Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Waroma 8:1-39

8  Kwa hiyo wale walio katika muungano na Kristo Yesu hawana hukumu ya hatia.+  Kwa maana sheria+ ya ile roho+ ambayo hutokeza uzima+ katika muungano na Kristo Yesu imewaweka ninyi huru+ kutoka katika sheria ya dhambi na kifo.+  Kwa maana, Sheria+ ikiwa haina uwezo, huku ilipokuwa dhaifu+ kupitia mwili, Mungu, kwa kumtuma Mwana+ wake mwenyewe akiwa katika mfano wa mwili+ wenye dhambi+ na kuhusu dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili,  ili takwa la uadilifu la Sheria litimizwe+ ndani yetu sisi tunaotembea, si kupatana na mwili, bali kupatana na roho.+  Kwa maana wale wanaopatana na mwili hukaza akili zao juu ya mambo ya mwili,+ lakini wale wanaopatana na roho juu ya mambo ya roho.+  Kwa maana kukaza akili juu ya mwili humaanisha kifo,+ bali kukaza akili juu ya roho+ humaanisha uzima na amani;  kwa sababu kukaza akili juu ya mwili humaanisha uadui+ na Mungu, kwa maana mwili haujitiishi+ chini ya sheria ya Mungu, nao kwa kweli hauwezi kujitiisha.  Kwa hiyo wale wanaopatana na mwili+ hawawezi kumpendeza Mungu.  Hata hivyo, ninyi hampatani na mwili, bali mnapatana na roho,+ ikiwa kweli roho ya Mungu inakaa ndani yenu.+ Lakini ikiwa mtu yeyote hana roho+ ya Kristo, mtu huyo si wake. 10  Lakini ikiwa Kristo yuko katika muungano pamoja na ninyi,+ mwili kwa kweli umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho ni uzima+ kwa sababu ya uadilifu. 11  Basi, ikiwa roho ya yule aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu inakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu+ ataifanya pia miili yenu inayoweza kufa iwe hai+ kupitia roho yake inayokaa ndani yenu. 12  Basi, akina ndugu, sisi tuna wajibu, si kwa mwili ili tuishi kupatana na mwili;+ 13  kwa maana ikiwa mnaishi kupatana na mwili hakika ninyi mtakufa;+ bali mkiyaua mazoea ya mwili+ kwa roho, mtaishi. 14  Kwa maana wote wanaoongozwa na roho ya Mungu, hao ndio wana wa Mungu.+ 15  Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa inayosababisha woga+ tena, bali mlipokea roho+ ya kufanywa kuwa wana,+ roho ambayo kupitia hiyo tunapaaza sauti: “Abba,+ Baba!” 16  Roho+ yenyewe hutoa ushahidi+ pamoja na roho+ yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu.+ 17  Basi, ikiwa sisi ni watoto, sisi pia ni warithi: warithi wa Mungu kwelikweli, lakini warithi+ pamoja na Kristo, mradi tu tunateseka+ pamoja ili pia tutukuzwe pamoja.+ 18  Kwa sababu hiyo nahesabu kwamba mateso+ ya majira haya si kitu kwa kulinganisha na utukufu+ utakaofunuliwa ndani yetu. 19  Kwa maana uumbaji+ unangojea na kutazamia kwa hamu+ kufunuliwa kwa wana wa Mungu.+ 20  Kwa maana uumbaji ulitiishwa chini ya ubatili,+ si kwa mapenzi yake wenyewe bali kupitia yeye aliyeutiisha hivyo, juu ya msingi wa tumaini+ 21  kwamba uumbaji+ wenyewe pia utawekwa huru+ kutoka katika utumwa wa uharibifu na kuwa na uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu. 22  Kwa maana tunajua kwamba uumbaji wote unaendelea kuugua pamoja na kuwa katika maumivu pamoja mpaka sasa. 23  Si hilo tu, bali sisi wenyewe pia tulio na matunda ya kwanza,+ yaani, ile roho, ndiyo, sisi wenyewe tunaugua+ ndani yetu wenyewe, huku tukingojea kwa bidii kufanywa kuwa wana,+ kuachiliwa huru kutoka katika miili yetu kwa njia ya fidia. 24  Kwa maana tuliokolewa katika tumaini hili;+ lakini tumaini linaloonekana si tumaini, kwa maana mtu anapoona kitu, je, yeye hukitumainia? 25  Lakini tukitumainia+ kile ambacho hatuoni,+ sisi huendelea kukingojea kwa uvumilivu.+ 26  Vivyo hivyo roho+ pia hujiunga kutoa msaada kwa ajili ya udhaifu wetu;+ kwa maana lile tatizo kuhusu tunalohitaji kusali hatujui,+ lakini roho+ yenyewe hutuombea pamoja na kuugua kusikotamkwa. 27  Lakini yeye ambaye huichunguza mioyo+ anajua ni nini maana ya roho,+ kwa sababu inaomba kupatana na Mungu kwa ajili ya watakatifu.+ 28  Basi tunajua kwamba Mungu hufanya kazi+ zake zote zishirikiane pamoja kwa ajili ya mema ya wale wanaompenda Mungu, wale ambao wameitwa kulingana na kusudi lake;+ 29  kwa sababu wale aliowapa utambuzi+ wake wa kwanza pia aliwaagiza kimbele+ wafananishwe+ na mfano+ wa Mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza+ kati ya ndugu+ wengi. 30  Zaidi ya hayo, wale aliowaagiza kimbele+ hao ndio aliowaita+ pia; na wale aliowaita hao ndio aliowatangaza kuwa waadilifu+ pia. Mwishowe wale aliowatangaza kuwa waadilifu hao ndio aliowatukuza pia.+ 31  Basi, tuseme nini kuhusu mambo haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani atakayekuwa dhidi yetu?+ 32  Yeye ambaye hakujizuia hata Mwana+ wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote,+ kwa nini yeye pia pamoja naye hatatupa sisi kwa fadhili vitu vingine vyote?+ 33  Ni nani atakayefanya shtaka juu ya waliochaguliwa wa Mungu?+ Mungu Ndiye anayewatangaza kuwa waadilifu.+ 34  Ni nani ambaye atahukumu kuwa na hatia? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, ndiyo, afadhali zaidi kusema yeye ndiye aliyefufuliwa kutoka kwa wafu, aliye kwenye mkono wa kuume+ wa Mungu, ambaye pia hutuombea.+ 35  Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo?+ Je, ni dhiki au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga?+ 36  Kama ilivyoandikwa: “Kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kondoo wa kuchinjwa.”+ 37  Kinyume chake, katika mambo haya yote tunatokea tukiwa tumeshinda+ kabisa kupitia yeye aliyetupenda. 38  Kwa maana nimesadiki kwamba wala kifo wala uzima+ wala malaika+ wala serikali+ wala mambo yaliyopo sasa wala mambo yatakayokuja wala nguvu+ 39  wala kimo wala kina wala uumbaji mwingine wowote havitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.+

Maelezo ya Chini