yeye anajua siri za moyo.+ 22  Lakini kwa ajili yako tumeuawa mchana kutwa; Tumehesabiwa kuwa kondoo wa kuchinjwa.+ 23  Uamke. Kwa nini unaendelea kulala usingizi, Ee Yehova?+ Uamke. Usiendelee kututupilia mbali milele.+ 24  Kwa nini unaendelea kuuficha uso wako? Kwa nini unasahau mateso yetu na ukandamizaji wetu?+ 25  Kwa maana nafsi yetu imeinama chini mavumbini;+ Tumbo letu limeshikamana na udongo. 26  Usimame, utusaidie+ Na kutukomboa kwa ajili ya fadhili zako zenye upendo.+

Maelezo ya Chini