Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 135:1-21

135  Msifuni Yah!+ Lisifuni jina la Yehova,+ Toeni sifa, enyi watumishi wa Yehova,+   Ninyi mnaosimama katika nyumba ya Yehova,+ Katika nyua za nyumba ya Mungu wetu.+   Msifuni Yah, kwa maana Yehova ni mwema.+ Lipigieni jina lake muziki, kwa maana linapendeza.+   Kwa maana Yah amemchagua Yakobo kwa ajili yake mwenyewe,+ Israeli awe mali yake ya pekee.+   Kwa maana mimi mwenyewe najua vema kwamba Yehova ni mkuu,+ Na Bwana wetu ni zaidi ya miungu mingine yote.+   Kila kitu ambacho Yehova alipendezwa kufanya, amefanya+ Mbinguni na duniani, baharini na katika vilindi vyote vya maji.+   Anafanya mivuke ipande kutoka mwisho wa dunia;+ Amefanya hata malango kwa ajili ya mvua;+ Anauleta upepo kutoka katika maghala yake,+   Yeye aliyewapiga na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri,+ Mwanadamu na pia mnyama.+   Alituma ishara na miujiza katikati yako, Ee Misri,+ Juu ya Farao na juu ya watumishi wake wote;+ 10  Yeye aliyepiga mataifa mengi+ Na kuua wafalme wenye nguvu,+ 11  Naam, Sihoni mfame wa Waamori+ Na Ogu mfalme wa Bashani+ Na falme zote za Kanaani,+ 12  Na ambaye aliitoa nchi yao iwe urithi,+ Urithi kwa Israeli watu wake.+ 13  Ee Yehova, jina lako ni la mpaka wakati usio na kipimo.+ Ee Yehova, ukumbusho wako ni wa mpaka kizazi baada ya kizazi.+ 14  Kwa maana Yehova atawatetea watu wake,+ Naye atajuta kwa sababu ya watumishi wake.+ 15  Sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu,+ Kazi ya mikono ya mtu wa udongo.+ 16  Zina kinywa, lakini haziwezi kusema lolote;+ Zina macho, lakini haziwezi kuona chochote;+ 17  Zina masikio, lakini haziwezi kusikia lolote.+ Pia hazina roho yoyote katika vinywa vyao.+ 18  Wale wanaozifanya watakuwa tu kama hizo,+ Kila mtu anayezitegemea.+ 19  Ee nyumba ya Israeli, mbarikini Yehova.+ Ee nyumba ya Haruni, mbarikini Yehova.+ 20  Ee nyumba ya Lawi, mbarikini Yehova.+ Ninyi mnaomwogopa Yehova, mbarikini Yehova+. 21  Na abarikiwe Yehova kutoka Sayuni,+ Anayekaa katika Yerusalemu.+ Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini