Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 31:1-24

Kwa kiongozi. Muziki wa Daudi. 31  Nimekukimbilia wewe, Ee Yehova.+ Ee nisiaibike kamwe.+ Niokoe katika uadilifu wako.+   Unitegee sikio lako.+ Unikomboe haraka.+ Uwe ngome yangu yenye miamba,+ Nyumba yenye ngome ili kuniokoa.+   Kwa maana wewe ni mwamba wangu na ngome yangu;+ Nawe utaniongoza na kunielekeza+ kwa ajili ya jina lako.+   Utanitoa katika wavu ambao wameuficha kwa ajili yangu,+ Kwa maana wewe ni ngome yangu.+   Naikabidhi roho yangu mkononi mwako.+ Umenikomboa,+ Ee Yehova Mungu wa ukweli.+   Nawachukia wale wanaoonyesha kujali sanamu zisizo na faida, za ubatili;+ Lakini mimi, namtegemea Yehova.+   Nitakuwa na shangwe na kushangilia katika fadhili zako zenye upendo,+ Kwa kuwa umeona mateso yangu;+ Umejua juu ya taabu za nafsi yangu.+   Wala hujanitia mkononi mwa adui.+ Umeisimamisha miguu yangu mahali penye nafasi tele.+   Unionyeshe kibali, Ee Yehova, kwa maana niko katika dhiki kali.+ Mambo yenye kukera yamefanya jicho langu liwe dhaifu,+ naam, nafsi yangu na tumbo langu.+ 10  Kwa maana uhai wangu umefikia mwisho kwa huzuni,+ Na miaka yangu kwa kuugua.+ Kwa sababu ya kosa langu nguvu zangu zimejikwaa,+ Na mifupa yangu imekuwa dhaifu.+ 11  Nimekuwa shutuma+ kwa wale wote wanaonionyesha uadui,+ Na nimekuwa hivyo hata zaidi kwa jirani zangu,+ Na kitu chenye kutia hofu kwa rafiki zangu.+ Wakati wanaponiona nje, wamenikimbia.+ 12  Nimesahaulika kama mtu ambaye amekufa na ambaye hayumo moyoni;+ Nimekuwa kama chombo kilichoharibika;+ 13  Kwa maana nimeisikia habari mbaya kutoka kwa wengi,+ Pande zote kukiwa na woga.+ Wanapoungana kama kitu kimoja dhidi yangu,+ Wanapanga hila ili kuiondoa nafsi yangu.+ 14  Lakini mimi—nimekutegemea wewe, Ee Yehova.+ Nimesema: “Wewe ni Mungu wangu.”+ 15  Nyakati zangu ziko katika mkono wako.+ Unikomboe kutoka katika mkono wa adui zangu na kutoka kwa wale wanaonifuatilia.+ 16  Uufanye uso wako umwangazie mtumishi wako.+ Uniokoe katika fadhili zako zenye upendo.+ 17  Ee Yehova, nisiaibike, kwa maana nimekuita wewe.+ Waovu na waaibike;+ Na wakae kimya katika Kaburi.*+ 18  Midomo inayosema uwongo na ishindwe kusema,+ Inayosema mambo dhidi ya mwadilifu,+ bila kujizuia katika majivuno na dharau.+ 19  Jinsi ulivyo mwingi wema wako,+ ambao umewawekea hazina wale wanaokuogopa!+ Ambao umewapa wale wanaokukimbilia wewe, Mbele ya wana wa binadamu.+ 20  Utawaficha katika mahali pa siri pa uso wako+ Mbali na ukusanyikaji pamoja wa watu.+ Utawaficha katika kibanda chako mbali na kugombana kwa ndimi.+ 21  Yehova na abarikiwe,+ Kwa maana amenionyesha fadhili zenye upendo za ajabu+ katika jiji lililo katika mkazo.+ 22  Mimi nilisema hivi niliposhikwa na wasiwasi:+ “Hakika nitaangamizwa kutoka mbele za macho yako.”+ Bila shaka umeisikia sauti ya kusihi kwangu nilipokulilia unisaidie.+ 23  Enyi washikamanifu wake wote, mpendeni Yehova.+ Yehova anawalinda waaminifu,+ Lakini anampa malipo tele yeyote anayeonyesha majivuno.+ 24  Iweni hodari, nayo mioyo yenu na iwe na nguvu,+ Ninyi nyote mnaomngojea Yehova.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.