Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 109:1-31

Kwa kiongozi. Ya Daudi. Muziki. 109  Ee Mungu wa sifa yangu,+ usikae kimya.+   Kwa maana kinywa cha mwovu na kinywa cha udanganyifu vimefunguka juu yangu.+ Wamesema juu yangu kwa ulimi wa uwongo;+   Na kwa maneno ya chuki wamenizingira,+ Nao wanaendelea kupigana nami bila sababu.+   Wanaendelea kunipinga kwa sababu ya upendo wangu;+ Lakini kwangu kuna sala.+   Nao wananitendea mabaya kwa yaliyo mema+ Na chuki kwa upendo wangu.+   Mweke mtu mwovu juu yake, Na mpinzani+ aendelee kusimama kwenye mkono wake wa kuume.   Anapohukumiwa, na aende zake kama mwovu; Na sala yake na iwe dhambi.+   Siku zake na ziwe chache;+ Cheo chake cha uangalizi mtu mwingine na akichukue.+   Wanawe na wawe wavulana wasio na baba+ Na mke wake awe mjane.+ 10  Na wanawe watange-tange;+ Nao waombe-ombe, Nao watafute chakula kutoka katika mahali pao penye ukiwa.+ 11  Mla-riba na aweke mitego kwa ajili ya vyote alivyo navyo,+ Na wageni+ wapore mazao yake ya kazi ya taabu.+ 12  Na akose mtu wa kumwonyesha fadhili zenye upendo,+ Wala kusiwe na mtu anayewaonyesha kibali wavulana wake wasio na baba. 13  Wazao wake na wakatiliwe mbali.+ Katika kizazi kinachofuata jina lao na lifutiliwe mbali.+ 14  Kosa la mababu zao na likumbukwe na Yehova,+ Na dhambi ya mama yake+—isifutiliwe mbali.+ 15  Na wawe mbele za Yehova daima;+ Naye akatilie mbali kumbukumbu lao kutoka duniani;+ 16  Kwa sababu hakukumbuka kuonyesha fadhili zenye upendo,+ Bali aliendelea kumfuatilia mtu mwenye kuteseka na aliye maskini+ Na mwenye huzuni moyoni, ili kumuua.+ 17  Naye aliendelea kuipenda laana,+ hivi kwamba ikamjia;+ Wala hakupendezwa na baraka,+ Hivi kwamba ikawa mbali naye;+ 18  Naye akavikwa laana kuwa vazi lake.+ Kwa hiyo ikaja kama maji katikati yake+ Na kama mafuta ndani ya mifupa yake. 19  Na iwe kwake kama vazi ambalo yeye huvaa+ Na kama mshipi ambao yeye huendelea kujifunga daima.+ 20  Hayo ndiyo malipo yanayotoka kwa Yehova ya mtu anayenipinga+ Na ya wale wanaosema maovu juu ya nafsi yangu.+ 21  Lakini wewe ni Yehova Bwana Mwenye Enzi Kuu.+ Nitendee kwa ajili ya jina lako.+ Kwa sababu fadhili zako zenye upendo ni njema, unikomboe.+ 22  Kwa maana nateseka nami ni maskini,+ Na moyo wangu umechomwa ndani yangu.+ 23  Kama wakati kivuli kinapopungua, mimi nalazimika kwenda zangu;+ Nimekung’utwa kama nzige. 24  Magoti yangu yametetemeka kwa sababu ya kufunga,+ Na mwili wangu umekonda, bila kuwa na mafuta yoyote.+ 25  Na kwao mimi nimekuwa kitu cha kushutumiwa.+ Wananiona—wanaanza kutikisa kichwa chao.+ 26  Unisaidie, Ee Yehova Mungu wangu;+ Uniokoe kulingana na fadhili zako zenye upendo.+ 27  Na wapate kujua ya kwamba huu ni mkono wako;+ Kwamba ni wewe mwenyewe, Ee Yehova, ambaye umelitenda.+ 28  Wao na watangaze laana,+ Lakini wewe utangaze baraka.+ Wamesimama, lakini acha waone aibu,+ Na mtumishi wako na ashangilie.+ 29  Wale wanaonipinga na wavikwe fedheha,+ Na acha wavae wenyewe aibu yao kana kwamba ni koti lisilo na mikono.+ 30  Nitamsifu sana Yehova kwa kinywa changu,+ Na katikati ya watu wengi nitamsifu.+ 31  Kwa maana yeye atasimama kwenye mkono wa kuume wa maskini,+ Ili amwokoe kutoka kwa wale wanaoihukumu nafsi yake.

Maelezo ya Chini