Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Yoshua 14:1-15

14  Basi hili ndilo fungu la urithi ambalo wana wa Israeli walichukua katika nchi ya Kanaani,+ ambalo Eleazari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni na vichwa vya baba za makabila ya wana wa Israeli waliwapa kuwa urithi.+  Urithi wao ulikuwa kwa kura,+ kama vile Yehova alivyokuwa ameamuru yale makabila tisa na ile nusu ya kabila kupitia kwa Musa.+  Kwa maana Musa alikuwa ametoa urithi wa yale makabila mawili na wa ile nusu ya kabila ng’ambo ile nyingine ya Yordani;+ naye hakuwapa Walawi urithi katikati yao.+  Kwa maana wana wa Yosefu walikuwa wamekuwa makabila mawili,+ Manase+ na Efraimu;+ nao hawakuwa wamewapa Walawi fungu katika nchi, isipokuwa majiji+ ya kukaa na viwanja vyao vya malisho kwa ajili ya mifugo yao na mali zao.+  Wana wa Israeli walifanya vile ambavyo Yehova alikuwa amemwamuru Musa; nao wakaanza kuigawanya nchi.  Ndipo wana wa Yuda wakamkaribia Yoshua katika Gilgali,+ na Kalebu+ mwana wa Yefune Mkenizi,+ akamwambia: “Wewe unajua vema lile neno ambalo  Yehova alimwambia+ Musa yule mtu wa Mungu wa kweli+ juu yangu na juu yako kule Kadesh-barnea.+  Nilikuwa na umri wa miaka 40 wakati Musa mtumishi wa Yehova aliponituma kutoka Kadesh-barnea kwenda kuipeleleza nchi,+ nami nikamletea habari kama vile ilivyokuwa ndani ya moyo wangu.+  Na ndugu zangu walioenda pamoja nami wakaifanya mioyo ya watu iyeyuke;+ lakini mimi nilimfuata kikamilifu Yehova Mungu wangu.+  Basi Musa akaapa siku hiyo, akisema, ‘Nchi ambayo mguu wako umekanyaga+ itakuwa yako na ya wana wako, iwe urithi mpaka wakati usio na kipimo, kwa kuwa umemfuata Yehova Mungu wangu kikamilifu.’+ 10  Basi sasa, tazama, Yehova amenihifadhi hai,+ kama vile alivyoahidi,+ hii miaka 45 tangu Yehova alipotoa ahadi hii kwa Musa, Israeli walipotembea nyikani.+ Na sasa, tazama, leo nina umri wa miaka 85. 11  Lakini bado mimi leo nina nguvu kama vile nilivyokuwa siku ile ambayo Musa alinituma.+ Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, ndivyo nguvu zangu zilivyo sasa kwa ajili ya vita, za kutoka nje na za kuingia ndani.+ 12  Na sasa nipe basi eneo hili lenye milima ambalo Yehova aliahidi siku hiyo,+ kwa kuwa wewe mwenyewe ulisikia siku hiyo kwamba huko kulikuwa na Waanaki+ na majiji makubwa yenye ngome.+ Huenda Yehova atakuwa pamoja nami,+ nami nitawanyang’anya nchi na kuwafukuza, kama vile Yehova alivyoahidi.”+ 13  Basi Yoshua akambariki, akampa Kalebu mwana wa Yefune, Hebroni kuwa urithi wake.+ 14  Ndiyo sababu mpaka leo hii Hebroni limekuwa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune Mkenizi, kwa maana alimfuata Yehova Mungu wa Israeli kikamilifu.+ 15  Jina la Hebroni hapo mwanzoni lilikuwa Kiriath-arba+ (huyo Arba+ alikuwa mwanamume mkuu kati ya Waanaki). Na nchi haikusumbuliwa na vita tena.+

Maelezo ya Chini