Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Wenye furaha ni wale wasio na kosa katika njia yao,+ Wale wanaotembea katika sheria ya Yehova.+   Wenye furaha ni wale wanaoshika vikumbusho vyake;+ Wanaendelea kumtafuta kwa moyo wote.+   Kwa kweli hawakuzoea kufanya ukosefu wowote wa uadilifu.+ Wametembea katika njia zake.+   Wewe mwenyewe umetoa maagizo yako kwa kuamuru+ Yashikwe kwa uangalifu.+   Laiti njia zangu zingefanywa imara+ Ili kushika masharti yako!+   Ndipo singeona aibu,+ Ninapozitazama amri zako zote.+   Nitakusifu katika unyoofu wa moyo,+ Ninapojifunza maamuzi yako ya hukumu yaliyo ya uadilifu.+   Ninaendelea kushika masharti yako.+ Ee, usiniache kabisa.+ ב [Behth]   Kijana+ ataisafishaje njia yake? Kwa kujilinda kulingana na neno lako.+  10  Nimekutafuta kwa moyo wangu wote.+ Usinipotoshe niache amri zako.+  11  Moyoni mwangu nimeweka hazina ya maneno yako,+ Ili nisikutendee dhambi.+  12  Umebarikiwa, Ee Yehova. Unifundishe masharti yako.+  13  Kwa midomo yangu nimetangaza+ Maamuzi yote ya hukumu ya kinywa chako.+  14  Nimeshangilia katika njia ya vikumbusho vyako,+ Kama vile katika mambo mengine yote yenye thamani.+  15  Nitajishughulisha na maagizo yako,+ Nami nitayatazama mapito yako.+  16  Nitazipenda sheria zako.+ Sitalisahau neno lako.+ ג [Giʹmel]  17  Umtendee mtumishi wako inavyofaa, ili nipate kuishi+ Na ili nipate kulishika neno lako.+  18  Ufunue macho yangu, ili nipate kutazama+ Mambo ya ajabu kutoka katika sheria yako.+  19  Mimi ni mkaaji mgeni tu katika nchi.+ Usinifiche amri zako.+  20  Nafsi yangu imepondeka kwa kutamani+ Maamuzi yako ya hukumu wakati wote.+  21  Umewakemea wenye kimbelembele waliolaaniwa,+ Ambao wanaziacha amri zako.+  22  Niondolee shutuma na dharau,+ Kwa maana nimeshika vikumbusho vyako.+  23  Hata wakuu wameketi; Wamesemezana dhidi yangu.+ Naye mtumishi wako, anajishughulisha na masharti yako.+  24  Pia, ninavipenda vikumbusho vyako,+ Ni kama wanaume wa shauri langu.+ ד [Daʹleth]  25  Nafsi yangu imekuwa ikishikamana na mavumbi.+ Nihifadhi hai kulingana na neno lako.+  26  Nimezitangaza njia zangu mwenyewe, ili unijibu.+ Unifundishe masharti yako.+  27  Unifanye nielewe njia ya maagizo yako mwenyewe,+ Ili nipate kujishughulisha na kazi zako za ajabu.+  28  Nafsi yangu imekosa usingizi kwa sababu ya huzuni.+ Uniinue kulingana na neno lako.+  29  Uniondolee njia ya uwongo,+ Na kunipa kibali kwa sheria yako.+  30  Nimeichagua njia ya uaminifu.+ Nimeyaona maamuzi yako ya hukumu kuwa yenye kufaa.+  31  Nimeshikamana na vikumbusho vyako.+ Ee Yehova, usiniaibishe.+  32  Nitakimbia kwenye njia ya amri zako,+ Kwa sababu wewe huufanya moyo wangu upate nafasi.+ ה [Heʼ]  33  Unifundishe, Ee Yehova, njia ya masharti yako,+ Ili nipate kuishika hata ile ya mwisho.+  34  Unifanye nielewe, ili nipate kuishika sheria yako+ Nami nipate kuishika kwa moyo wote.+  35  Unitembeze katika njia ya amri zako,+ Kwa maana nimependezwa nayo.+  36  Uelekeze moyo wangu kwa vikumbusho vyako,+ Wala si kwa faida.+  37  Uyafanye macho yangu yapite ili yasione jambo lisilofaa;+ Unihifadhi hai katika njia yako mwenyewe.+  38  Umtimizie mtumishi wako maneno yako+ Ambayo yanamwelekeza kukuogopa wewe.+  39  Ufanye shutuma yangu ipitilie mbali, ambayo nimeiogopa,+ Kwa maana maamuzi yako ya hukumu ni mema.+  40  Tazama! nimeyatamani maagizo yako.+ Unihifadhi hai katika uadilifu wako.+ ו [Waw]  41  Na fadhili zako zenye upendo na zinijie, Ee Yehova,+ Wokovu wako kulingana na maneno yako,+  42  Nipate kumjibu yeye anayenishutumu kwa neno,+ Kwa maana nimelitegemea neno lako.+  43  Wala usiondoe kabisa neno la kweli kutoka kinywani mwangu,+ Kwa maana nimengojea uamuzi wako mwenyewe wa hukumu.+  44  Nami nitaishika sheria yako daima,+ Mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.+  45  Nami nitatembea huku na huku katika mahali penye nafasi tele,+ Kwa maana nimeyatafuta maagizo yako.+  46  Pia nitasema juu ya vikumbusho vyako mbele ya wafalme,+ Wala sitaona aibu.+  47  Nami nitapendezwa na amri zako+ Ambazo nimezipenda.+  48  Nami nitainua mikono yangu kwenye amri zako ambazo nimezipenda,+ Nami nitajishughulisha mwenyewe na masharti yako.+ ז [Zaʹyin]  49  Ulikumbuke neno lako kwa mtumishi wako,+ Ambalo umenifanya nilingojee.+  50  Hii ndiyo faraja yangu katika mateso yangu,+ Kwa maana maneno yako mwenyewe yamenihifadhi hai.+  51  Wenye kimbelembele wamenidharau kupindukia.+ Sijageuka kando kutoka kwenye sheria yako.+  52  Nimeyakumbuka maamuzi yako ya hukumu tangu wakati usio na kipimo, Ee Yehova,+ Nami najipatia faraja.+  53  Hasira inayowaka imenishika kwa sababu ya waovu,+ Wanaoiacha sheria yako.+  54  Masharti yako yamekuwa muziki kwangu+ Katika nyumba ya makao yangu ya kigeni.+  55  Nimekumbuka jina lako usiku, Ee Yehova,+ Ili nipate kuishika sheria yako.+  56  Yote hayo yamekuwa yangu, Kwa sababu nimeyashika maagizo yako.+ ח [Chehth]  57  Yehova ni fungu langu;+ Nimeahidi kuyashika maneno yako.+  58  Nimeutuliza uso wako kwa moyo wangu wote.+ Unionyeshe kibali kulingana na maneno yako.+  59  Nimezifikiria njia zangu,+ Ili nipate kuirudisha miguu yangu kwenye vikumbusho vyako.+  60  Nilifanya haraka, nami sikukawia+ Kuzishika amri zako.+  61  Kamba za waovu zilinizingira.+ Sikuisahau sheria yako.+  62  Katikati ya usiku mimi huamka ili kukushukuru+ Kwa ajili ya maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+  63  Mimi ni mwenzao watu wote wanaokuogopa wewe,+ Na wale wanaoyashika maagizo yako.+  64  Fadhili zako zenye upendo, Ee Yehova, zimeijaza dunia.+ Unifundishe masharti yako mwenyewe.+ ט [Tehth]  65  Umemtendea mtumishi wako vema,+ Ee Yehova, kulingana na neno lako.+  66  Unifundishe wema,+ kuwa na akili+ na ujuzi,+ Kwa maana nimeonyesha imani katika amri zako.+  67  Kabla ya kuteseka nilikuwa nikifanya dhambi bila kukusudia,+ Bali sasa nimelishika neno lako.+  68  Wewe ni mwema nawe unatenda mema.+ Unifundishe masharti yako.+  69  Wenye kimbelembele wamenipaka uwongo.+ Bali mimi, nitayashika maagizo yako kwa moyo wangu wote.+  70  Moyo wao umekosa hisia kama mafuta.+ Mimi nami, nimependezwa na sheria yako.+  71  Ni vema kwamba nimeteseka,+ Ili nipate kujifunza masharti yako.+  72  Sheria+ ya kinywa chako ni njema kwangu,+ Kuliko maelfu ya vipande vya dhahabu na fedha.+ י [Yohdh]  73  Mikono yako mwenyewe imenifanya, nayo ikaniweka imara.+ Unifanye nielewe, ili nipate kujifunza amri zako.+  74  Wale wanaokuogopa ndio wanaoniona na kushangilia,+ Kwa maana nimelingojea neno lako mwenyewe.+  75  Najua vema, Ee Yehova, kwamba maamuzi yako ya hukumu ni uadilifu+ Na kwamba umenitesa kwa uaminifu.+  76  Tafadhali, fadhili zako zenye upendo na zinifariji,+ Kulingana na maneno yako kwa mtumishi wako.+  77  Rehema zako na zinijie, ili nipate kuendelea kuishi;+ Kwa maana sheria yako ndiyo inayonipendeza.+  78  Wenye kimbelembele na waone aibu, kwa maana wamenipotosha bila sababu.+ Bali mimi, najishughulisha na maagizo yako.+  79  Wale wanaokuogopa na warudi kwangu,+ Wale pia wanaovijua vikumbusho vyako.+  80  Moyo wangu uwe hauna kosa katika masharti yako,+ Ili nisione aibu.+ כ [Kaph]  81  Nafsi yangu imedhoofika kwa kutamani wokovu wako;+ Neno lako nimelingojea.+  82  Macho yangu yamedhoofika kwa kutamani maneno yako,+ Huku mimi nikisema: “Utanifariji wakati gani?”+  83  Kwa maana nimekuwa kama kiriba+ katika moshi. Masharti yako sijayasahau.+  84  Siku za mtumishi wako ni ngapi?+ Utatekeleza hukumu wakati gani juu ya wale wanaonitesa?+  85  Wenye kimbelembele wamechimba mashimo ya mtego ili wanipate,+ Wale ambao hawakubaliani na sheria yako.+  86  Amri zako zote ni uaminifu.+ Wamenitesa bila sababu. Ee unisaidie.+  87  Baada ya muda kidogo wangeniangamiza duniani;+ Bali mimi sikuyaacha maagizo yako.+  88  Unihifadhi hai kulingana na fadhili zako zenye upendo,+ Ili nipate kushika kikumbusho cha kinywa chako.+ ל [Laʹmedh]  89  Mpaka wakati usio na kipimo, Ee Yehova,+ Neno lako limesimama mbinguni.+  90  Uaminifu wako ni wa kizazi baada ya kizazi.+ Umeiweka dunia imara, ili ipate kuendelea kusimama.+  91  Kulingana na maamuzi yako ya hukumu, vimesimama mpaka leo,+ Kwa maana vyote hivyo ni watumishi wako.+  92  Ikiwa singaliipenda sheria yako,+ Basi ningaliangamia katika mateso yangu.+  93  Sitayasahau maagizo yako mpaka wakati usio na kipimo,+ Kwa sababu umenihifadhi hai kupitia hayo.+  94  Mimi ni wako. Uniokoe,+ Kwa sababu nimeyatafuta maagizo yako.+  95  Waovu wameningojea wapate kuniangamiza.+ Nami ninaendelea kuvikazia fikira vikumbusho vyako.+  96  Nimeona mwisho wa ukamilifu wote.+ Amri yako ni pana sana. מ [Mem]  97  Jinsi ninavyoipenda sheria yako!+ Ndiyo ninayoihangaikia mchana kutwa.+  98  Amri yako hunifanya kuwa na hekima kuliko adui zangu,+ Kwa sababu ni yangu mpaka wakati usio na kipimo.+  99  Nimepata kuwa na ufahamu kuliko walimu wangu wote,+ Kwa sababu vikumbusho vyako ndivyo ninavyohangaikia.+ 100  Najiendesha kwa uelewaji mwingi kuliko wanaume wazee,+ Kwa sababu nimeyashika maagizo yako.+ 101  Nimeizuilia mbali miguu yangu kutoka katika kila pito baya,+ Kusudi nipate kulishika neno lako.+ 102  Sijageuka kando kutoka katika maamuzi yako ya hukumu,+ Kwa maana wewe mwenyewe umenifundisha.+ 103  Jinsi maneno yako yamekuwa laini katika kaakaa langu, Kuliko asali kinywani mwangu!+ 104  Ninajiendesha kwa uelewaji kwa sababu ya maagizo yako.+ Ndiyo sababu nimeichukia kila njia ya uwongo.+ נ [Nun] 105  Neno lako ni taa ya mguu wangu,+ Na nuru kwa barabara yangu.+ 106  Nimetoa ahadi yenye kiapo, nami nitaitimiza,+ Kuyashika maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+ 107  Nimeteseka kwa kiasi kikubwa.+ Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na neno lako.+ 108  Tafadhali furahia matoleo ya hiari ya kinywa changu, Ee Yehova,+ Na unifundishe maamuzi yako ya hukumu.+ 109  Nafsi yangu imo mkononi mwangu daima;+ Lakini sheria yako sijaisahau.+ 110  Waovu wamenitegea mtego,+ Lakini sijaondoka katika maagizo yako.+ 111  Nimevichukua vikumbusho vyako kuwa ni urithi mpaka wakati usio na kipimo,+ Kwa maana hivyo ni furaha ya moyo wangu.+ 112  Nimeuelekeza moyo wangu ili kuyatenda masharti yako+ Mpaka wakati usio na kipimo, mpaka lile la mwisho.+ ס [Saʹmekh] 113  Nimewachukia wenye moyo nusu nusu,+ Lakini sheria yako nimeipenda.+ 114  Wewe ni mahali pangu pa kujificha na ngao yangu.+ Kwa maana nimelingojea neno lako.+ 115  Ondokeni kwangu, enyi watenda-maovu,+ Ili nipate kuzishika amri za Mungu wangu.+ 116  Unitegemeze kulingana na neno lako, ili niendelee kuishi,+ Wala usiniaibishe kwa ajili ya tumaini langu.+ 117  Unitegemeze, ili nipate kuokolewa,+ Nami nitayaangalia masharti yako daima.+ 118  Umewarusha mbali wale wote wanaoondoka katika masharti yako;+ Kwa maana ujanja wao ni uwongo.+ 119  Umewakomesha waovu wote wa dunia kama takataka.+ Kwa hiyo nimevipenda vikumbusho vyako.+ 120  Mwili wangu umetetemeka kwa sababu ya kukuhofu;+ Nami nimeogopa kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu.+ ע [ʽAʹyin] 121  Nimetekeleza hukumu na uadilifu.+ Usiniache mikononi mwa wale wanaonipunja!+ 122  Uwe mdhamini wa mtumishi wako kwa ajili ya lililo jema.+ Wenye kimbelembele wasinipunje.+ 123  Macho yangu yamedhoofika kwa ajili ya wokovu wako+ Na kwa ajili ya neno lako la uadilifu.+ 124  Mtendee mtumishi wako kulingana na fadhili zako zenye upendo,+ Na unifundishe masharti yako mwenyewe.+ 125  Mimi ni mtumishi wako.+ Nifanye nielewe,+ Ili nipate kuvijua vikumbusho vyako.+ 126  Ni wakati wa Yehova kutenda.+ Wameivunja sheria yako.+ 127  Ndiyo sababu nimezipenda amri zako+ Kuliko dhahabu, naam, dhahabu safi.+ 128  Ndiyo sababu nimeyaona maagizo yote juu ya mambo yote kuwa ni sawa;+ Nimechukia kila njia ya uwongo.+ פ [Peʼ] 129  Vikumbusho vyako ni vizuri ajabu.+ Ndiyo sababu nafsi yangu imevishika.+ 130  Kufunuliwa kwa maneno yako hutoa nuru,+ Kukiwafanya wasio na uzoefu waelewe.+ 131  Nimekifungua kinywa changu wazi, ili nipate kupumua,+ Kwa sababu nimezitamani amri zako.+ 132  Unigeukie na kunionyesha kibali,+ Kulingana na uamuzi wako wa hukumu kuwaelekea wale wanaolipenda jina lako.+ 133  Uweke imara hatua zangu katika maneno yako,+ Wala namna yoyote ya jambo lenye kuumiza lisinitawale.+ 134  Unikomboe na yeyote anayewapunja wanadamu,+ Nami nitayashika maagizo yako.+ 135  Ufanye uso wako umwangazie mtumishi wako,+ Na unifundishe masharti yako.+ 136  Vijito vya maji vimetiririka kutoka machoni pangu+ Kwa sababu hawakuishika sheria yako.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Wewe ni mwadilifu, Ee Yehova,+ Nayo maamuzi yako ya hukumu ni manyoofu.+ 138  Umeviamuru vikumbusho+ vyako kwa uadilifu Na kwa uaminifu mwingi.+ 139  Bidii yangu imenimaliza,+ Kwa sababu wapinzani wangu wameyasahau maneno yako.+ 140  Neno lako ni safi sana,+ Na mtumishi wako analipenda.+ 141  Mimi ni mnyonge na wa kudharaulika.+ Sijayasahau maagizo yako.+ 142  Uadilifu wako ni uadilifu wa mpaka wakati usio na kipimo,+ Na sheria yako ni kweli.+ 143  Nilipata taabu na magumu.+ Nilipendezwa na amri zako.+ 144  Uadilifu wa vikumbusho vyako ni wa mpaka wakati usio na kipimo.+ Nifanye nielewe, ili nipate kuendelea kuishi.+ ק [Qohph] 145  Nimeita kwa moyo wangu wote.+ Unijibu, Ee Yehova.+ Nitayashika masharti yako.+ 146  Nimekuitia wewe. Uniokoe!+ Nami nitavishika vikumbusho vyako.+ 147  Nimeamka mapema wakati wa mapambazuko ya asubuhi,+ ili nipate kulilia msaada.+ Kwa maana nimeyangojea maneno yako.+ 148  Macho yangu yametangulia makesha ya usiku,+ Ili nijishughulishe na neno lako.+ 149  Uisikie sauti yangu kulingana na fadhili zako zenye upendo.+ Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na uamuzi wako wa hukumu.+ 150  Wale wanaofuatilia mwenendo mpotovu+ wamekaribia; Wameenda mbali na sheria yako.+ 151  Wewe uko karibu, Ee Yehova+ Na amri zako zote ni kweli.+ 152  Zamani za kale nimejua baadhi ya vikumbusho vyako,+ Kwa maana umeviwekea msingi tangu zamani za kale.+ ר [Rehsh] 153  Uone mateso yangu na kuniokoa;+ Kwa maana sijaisahau sheria yako mwenyewe.+ 154  Uendeshe kesi yangu na kunikomboa;+ Unihifadhi hai kulingana na neno lako.+ 155  Wokovu uko mbali sana na waovu,+ Kwa maana hawajayatafuta masharti yako.+ 156  Rehema zako ni nyingi, Ee Yehova.+ Unihifadhi hai kulingana na maamuzi yako ya hukumu.+ 157  Wanaonitesa na adui zangu ni wengi.+ Sijaondoka katika vikumbusho vyako.+ 158  Nimewaona wale wanaotenda kwa hila,+ Nami nimechukizwa, kwa sababu hawakulishika neno lako.+ 159  Uone kwamba nimeyapenda maagizo yako.+ Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na fadhili zako zenye upendo.+ 160  Kiini cha neno lako ni kweli,+ Na kila uamuzi wako wa hukumu wa uadilifu ni wa mpaka wakati usio na kipimo.+ ש [Sin] au [Shin] 161  Wakuu wamenitesa bila sababu,+ Lakini moyo wangu umekuwa ukiyahofu maneno yako.+ 162  Ninafurahi kwa sababu ya neno lako+ Kama vile mtu anavyofanya anapopata nyara nyingi.+ 163  Nimeuchukia uwongo,+ nami naendelea kuuchukia.+ Sheria yako nimeipenda.+ 164  Mara saba wakati wa mchana nimekusifu+ Kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+ 165  Wale wanaoipenda sheria yako wana amani nyingi,+ Na hakuna kitu cha kuwakwaza.+ 166  Nimeutumainia wokovu wako, Ee Yehova,+ Nami nimezitenda amri zako.+ 167  Nafsi yangu imeshika vikumbusho vyako,+ Nami navipenda sana.+ 168  Nimeyashika maagizo yako na vikumbusho vyako,+ Kwa maana njia zangu zote ziko mbele zako.+ ת [Taw] 169  Kilio changu cha kusihi na kije karibu mbele zako, Ee Yehova.+ Kulingana na neno lako, nifanye nielewe.+ 170  Ombi langu la kutaka kibali na liingie mbele zako.+ Kulingana na neno lako, unikomboe.+ 171  Midomo yangu na ibubujike sifa,+ Kwa maana unanifundisha masharti yako.+ 172  Ulimi wangu na uimbe maneno yako,+ Kwa maana amri zako zote ni uadilifu.+ 173  Mkono wako na unisaidie,+ Kwa sababu nimeyachagua maagizo yako.+ 174  Nimeutamani wokovu wako, Ee Yehova,+ Nami naipenda sheria yako.+ 175  Nafsi yangu na iendelee kuishi na kukusifu,+ Nayo maamuzi yako ya hukumu na yanisaidie.+ 176  Nimetanga-tanga kama kondoo aliyepotea.+ Umtafute mtumishi wako,+ Kwa maana sijazisahau amri zako.+

Maelezo ya Chini