Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Wakolosai 3:1-25

3  Hata hivyo, ikiwa mlifufuliwa+ pamoja na Kristo, endeleeni kutafuta mambo yaliyo juu,+ ambako Kristo ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu.+  Endeleeni kukaza akili zenu juu ya mambo yaliyo juu,+ si juu ya mambo yaliyo duniani.+  Kwa maana mlikufa,+ na uhai wenu+ umefichwa pamoja na Kristo katika muungano+ na Mungu.  Wakati Kristo, aliye uhai wetu,+ atakapofunuliwa, ndipo ninyi pia mtakapofunuliwa+ pamoja naye katika utukufu.+  Kwa hiyo, viueni+ viungo vya mwili+ wenu vilivyo duniani kwa habari ya uasherati, uchafu, hamu ya ngono,+ tamaa yenye madhara, na kutamani,+ ambako ni ibada ya sanamu.  Kwa sababu ya mambo hayo ghadhabu ya Mungu inakuja.+  Ninyi, pia, mlitembea wakati mmoja katika mambo hayo, mlipokuwa mkiishi katika hayo.+  Lakini sasa, kwa kweli, yaondoleeni mbali mambo haya yote kutoka kwenu,+ ghadhabu, hasira, ubaya, matukano,+ na maneno machafu+ kutoka kinywani mwenu.  Msiwe mkiambiana uwongo.+ Uvueni utu wa zamani+ pamoja na mazoea yake, 10  na mjivike utu mpya,+ ambao kupitia ujuzi sahihi unafanywa kuwa mpya kulingana na mfano+ wa Yule aliyeuumba, 11  ambapo hakuna Mgiriki wala Myahudi, tohara wala kutotahiriwa, mgeni, Msikithe, mtumwa, mtu huru,+ bali Kristo ni kila kitu na katika vitu vyote.+ 12  Basi, kama waliochaguliwa wa Mungu,+ watakatifu na wapendwa, jivikeni upendo mwororo wenye huruma,+ fadhili, unyenyekevu wa akili,+ upole,+ na ustahimilivu.+ 13  Endeleeni kuvumiliana na kusameheana kwa hiari+ ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika+ juu ya mwingine. Kama vile Yehova alivyowasamehe ninyi+ kwa hiari, nanyi fanyeni vivyo hivyo pia. 14  Lakini, zaidi ya mambo haya yote, jivikeni upendo,+ kwa maana huo ni kifungo kikamilifu+ cha muungano. 15  Pia, acheni amani+ ya Kristo itawale mioyoni mwenu,+ kwa maana ninyi, kwa kweli, mliitiwa hiyo katika mwili mmoja.+ Na mjionyeshe kuwa wenye shukrani. 16  Neno la Kristo na likae ndani yenu kwa wingi katika hekima yote.+ Endeleeni kufundishana+ na kuonyana kwa zaburi,+ sifa kwa Mungu, nyimbo za kiroho+ kwa neema, mkimwimbia Yehova+ mioyoni mwenu. 17  Na lolote lile mnalofanya kwa neno au kwa tendo,+ fanyeni kila jambo katika jina la Bwana Yesu,+ mkimshukuru+ Mungu Baba kupitia yeye. 18  Enyi wake, jitiisheni+ kwa waume zenu, kwa kuwa inafaa katika Bwana. 19  Enyi waume, endeleeni kuwapenda wake zenu+ nanyi msiwakasirikie kwa uchungu.+ 20  Enyi watoto, watiini+ wazazi wenu katika kila jambo, kwa maana hilo linapendeza vema katika Bwana. 21  Enyi akina baba, msiwe mkiwakasirisha watoto wenu,+ ili wasivunjike moyo. 22  Enyi watumwa, watiini katika kila jambo wale ambao ni mabwana zenu katika maana ya kimwili,+ si kwa matendo ya utumishi wa macho, kama wenye kupendeza wanadamu,+ bali kwa unyoofu wa moyo, kwa kumwogopa Yehova.+ 23  Lolote mnalofanya, lifanyeni kwa nafsi yote+ kama kwa Yehova,+ na si kama kwa wanadamu, 24  kwa maana mnajua kwamba mtapokea kutoka kwa Yehova+ thawabu inayofaa ya urithi.+ Mtumikieni Bwana, Kristo.+ 25  Hakika yule anayetenda kosa atapokea malipo+ kwa lile kosa alilotenda, na hakuna ubaguzi wowote.+

Maelezo ya Chini