Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Yoeli 1:1-20

1  Neno la Yehova lililomjia+ Yoeli mwana wa Pethueli:  “Sikieni jambo hili, ninyi wanaume wazee, tegeni sikio, ninyi wakaaji wote wa nchi.+ Je, hili limetokea katika siku zenu, au hata katika siku za mababu zenu?+  Kuhusu hilo wasimulieni wana wenu wenyewe, nao wawasimulie wana wao, nao wana wao wasimulie kizazi kinachofuata.+  Kilichoachwa na kiwavi, nzige amekula;+ kilichoachwa na nzige, nzige mchanga amekula; kilichoachwa na nzige mchanga, mende amekula.+  “Amkeni, ninyi walevi,+ lieni; pigeni mayowe,+ ninyi nyote wanywaji wa divai, kwa sababu ya divai tamu,+ kwa maana imekatiliwa mbali kutoka katika vinywa vyenu.+  Kwa maana kuna taifa ambalo limeingia katika nchi yangu, lenye nguvu nalo halihesabiki.+ Meno yake ni meno ya simba,+ nalo lina mifupa ya mataya ya simba.  Limefanya mzabibu wangu kuwa kitu cha kushangaza,+ na mtini wangu kuwa kisiki.+ Limeumenya na kuutupilia mbali.+ Matawi yake yamekuwa meupe.  Ombolezeni, kama bikira aliyevikwa nguo za magunia+ anavyoomboleza kwa ajili ya mume wa ujana wake.  “Toleo la nafaka+ na toleo la kinywaji+ limekatiliwa mbali kutoka katika nyumba ya Yehova; makuhani, walio wahudumu+ wa Yehova, wameomboleza.+ 10  Shamba limeporwa,+ nchi imeomboleza;+ kwa maana nafaka imeporwa, divai mpya imekauka,+ mafuta yamekauka.+ 11  Wakulima wameona aibu;+ watunza-mizabibu wamepiga mayowe, kwa sababu ya ngano na kwa sababu ya shayiri; kwa maana mavuno ya shamba yameangamizwa.+ 12  Mzabibu umekauka, na hata mtini umedhoofika. Nao mkomamanga, pia mtende na mtofaa, miti yote ya shamba imekauka;+ kwa maana furaha imetoweka kwa aibu katika binadamu.+ 13  “Jifungeni mshipi, jipigeni vifua,+ ninyi makuhani. Pigeni mayowe, ninyi wahudumu wa madhabahu.+ Ingieni ndani, kaeni usiku kucha mkiwa mmevaa nguo za magunia, ninyi wahudumu wa Mungu wangu; kwa maana nyumba ya Mungu wenu imenyimwa toleo la nafaka+ na toleo la kinywaji.+ 14  Takaseni wakati wa kufunga.+ Iteni kusanyiko kuu.+ Kusanyeni pamoja wanaume wazee, wakaaji wote wa nchi, kwenye nyumba ya Yehova Mungu wenu,+ mlilieni Yehova awape msaada.+ 15  “Ole wake siku ile;+ kwa sababu siku ya Yehova iko karibu,+ nayo itakuja kama mporaji kutoka kwa Mweza-Yote! 16  Je, chakula hakijakatiliwa mbali mbele ya macho yetu; kushangilia na furaha kutoka katika nyumba ya Mungu wetu?+ 17  Tini zilizokaushwa zimenyauka chini ya sepetu zake. Maghala yamefanywa ukiwa. Mabanda yamebomolewa, kwa maana nafaka imekauka. 18  Lo! Jinsi mnyama wa kufugwa ameugua! Jinsi makundi ya ng’ombe yamevurugika! Kwa maana hawana malisho.+ Pia, makundi ya kondoo ndiyo yamefanywa yachukue hatia. 19  “Nitakuita wewe, Ee Yehova;+ kwa maana moto umeteketeza malisho ya nyikani, na mwali wa moto umeteketeza miti yote ya mwituni.+ 20  Wanyama wa mwituni pia wanakutamani wewe,+ kwa sababu mifereji ya maji imekauka,+ na moto umeteketeza malisho ya nyikani.”

Maelezo ya Chini