Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Zaburi 106:1-48

106  Msifuni Yah!+ Mshukuruni Yehova, kwa maana yeye ni mwema;+ Kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo.+   Ni nani anayeweza kuyasema matendo yenye nguvu ya Yehova,+ Au anayeweza kufanya sifa yake yote isikiwe?+   Wenye furaha ni wale wanaoshika haki,+ Wakitenda uadilifu wakati wote.+   Unikumbuke, Ee Yehova, kwa nia njema kuelekea watu wako.+ Unitunze kwa wokovu wako,+   Ili nipate kuona wema kwa wachaguliwa wako,+ Ili nipate kushangilia kwa shangwe ya taifa lako,+ Ili nipate kujisifu pamoja na urithi wako.+   Tumetenda dhambi kama mababu zetu;+ Tumefanya kosa; tumetenda kwa uovu.+   Mababu zetu huko Misri, Hawakuonyesha ufahamu wowote katika kazi zako za ajabu.+ Hawakukumbuka wingi wa fadhili zako kuu zenye upendo,+ Bali walijiendesha kwa uasi penye bahari, kando ya Bahari Nyekundu.+   Naye akawaokoa kwa ajili ya jina lake,+ Ili kufanya nguvu zake zijulikane.+   Kwa hiyo akaikemea Bahari Nyekundu, nayo ikakauka hatua kwa hatua;+ Naye akawatembeza kupita katika kilindi cha maji kana kwamba ni nyikani;+ 10  Na kwa hiyo akawaokoa kutoka katika mkono wa mchukiaji+ Na kuwakomboa kutoka katika mkono wa adui.+ 11  Na maji yakaja kuwafunika wapinzani wao;+ Hakuna hata mmoja wao aliyebaki.+ 12  Kisha wakawa na imani katika neno lake;+ Wakaanza kuimba sifa yake.+ 13  Upesi wakasahau kazi zake;+ Hawakungojea shauri lake.+ 14  Lakini walionyesha tamaa yao ya ubinafsi nyikani+ Na kumjaribu Mungu jangwani.+ 15  Naye akawapa ombi lao+ Na kuwatumia ugonjwa unaodhoofisha ndani ya nafsi yao.+ 16  Nao wakaanza kumwonea Musa wivu katika kambi,+ Hata Haruni mtakatifu wa Yehova.+ 17  Kisha dunia ikafunguka na kummeza Dathani,+ Na kulifunika kusanyiko la Abiramu.+ 18  Na moto ukawaka katikati ya kusanyiko lao;+ Mwali wa moto ukawateketeza waovu.+ 19  Na zaidi ya hayo, wakatengeneza ndama katika Horebu+ Na kuinamia sanamu ya kuyeyushwa,+ 20  Hivi kwamba wakabadili utukufu wangu+ Kwa ajili ya mfano wa ng’ombe mwenye kula majani.+ 21  Walimsahau Mungu Mwokozi wao,+ Mtendaji wa mambo makuu nchini Misri,+ 22  Kazi za ajabu katika nchi ya Hamu,+ Mambo yenye kuogopesha kwenye Bahari Nyekundu.+ 23  Naye alikuwa karibu kusema waangamizwe,+ Isingalikuwa ni kwa sababu ya Musa mchaguliwa wake, Aliyesimama penye mwanya mbele zake,+ Ili kuigeuza ghadhabu yake asiwaharibu.+ 24  Nao wakaichukia nchi yenye kutamanika;+ Hawakuwa na imani katika neno lake.+ 25  Nao wakaendelea kunung’unika katika mahema yao;+ Hawakuisikiliza sauti ya Yehova.+ 26  Kwa hiyo akainua mkono wake katika kiapo juu yao,+ Kwamba angewafanya waanguke nyikani,+ 27  Na kwamba angefanya uzao wao uanguke kati ya mataifa,+ Na kwamba angewatawanya katika nchi mbalimbali.+ 28  Nao wakaanza kujishikamanisha na Baali wa Peori+ Na kula dhabihu za wafu.+ 29  Walipokuwa wakisababisha uchungu kwa matendo yao,+ Tauni ikazuka katikati yao.+ 30  Finehasi aliposimama na kuingilia kati,+ Ndipo tauni ikazuiwa. 31  Na ikahesabiwa kwake kuwa ni uadilifu Kwa kizazi baada ya kizazi mpaka wakati usio na kipimo.+ 32  Tena, wakafanya uchokozi katika maji ya Meriba,+ Hivi kwamba mambo yakamwendea Musa vibaya kwa sababu yao.+ 33  Kwa maana waliitia uchungu roho yake Naye akaanza kusema kwa midomo yake bila kufikiri.+ 34  Hawakuangamiza vikundi vya watu,+ Kama Yehova alivyokuwa amewaambia.+ 35  Nao wakachangamana na hayo mataifa+ Na kuanza kujifunza matendo yao.+ 36  Nao waliendelea kutumikia sanamu zao,+ Nazo zikawa mtego kwao.+ 37  Nao wakawa wakiwatoa dhabihu wana wao+ Na binti zao kwa roho waovu.+ 38  Kwa hiyo wakaendelea kumwaga damu isiyo na hatia,+ Damu ya wana wao na binti zao, Ambao waliwatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani;+ Na nchi ikachafuliwa na umwagaji wa damu.+ 39  Nao wakawa wasio safi kwa sababu ya kazi zao+ Na wakaendelea kufanya uasherati kwa matendo yao.+ 40  Na hasira ya Yehova ikaanza kuwaka juu ya watu wake;+ Naye akaja kuuchukia urithi wake.+ 41  Naye akawatia mkononi mwa mataifa tena na tena,+ Ili wale wanaowachukia wapate kutawala juu yao,+ 42  Na ili adui zao wapate kuwakandamiza, Na ili wapate kutiishwa chini ya mkono wao.+ 43  Akawakomboa mara nyingi,+ Lakini wao wakawa wakijiendesha kwa uasi katika mwendo wao wa kutokutii,+ Nao wakashushwa kwa sababu ya kosa lao.+ 44  Naye akaiona taabu yao+ Alipokisikia kilio chao cha kusihi.+ 45  Naye akalikumbuka agano lake juu yao,+ Naye akajuta kulingana na wingi wa fadhili zake kuu zenye upendo.+ 46  Naye akawa akiwafanya wahurumiwe Mbele ya wale wote waliokuwa wamewashika mateka.+ 47  Utuokoe, Ee Yehova Mungu wetu,+ Na utukusanye pamoja kutoka kwa mataifa+ Ili tulishukuru jina lako takatifu,+ Ili tukusifu kwa shangwe.+ 48  Na abarikiwe Yehova Mungu wa Israeli+ kutoka wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo;+ Na watu wote waseme Amina.+ Msifuni Yah!

Maelezo ya Chini