Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Yakobo 5:1-20

5  Haya! basi, enyi matajiri,+ lieni, mkipiga mayowe juu ya taabu zenu zinazokuja juu yenu.+  Utajiri wenu umeoza, na mavazi yenu ya nje yameliwa na nondo.+  Dhahabu na fedha zenu zimeliwa na kutu, na kutu yake itakuwa kama ushahidi juu yenu nayo itakula sehemu zenu zenye nyama. Kitu kama moto+ ndicho mmeweka akiba+ katika siku za mwisho.+  Tazama! Mishahara iliyo haki ya wafanyakazi waliovuna mashamba yenu lakini ambayo mmeizuilia,+ inaendelea kupaaza kilio,+ na vilio vya kuomba msaada+ vya wavunaji vimeingia masikioni+ mwa Yehova wa majeshi.  Ninyi mmeishi katika anasa duniani nanyi mmejiingiza katika tamaa za mwili.+ Mmeinonesha mioyo yenu katika siku ya machinjo.+  Mmemhukumia hatia, mmemuua mwadilifu. Je, yeye hawapingi ninyi?+  Basi, onyesheni subira, akina ndugu, mpaka kuwapo+ kwa Bwana. Tazama! Mkulima huendelea kungojea matunda yenye thamani ya nchi, anayasubiri mpaka apate mvua ya mapema na mvua ya baadaye.+  Ninyi pia onyesheni subira;+ fanyeni mioyo yenu kuwa imara, kwa sababu kuwapo kwa Bwana kumekaribia.+  Msinung’unikiane, akina ndugu, ili msihukumiwe.+ Tazama! Mwamuzi amesimama mbele ya milango.+ 10  Akina ndugu, wachukueni manabii+ kuwa kielelezo+ cha kupatwa na uovu+ na kuonyesha subira,+ wale waliosema katika jina la Yehova.+ 11  Tazama! Tunawatangaza kuwa wenye furaha wale ambao wamevumilia.+ Mmesikia juu ya uvumilivu wa Ayubu+ nanyi mmeona matokeo ambayo Yehova alileta,+ kwamba Yehova ni mwenye upendo mwororo sana na mwenye rehema.+ 12  Hata hivyo, akina ndugu, zaidi ya mambo yote, acheni kuapa, naam, ama kwa mbingu ama kwa dunia ama kwa kiapo kingine chochote.+ Bali acheni Ndiyo yenu imaanishe Ndiyo, na Siyo yenu, Siyo, ili msianguke hukumuni.+ 13  Je, kuna yeyote kati yenu anayepatwa na uovu? Na aendeleze sala.+ Je, kuna yeyote mwenye roho changamfu? Na aimbe zaburi.+ 14  Je, kuna yeyote mgonjwa kati yenu?+ Na awaite kwake wanaume wazee+ wa kutaniko, nao wasali juu yake, wakimpaka mafuta+ katika jina la Yehova. 15  Na sala ya imani itamponya huyo asiyejisikia vizuri,+ na Yehova atamwinua.+ Pia, ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa.+ 16  Kwa hiyo ungameni+ waziwazi dhambi zenu kwa mtu na mwenzake na kusali kwa ajili ya mtu na mwenzake, ili mponywe.+ Dua ya mtu mwadilifu, inapofanya kazi, ina nguvu nyingi.+ 17  Eliya alikuwa mtu mwenye hisia kama zetu,+ na bado katika sala alisali mvua isinyeshe;+ na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa miaka mitatu na miezi sita. 18  Naye akasali tena, na mbingu ikatoa mvua na nchi ikazaa matunda yake.+ 19  Ndugu zangu, yeyote katikati yenu akipotoshwa kutoka katika kweli na mwingine amrudishe,+ 20  jueni kwamba yeye anayemrudisha mtenda-dhambi kutoka kwenye kosa+ la njia yake ataiokoa nafsi yake kutoka kwenye kifo+ naye atafunika dhambi nyingi.+

Maelezo ya Chini