Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 107:1-43

(Zaburi 107 – 150) 107  Mshukuruni Yehova, kwa maana yeye ni mwema;+ Kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo.+   Wote waliookolewa wa Yehova na waseme hivyo,+ Ambao amewaokoa kutoka katika mkono wa adui,+   Na ambao amewakusanya pamoja kutoka katika nchi mbalimbali,+ Kutoka mashariki na kutoka magharibi,+ Kutoka kaskazini na kutoka kusini.+   Walitanga-tanga nyikani,+ jangwani;+ Hawakupata njia yoyote ya kwenda kwenye jiji la kukaa.+   Walikuwa na njaa, na kiu pia;+ Nafsi yao ndani yao ikaanza kuzimia.+   Nao wakaendelea kumlilia Yehova katika taabu yao;+ Akawakomboa kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao,+   Na kuwatembeza katika njia iliyo sawa,+ Ili waingie katika jiji la kukaa.+   Watu na wamtolee Yehova shukrani kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+ Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+   Kwa maana ameishibisha nafsi iliyokauka;+ Na nafsi yenye njaa ameijaza vitu vyema.+ 10  Kuna wale waliokuwa wakikaa katika giza na kivuli kizito,+ Wafungwa katika mateso na vyuma.+ 11  Kwa maana waliyaasi+ maneno ya Mungu;+ Na shauri la Aliye Juu Zaidi hawakuwa wameliheshimu.+ 12  Kwa hiyo, akautiisha moyo wao kwa taabu;+ Walijikwaa, wala hapakuwa na mtu mwenye kusaidia.+ 13  Nao wakaanza kumwomba Yehova msaada katika taabu yao;+ Na kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao yeye akawaokoa kama kawaida.+ 14  Akawatoa katika giza na kivuli kizito,+ Na hata kuzikata pingu zao.+ 15  Watu na wamshukuru Yehova kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+ Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 16  Kwa maana ameivunja milango ya shaba,+ Naye ameyakata hata mapingo ya chuma.+ 17  Wale waliokuwa wapumbavu, kwa sababu ya njia ya ukosaji wao+ Na kwa sababu ya makosa yao, mwishowe walijiletea mateso wenyewe.+ 18  Nafsi yao ikachukia kila namna ya chakula,+ Nao wakayafikia malango ya kifo.+ 19  Nao wakaanza kumwomba Yehova msaada katika taabu yao;+ Na kutoka katika mikazo iliyokuwa juu yao akawaokoa kama kawaida.+ 20  Akatuma neno lake na kuwaponya+ Na kuwaokoa kutoka katika mashimo yao.+ 21  Watu na wamshukuru Yehova kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+ Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 22  Na watoe dhabihu za kutoa shukrani+ Na kutangaza kazi zake kwa vigelegele vya shangwe.+ 23  Wale wanaoshuka baharini kwa meli,+ Wanaofanya biashara katika maji mengi,+ 24  Hao ndio ambao wameziona kazi za Yehova+ Na kazi zake za ajabu vilindini;+ 25  Jinsi anavyosema neno na kutokeza upepo wenye tufani,+ Hivi kwamba unainua mawimbi yake.+ 26  Wao hupanda juu mbinguni, Hushuka mpaka chini. Kwa sababu ya msiba nafsi yao hujikuta inayeyuka.+ 27  Wanayumba-yumba na kwenda huku na huku kama mlevi,+ Na hata hekima yao yote huvurugika.+ 28  Nao huanza kumpaazia Yehova kilio katika taabu yao,+ Naye huwatoa katika mikazo iliyo juu yao.+ 29  Huituliza dhoruba ya upepo ikawa kimya,+ Hivi kwamba mawimbi ya bahari hukaa kimya.+ 30  Nao hushangilia kwa sababu yanatulia, Naye huwapeleka kwenye bandari inayowapendeza.+ 31  Watu na wamtolee Yehova shukrani kwa ajili ya fadhili zake zenye upendo+ Na kwa ajili ya kazi zake za ajabu kwa wana wa binadamu.+ 32  Na wamtukuze katika kutaniko la watu;+ Na katika kikao cha wazee na wampe sifa.+ 33  Yeye huigeuza mito iwe nyika,+ Na chemchemi za maji ziwe nchi yenye ukame,+ 34  Nchi yenye kuzaa iwe nchi ya chumvi,+ Kwa sababu ya ubaya wa wale wanaokaa humo. 35  Huigeuza nyika iwe dimbwi la maji lenye matete,+ Na nchi ya eneo lisilo na maji iwe chemchemi za maji.+ 36  Na huko huwafanya wenye njaa wakae,+ Hivi kwamba wanasimamisha imara jiji la kukaa.+ 37  Nao hupanda mbegu viwanjani na kupanda mashamba ya mizabibu,+ Ili yapate kutokeza mimea yenye kutoa mazao.+ 38  Naye huwabariki hivi kwamba wanakuwa wengi sana;+ Wala haachi ng’ombe wao wawe wachache.+ 39  Tena wanakuwa wachache na kuchutama+ Kwa sababu ya kizuizi, msiba na huzuni.+ 40  Anamwaga dharau juu ya watu wenye vyeo,+ Hivi kwamba anawafanya watange-tange katika mahali penye ukiwa, pasipo na njia.+ 41  Lakini humlinda maskini kutokana na mateso+ Na kumgeuza kuwa familia nyingi kama kundi.+ 42  Wanyoofu huona na kushangilia;+ Lakini ukosefu wote wa uadilifu utafunga kinywa chake.+ 43  Ni nani mwenye hekima? Atayashika mambo hayo+ Na kukaza fikira zake kwa matendo ya Yehova ya fadhili zenye upendo.+

Maelezo ya Chini