Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Yoshua 5:1-15

5  Na ikawa kwamba, mara tu wafalme wote wa Waamori,+ waliokuwa ng’ambo ya Yordani upande wa magharibi, na wafalme wote wa Wakanaani,+ waliokuwa kando ya bahari, waliposikia kwamba Yehova alikuwa amekausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli mpaka walipokuwa wamevuka, ndipo mioyo yao ikaanza kuyeyuka,+ wala haikuwamo roho yoyote ya nguvu iliyobaki ndani yao tena kwa sababu ya wana wa Israeli.+  Na wakati huo Yehova akamwambia Yoshua: “Jitengenezee visu vya jiwe gumu, uwatahiri+ tena wana wa Israeli mara ya pili.”  Basi Yoshua akajitengenezea visu vya jiwe gumu, akawatahiri wana wa Israeli katika Gibeath-haaralothi.+  Na hii ndiyo sababu iliyomfanya Yoshua awatahiri: watu wote waliotoka Misri, waume, wanaume wote wa vita, walikuwa wamekufa+ njiani katika nyika walipokuwa wakitoka Misri.  Kwa maana watu wote waliotoka walikuwa wametahiriwa, lakini watu wote waliozaliwa katika nyika njiani walipokuwa wakitoka Misri hawakuwa wamewatahiri.  Kwa maana wana wa Israeli walikuwa wametembea miaka 40+ nyikani, mpaka lilipokwisha taifa lote la wale wanaume wa vita waliotoka Misri ambao hawakuisikiliza sauti ya Yehova, ambao Yehova alikuwa amewaapia kwamba hatawaruhusu kamwe waione nchi+ ambayo Yehova alikuwa amewaapia mababu zao kwamba atatupa sisi,+ nchi inayotiririka maziwa na asali.+  Naye akawasimamisha wana wao badala yao.+ Yoshua akawatahiri hao wana, kwa sababu walikuwa hawajatahiriwa, kwa maana hawakuwa wamewatahiri njiani.  Kisha ikawa kwamba walipokuwa wamemaliza kutahiri taifa lote, wakaendelea kukaa mahali pao kambini mpaka walipopona.+  Ndipo Yehova akamwambia Yoshua: “Leo nimeondolea mbali aibu ya Misri itoke juu yenu.”+ Basi jina la mahali hapo likaitwa Gilgali+ mpaka leo hii. 10  Na wana wa Israeli wakaendelea kupiga kambi katika Gilgali, nao wakasherehekea pasaka siku ya kumi na nne ya mwezi huo,+ wakati wa jioni, katika nchi tambarare za jangwa la Yeriko. 11  Nao wakaanza kula mazao ya nchi siku iliyofuata pasaka, keki zisizo na chachu+ na nafaka zilizochomwa, siku ileile. 12  Ndipo mana ikaacha kuanguka siku iliyofuata walipokuwa wamekula mazao ya nchi, wala mana haikuja tena kwa ajili ya wana wa Israeli,+ nao wakaanza kula mazao ya nchi ya Kanaani mwaka huo.+ 13  Kisha ikawa kwamba Yoshua alipokuwa karibu na Yeriko, akainua macho yake na kuangalia, na tazama, palikuwa na mwanamume+ aliyesimama mbele yake akiwa na upanga uliochomolewa mkononi mwake.+ Kwa hiyo Yoshua akamwendea na kumwambia: “Je, wewe uko upande wetu au upande wa adui zetu?” 14  Ndipo yeye akasema: “Hapana, lakini mimi—nikiwa mkuu wa jeshi la Yehova nimekuja sasa.”+ Basi Yoshua akaanguka kifudifudi,+ akasujudu na kumwambia: “Bwana wangu anamwambia nini mtumishi wake?” 15  Ndipo mkuu wa jeshi la Yehova akamwambia Yoshua: “Vua viatu vyako kutoka miguuni mwako, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni patakatifu.” Yoshua akavua mara moja.+

Maelezo ya Chini