Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waroma 4:1-25

4  Kwa kuwa iko hivyo, tutasema nini juu ya Abrahamu babu+ yetu kulingana na mwili?  Kwa mfano, kama Abrahamu angetangazwa kuwa mwadilifu kwa sababu ya matendo,+ angekuwa na sababu ya kujisifu; lakini si mbele za Mungu.  Kwa maana andiko linasema nini? “Abrahamu alionyesha imani katika Yehova, na hilo likahesabiwa kwake kuwa ni uadilifu.”+  Basi kwa mtu anayefanya kazi,+ malipo yanahesabiwa kuwa ni deni,+ wala si kuwa ni fadhili zisizostahiliwa.+  Kwa upande mwingine, kwa mtu asiyefanya kazi bali anayeweka imani+ katika yeye anayemtangaza kuwa mwadilifu yule asiyemwogopa Mungu, imani yake inahesabiwa kuwa ni uadilifu.+  Kama vile Daudi pia anavyosema juu ya furaha ya mtu ambaye Mungu humhesabia kuwa ni uadilifu bila matendo:  “Wenye furaha ni wale ambao matendo yao ya kuasi sheria yamesamehewa+ na ambao dhambi zao zimefunikwa;+  mwenye furaha ni mtu ambaye Yehova hatahesabu dhambi yake kamwe.”+  Basi, je, furaha hiyo huja juu ya watu waliotahiriwa au pia juu ya watu wasiotahiriwa?+ Kwa maana tunasema: “Imani yake ilihesabiwa kwa Abrahamu kuwa ni uadilifu.”+ 10  Basi, ilihesabiwa chini ya hali gani? Alipokuwa katika kutahiriwa au katika kutotahiriwa?+ Si katika kutahiriwa, bali katika kutotahiriwa. 11  Naye alipokea ishara,+ yaani, kutahiriwa, kuwa muhuri wa uadilifu kwa imani aliyokuwa nayo alipokuwa katika hali yake ya kutotahiriwa, ili yeye awe baba+ ya wale wote walio na imani+ wakiwa katika kutotahiriwa, kusudi wahesabiwe uadilifu; 12  na baba ya uzao uliotahiriwa, si kwa wale tu wanaoshikamana na kutahiriwa, bali pia kwa wale wanaotembea kwa utaratibu katika hatua za imani hiyo wakiwa katika hali ya kutotahiriwa ambayo baba+ yetu Abrahamu alikuwa nayo. 13  Kwa maana ahadi+ ile kwamba awe mrithi wa ulimwengu hakuipata Abrahamu au uzao wake kupitia sheria, bali ilikuwa kupitia uadilifu kwa njia ya imani.+ 14  Kwa maana ikiwa wale ambao hushikamana sana na sheria ni warithi, imani imefanywa kuwa isiyofaa kitu na ahadi imefutwa.+ 15  Kwa kweli Sheria hutokeza ghadhabu,+ lakini mahali ambapo hapana sheria, hapana pia kosa lolote.+ 16  Kwa hiyo ilitokana na imani, ili iwe kulingana na fadhili zisizostahiliwa,+ kusudi ahadi+ iwe hakika kwa uzao+ wake wote, si kwa ule tu unaoshikamana na Sheria, bali pia kwa ule unaoshikamana na imani ya Abrahamu. (Yeye ndiye baba+ yetu sote, 17  kama ilivyoandikwa: “Nimekuweka wewe kuwa baba ya mataifa mengi.”)+ Hili lilikuwa machoni pa Yule ambaye katika yeye alikuwa na imani, ndiyo, machoni pa Mungu, anayewafanya wafu kuwa hai+ na kuyaita mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako.+ 18  Ijapokuwa alikuwa amepita hali ya kuwa na tumaini,+ bado kwa kutegemea tumaini alikuwa na imani, ili awe baba ya mataifa+ mengi kwa kupatana na yale yaliyokuwa yamesemwa: “Ndivyo utakavyokuwa uzao wako.”+ 19  Na, ijapokuwa hakudhoofika katika imani, alifikiria juu ya mwili wake mwenyewe, ukiwa sasa tayari umekufa,+ kwa kuwa alikuwa mwenye umri wa karibu miaka mia moja,+ pia hali ya kufa ya tumbo la uzazi la Sara.+ 20  Lakini kwa sababu ya ahadi+ ya Mungu yeye hakusitasita kwa ukosefu wa imani,+ bali akawa mwenye nguvu kwa imani+ yake, akimpa Mungu utukufu 21  na akiwa amesadikishwa kikamili kwamba lile alilokuwa ameahidi alikuwa na uwezo pia wa kulifanya.+ 22  Kwa sababu hiyo “ikahesabiwa kwake kuwa ni uadilifu.”+ 23  Hata hivyo, haikuandikwa kwa ajili yake tu+ kwamba “ilihesabiwa+ kwake,” 24  bali pia kwa ajili yetu ambao itahesabiwa, kwa sababu tunamwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu.+ 25  Yeye alitolewa kwa ajili ya makosa+ yetu na kufufuliwa kwa ajili ya kututangaza sisi kuwa waadilifu.+

Maelezo ya Chini