Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Waroma 5:1-21

5  Basi, kwa kuwa sasa tumetangazwa kuwa waadilifu kutokana na imani,+ na tufurahie amani+ pamoja na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo,  ambaye kupitia yeye pia tumekaribia+ kwa njia ya imani kuingia katika fadhili hizi zisizostahiliwa ambamo sasa tunasimama; na acheni tufurahi, kwa kutegemea tumaini+ la utukufu wa Mungu.  Na si hilo tu, bali na tufurahi tukiwa katika dhiki,+ kwa kuwa tunajua kwamba dhiki hutokeza uvumilivu;+  nao uvumilivu, hali yenye kukubaliwa;+ nayo hali yenye kukubaliwa, tumaini,+  nalo tumaini halikatishi tamaa;+ kwa sababu upendo wa Mungu+ umemiminwa ndani ya mioyo+ yetu kupitia roho takatifu,+ ambayo tulipewa.  Kwa maana, kwa kweli, tulipokuwa tungali bado dhaifu,+ Kristo alikufa wakati uliowekwa kwa ajili ya watu wasiomwogopa Mungu.+  Kwa maana ni vigumu kwa yeyote kufa kwa ajili ya mtu mwadilifu;+ kwa kweli, labda, mtu anaweza kuthubutu kufa+ kwa ajili ya mtu mwema.+  Lakini Mungu hupendekeza upendo+ wake mwenyewe kwetu kwa kuwa, tulipokuwa tungali watenda-dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu.+  Kwa hiyo, kwa kuwa tumetangazwa kuwa waadilifu sasa kwa damu yake,+ tutaokolewa kutokana na ghadhabu+ kupitia yeye hata zaidi. 10  Kwa maana, ikiwa tulipokuwa adui+ tulipatanishwa na Mungu kupitia kifo cha Mwana wake,+ tutaokolewa kwa uhai wake+ hata zaidi, kwa kuwa sasa tumepatanishwa. 11  Na si hilo tu, bali pia tunafurahi katika Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kupitia yeye sasa tumepokea huo upatanisho.+ 12  Hiyo ndiyo sababu, kama vile kupitia mtu mmoja+ dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo+ kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi+—. 13  Kwa maana kabla ya Sheria kuwako dhambi ilikuwa katika ulimwengu, lakini mtu yeyote hahesabiwi dhambi wakati hakuna sheria.+ 14  Hata hivyo, kifo kilitawala kama mfalme tangu Adamu mpaka Musa,+ hata juu ya wale ambao hawakuwa wamefanya dhambi inayofanana na kosa la Adamu,+ aliye mfano wake yeye aliyepaswa kuja.+ 15  Lakini sivyo ilivyo kwa ile zawadi kama ilivyokuwa kwa lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kosa la mtu mmoja wengi walikufa, fadhili zisizostahiliwa za Mungu na zawadi yake ya bure ikiwa pamoja na fadhili zisizostahiliwa kupitia mtu mmoja+ Yesu Kristo zilizidi sana kwa wengi.+ 16  Pia, sivyo ilivyo kwa ile zawadi ya bure+ kama ilivyokuwa kwa njia ambayo mambo yalitendeka kupitia mtu mmoja aliyefanya dhambi.+ Kwa maana hukumu+ ilitokana na kosa moja katika hatia,+ lakini zawadi ilitokana na makosa mengi katika tangazo la uadilifu.+ 17  Kwa maana ikiwa kwa kosa la mtu mmoja+ kifo kilitawala kama mfalme+ kupitia mtu huyo, wale wanaopokea wingi wa fadhili zisizostahiliwa+ na zawadi ya bure+ ya uadilifu watatawala hata zaidi wakiwa wafalme+ katika uzima kupitia mtu mmoja, Yesu Kristo.+ 18  Kwa hiyo, basi, kama vile kupitia kosa moja matokeo kwa watu wa namna zote yalikuwa kuhukumiwa hatia,+ vivyo hivyo pia kupitia tendo moja la kutetewa kuwa haki+ matokeo kwa watu wa namna zote+ ni wao kutangazwa kuwa waadilifu kwa ajili ya uzima.+ 19  Kwa maana kama vile kupitia kutotii kwa mtu mmoja wengi+ walifanywa watenda-dhambi, vivyo hivyo pia kupitia kutii+ kwa mtu mmoja wengi+ watafanywa kuwa waadilifu.+ 20  Basi Sheria+ iliingia kando ya hali hiyo ili makosa yazidi.+ Lakini mahali ambapo dhambi ilizidi,+ fadhili zisizostahiliwa+ zilizidi hata zaidi. 21  Kwa kusudi gani? Kwamba, kama vile dhambi ilivyotawala kama mfalme pamoja na kifo,+ vivyo hivyo pia fadhili zisizostahiliwa+ zitawale kama mfalme kupitia uadilifu kwa tazamio la uzima wa milele+ kupitia Yesu Kristo Bwana wetu.

Maelezo ya Chini