Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Zaburi 104:1-35

104  Mbariki Yehova, Ee nafsi yangu.+ Ee Yehova Mungu wangu, umekuwa mkuu sana.+ Umevaa utukufu na fahari,+   Unayejifunika nuru kama vazi,+ Unayezitandaza mbingu kama hema,+   Yule anayejenga vyumba vyake vya juu kwa boriti katika maji,+ Anayefanya mawingu kuwa gari lake,+ Anayetembea juu ya mabawa ya upepo,+   Anayewafanya malaika zake kuwa roho,+ Na wahudumu wake kuwa moto unaoteketeza.+   Ameiwekea dunia msingi juu ya mahali pake palipofanywa imara;+ Haitatikiswa mpaka wakati usio na kipimo, au milele.+   Uliifunika kwa kilindi cha maji kama kwa vazi.+ Maji yalikuwa yamesimama juu ya milima.+   Yakaanza kukimbia ulipoyakemea;+ Yakakimbia kwa wasiwasi mkubwa yaliposikia sauti ya mngurumo wako—   Milima ikapanda juu,+ Nchi tambarare za mabonde zikashuka chini— Mpaka mahali ulipoyawekea msingi wake.   Uliweka mpaka, yasiupite,+ Ili yasiifunike dunia tena.+ 10  Anatuma mabubujiko ndani ya mabonde yenye vijito;+ Yanaendelea kusonga mbele katikati ya milima. 11  Daima yanawapa maji ya kunywa wanyama wote wa porini;+ Punda-milia+ hukata kiu yao kwa ukawaida. 12  Juu yake hukaa viumbe vinavyoruka vya mbinguni;+ Kutoka katikati ya majani mengi yanaendelea kuvuma.+ 13  Anainywesha maji milima kutoka katika vyumba vyake vya juu.+ Dunia imeshiba matunda ya kazi zako.+ 14  Anafanya majani mabichi yachipuke kwa ajili ya wanyama,+ Na mimea ili itumikie wanadamu,+ Ili chakula kitokezwe duniani,+ 15  Na divai ambayo hufanya moyo wa mwanadamu anayeweza kufa ushangilie,+ Kuufanya uso ung’ae kwa mafuta,+ Na mkate unaotegemeza moyo wa mwanadamu anayeweza kufa.+ 16  Miti ya Yehova imeshiba, Mierezi ya Lebanoni ambayo aliipanda.+ 17  Ambamo ndege hutengeneza viota.+ Naye korongo, miberoshi ndiyo nyumba yake.+ 18  Milima mirefu+ ni ya mbuzi wa milimani;+ Miamba ni kimbilio la wibari.+ 19  Ameufanya mwezi kwa ajili ya nyakati zilizowekwa;+ Jua linajua vema mahali linapotua.+ 20  Unasababisha giza, ili kuwe usiku;+ Katika hilo wanyama wote wa porini hutembea. 21  Wana-simba wenye manyoya shingoni wananguruma kwa ajili ya mawindo+ Na kwa ajili ya kutafuta chakula chao kutoka kwa Mungu mwenyewe.+ 22  Jua huanza kuangaza+—nao huondoka Nao hujilaza katika mahali pao pa kujificha. 23  Mwanadamu huuendea utendaji wake+ Na utumishi wake mpaka jioni.+ 24  Jinsi kazi zako zilivyo nyingi, Ee Yehova!+ Zote umezifanya kwa hekima.+ Dunia imejaa vitu ulivyotokeza.+ 25  Na kwa habari ya bahari hii iliyo kubwa na pana,+ Humo mna vitu vyenye kutambaa visivyo na hesabu,+ Viumbe hai, vidogo kwa vikubwa.+ 26  Humo meli husafiri;+ Naye Lewiathani,*+ yeye umemfanyiza ili achezecheze humo.+ 27  Wote hao—wanaendelea kukungojea wewe+ Ili uwape chakula chao wakati wa majira yake.+ 28  Wao huokota kile unachowapa.+ Unaufungua mkono wako—wanashiba vitu vyema.+ 29  Ukiuficha uso wako, wanaingiwa na wasiwasi.+ Ukiiondoa roho yao, wanakata pumzi,+ Na kurudi katika mavumbi yao.+ 30  Ukiituma roho yako, wanaumbwa;+ Nawe unaufanya upya uso wa nchi. 31  Utukufu wa Yehova utakuwa mpaka wakati usio na kipimo.+ Yehova atashangilia kwa kazi zake.+ 32  Anaitazama dunia, nayo inatetemeka;+ Anaigusa milima, nayo inatoa moshi.+ 33  Nitamwimbia Yehova katika maisha yangu yote;+ Nitampigia Mungu wangu muziki maadamu nipo.+ 34  Kutafakari kwangu juu yake na kuwe kwenye kupendeza.+ Mimi nami nitashangilia katika Yehova.+ 35  Watenda-dhambi watamalizwa kabisa kutoka duniani;+ Nao waovu, hawatakuwapo tena.+ Mbariki Yehova, Ee nafsi yangu. Msifuni Yah!+

Maelezo ya Chini

Pengine mamba.