Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 22:1-31

Kwa kiongozi juu ya Paa wa Mapambazuko. Muziki wa Daudi. 22  Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?+ Kwa nini uko mbali usiniokoe,+ Mbali na maneno ya mngurumo wangu?+   Ee Mungu wangu, mimi huendelea kuita wakati wa mchana, nawe huitiki;+ Na wakati wa usiku, wala sinyamazi.+   Lakini wewe ni mtakatifu,+ Unayekaa juu ya sifa za Israeli.+   Baba zetu walikutegemea wewe;+ Walikutegemea, nawe ukaendelea kuwaokoa.+   Walikulilia,+ nao wakawa salama;+ Walikutegemea, nao hawakuona aibu.+   Lakini mimi ni mdudu,+ wala si mtu, Shutuma kwa wanadamu na mwenye kudharaulika kwa watu.+   Wale wote wanaoniona mimi, hunidharau;+ Wanaendelea kufungua vinywa vyao wazi, wanaendelea kutikisa vichwa vyao:+   “Yeye alijitia mikononi mwa Yehova.+ Acha Yeye amwokoe!+ Na amkomboe, kwa kuwa yeye amependezwa naye!”+   Kwa maana Wewe ndiye uliyenitoa tumboni,+ Wewe ndiye unayenifanya niwe na tegemeo nilipokuwa kwenye maziwa ya mama yangu.+ 10  Nimetupwa kwako kutoka tumbo la uzazi;+ Kutoka katika tumbo la mama yangu wewe umekuwa Mungu wangu.+ 11  Usikae mbali nami, kwa sababu taabu iko karibu,+ Kwa sababu hakuna msaidizi mwingine.+ 12  Ng’ombe-dume wengi wachanga wamenizingira;+ Wale wenye nguvu wa Bashani wamenizunguka.+ 13  Wamefungua vinywa vyao dhidi yangu,+ Kama simba anayerarua vipande-vipande na kunguruma.+ 14  Nimemwagwa kama maji,+ Na mifupa yangu yote imetenganishwa.+ Moyo wangu umekuwa kama nta;+ Umeyeyuka ndani katika sehemu zangu za ndani.+ 15  Nguvu zangu zimekauka kama kigae cha udongo,+ Na ulimi wangu umefanywa ushikamane na ufizi wangu;+ Nawe unaniweka katika mavumbi ya kifo.+ 16  Kwa maana mbwa wamenizingira;+ Kusanyiko la watenda-maovu limenizunguka.+ Wako kwenye mikono yangu na miguu yangu kama simba.+ 17  Naweza kuhesabu mifupa yangu yote.+ Wao hutazama, hunikazia macho.+ 18  Wanagawana mavazi yangu,+ Nao wanalipigia kura vazi langu.+ 19  Lakini wewe, Ee Yehova, usikae mbali.+ Ewe nguvu zangu,+ ufanye haraka kuja kunisaidia.+ 20  Uikomboe nafsi yangu kutokana na upanga,+ Nafsi yangu ya pekee kutokana na wayo wa mbwa;+ 21  Uniokoe kutokana na kinywa cha simba,+ Na unijibu na kuniokoa kutokana na pembe za ng’ombe-mwitu.+ 22  Nitalitangaza jina lako+ kwa ndugu zangu;+ Katikati ya kutaniko nitakusifu wewe.+ 23  Ninyi mnaomwogopa Yehova, msifuni!+ Enyi nyote mlio uzao wa Yakobo, mtukuzeni!+ Na mwogopeni yeye, enyi nyote mlio uzao wa Israeli.+ 24  Kwa maana hakudharau+ Wala kuchoshwa na mateso ya mwenye kuteseka;+ Naye hakumficha uso wake,+ Naye alipomlilia amsaidie alisikia.+ 25  Kutoka kwako sifa yangu itakuwa katika kutaniko kubwa;+ Nadhiri zangu nitazitimiza mbele ya wale wanaomwogopa.+ 26  Wapole watakula na kushiba;+ Wale wanaomtafuta watamsifu Yehova.+ Mioyo yenu na iishi milele.+ 27  Miisho yote ya dunia itakumbuka na kurudi kwa Yehova.+ Na familia zote za mataifa zitainama mbele zako.+ 28  Kwa maana ufalme ni wa Yehova,+ Naye anayatawala mataifa.+ 29  Wote walio wanono wa dunia watakula na kuinama;+ Wote wanaoenda chini mavumbini watainama mbele zake,+ Wala hakuna atakayeihifadhi hai nafsi yake.+ 30  Uzao utamtumikia;+ Kizazi hicho kitatangaziwa juu ya Yehova.+ 31  Watakuja na kusema juu ya uadilifu wake+ Kwa kikundi cha watu kitakachozaliwa, kwamba ni yeye amefanya hilo.+

Maelezo ya Chini