Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 35:1-28

Ya Daudi. 35  Endesha kesi yangu dhidi ya wapinzani wangu, Ee Yehova;+ Upigane na wale wanaopigana nami.+   Ushike ngao ndogo na ngao kubwa,+ Na usimame ili unisaidie.+   Na uchomoe mkuki na shoka lenye makali kuwili ili kukutana na wale wanaonifuatilia.+ Uiambie nafsi yangu: “Mimi ni wokovu wako.”+   Wale wanaoiwinda nafsi yangu na waone aibu na kufedheheka.+ Wale wanaonipangia hila nipatwe na msiba na warudishwe nyuma na kufedheheka.+   Na wawe kama makapi mbele ya upepo,+ Naye malaika wa Yehova na awe akiwasukuma.+   Njia yao na iwe giza na mahali penye kuteleza,+ Naye malaika wa Yehova na awe akiwafuatilia.   Kwa maana wamenifichia bila sababu shimo lao lenye wavu;+ Wamelichimba bila sababu kwa ajili ya nafsi yangu.+   Uharibifu na umjie bila yeye kujua,+ Na wavu wake mwenyewe aliouficha na umkamate;+ Na aanguke ndani yake apatwe na uharibifu.+   Lakini nafsi yangu mwenyewe na iwe na shangwe katika Yehova;+ Na ishangilie katika wokovu wake.+ 10  Mifupa yangu yote na iseme:+ “Ee Yehova, ni nani aliye kama wewe,+ Anayemkomboa mwenye kuteseka kutoka kwa mwenye nguvu kuliko yeye,+ Na kumkomboa mwenye kuteseka na maskini kutoka kwa mwenye kumnyang’anya?”+ 11  Mashahidi wenye jeuri husimama;+ Huniuliza mambo nisiyojua.+ 12  Hunilipa mema yangu kwa mabaya,+ Hasara kwa nafsi yangu.+ 13  Lakini mimi, walipokuwa wagonjwa, mavazi yangu yalikuwa ni magunia,+ Nikaitesa nafsi yangu kwa kufunga,+ Nayo sala yangu mwenyewe ikawa ikirudi kifuani pangu.+ 14  Kana kwamba ni kwa ajili ya mwenzangu, kana kwamba ni kwa ajili ya ndugu yangu,+ Nilitembea huku na huku kama mtu anayemwombolezea mama yake.+ Nikainama nikiwa na huzuni. 15  Lakini walishangilia na kukusanyika pamoja kuhusu kuchechemea kwangu;+ Walikusanyika pamoja dhidi yangu,+ Wakinipiga na kuniangusha wakati sikujua;+ Walinirarua vipande-vipande wala hawakukaa kimya.+ 16  Kati ya wenye dhihaka, walioasi imani, kwa ajili ya keki,+ Kulikuwako kusaga meno yao dhidi yangu.+ 17  Ee Yehova, utaendelea kuona hayo mpaka wakati gani?+ Uirudishe nafsi yangu kutoka katika maangamizi yao,+ Naam, yangu iliyo ya pekee+ kutoka kwa wana-simba wenye manyoya shingoni. 18  Nitakusifu katika kutaniko kubwa;+ Nitakusifu kati ya kikundi cha watu wengi.+ 19  Wale ambao ni adui zangu bila sababu yoyote wasishangilie juu yangu;+ Nao wale wanaonichukia bila sababu, wasikonyeze jicho.+ 20  Kwa maana hawasemi mambo ya amani;+ Bali juu ya wanyamavu wa dunia Wanaendelea kupanga mambo ya udanganyifu.+ 21  Nao hufungua kinywa chao wazi dhidi yangu.+ Wamesema: “Aha! Aha! jicho letu limeyaona.”+ 22  Ee Yehova, umeona.+ Usikae kimya.+ Ee Yehova, usikae mbali nami.+ 23  Uamke na ukae macho kwa ajili ya hukumu yangu,+ Kwa ajili ya kesi yangu,+ Ee Mungu wangu, naam, Yehova. 24  Nihukumu kulingana na uadilifu wako, Ee Yehova Mungu wangu,+ Nao wasishangilie juu yangu.+ 25  Na wasiseme moyoni mwao: “Aha, nafsi yetu!”+ Na wasiseme: “Tumemmeza.”+ 26  Na waone aibu na kufedheheka wote pamoja+ Wanaoshangilia msiba wangu.+ Na wavikwe aibu+ na fedheha wale wanaojivuna sana dhidi yangu.+ 27  Wale wanaopendezwa na uadilifu wangu na wapige vigelegele kwa shangwe na kushangilia.+ Nao waseme daima:+ “Yehova na atukuzwe, ambaye anapendezwa na amani ya mtumishi wake.”+ 28  Nao ulimi wangu mwenyewe na utamke uadilifu wako kwa sauti ya chini,+ Sifa yako mchana kutwa.+

Maelezo ya Chini