Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Wagalatia 5:1-26

5  Kristo alituweka huru+ tuwe na uhuru wa namna hiyo. Kwa hiyo simameni imara,+ na msijiache wenyewe kufungwa tena katika nira ya utumwa.+  Oneni! Mimi, Paulo, ninawaambia ninyi kwamba mkitahiriwa,+ Kristo hatakuwa na faida kwenu.  Zaidi ya hayo, natoa ushahidi tena kwa kila mtu anayetahiriwa kwamba yuko chini ya wajibu kuitimiza Sheria yote.+  Mmetenganishwa na Kristo, hata muwe ninyi ni nani ambao mnajaribu kutangazwa kuwa waadilifu kwa njia ya sheria;+ mmeanguka kutoka kwenye fadhili zake zisizostahiliwa.+  Kwa upande wetu sisi kwa njia ya roho tunangojea kwa hamu uadilifu uliotumainiwa kutokana na imani.+  Kwa maana kwa habari ya Kristo Yesu tohara haina faida yoyote wala kutotahiriwa,+ bali imani+ inayotenda kupitia upendo+ ina faida.  Mlikuwa mnakimbia vyema.+ Ni nani aliyewazuia msiendelee kuitii kweli?+  Ushawishi wa namna hii hautoki kwa Yule anayewaita ninyi.+  Chachu kidogo huchachusha donge zima.+ 10  Nina uhakika+ juu yenu ninyi ambao mko katika muungano+ na Bwana kwamba hamtakuja kufikiri tofauti; lakini yule anayewasababishia ninyi taabu+ atachukua hukumu yake,+ hata awe ni nani. 11  Kwa habari yangu, akina ndugu, ikiwa bado ninahubiri tohara, kwa nini bado ninateswa? Basi, kwa kweli, kikwazo+ cha mti wa mateso+ kimefutwa.+ 12  Ningependa watu wanaojaribu kuwaangusha+ ninyi wajihasi wenyewe.+ 13  Bila shaka, ninyi mliitiwa uhuru,+ akina ndugu; ila msiutumie uhuru huu kuuchochea mwili,+ bali kupitia upendo mtumikiane.+ 14  Kwa maana Sheria nzima hupata utimizo+ katika neno moja, yaani: “Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.”+ 15  Lakini, ikiwa mnaendelea kuumana na kulana,+ jihadharini kwamba msije mkaangamizana.+ 16  Lakini nasema, Endeleeni kutembea kwa roho+ nanyi hamtatenda tamaa ya kimwili hata kidogo.+ 17  Kwa maana mwili katika tamaa yake unapingana na roho,+ na roho inapingana na mwili; kwa maana vitu hivyo vinapingana, hivi kwamba mambo yale ambayo mnapenda kufanya hamyafanyi.+ 18  Zaidi ya hayo, ikiwa mnaongozwa na roho,+ ninyi hamko chini ya sheria.+ 19  Sasa matendo ya mwili ni wazi,+ nayo ni uasherati,+ uchafu, mwenendo mpotovu,+ 20  ibada ya sanamu, mazoea ya kuwasiliana na pepo,+ uadui, mizozo, wivu, milipuko ya hasira, magomvi, migawanyiko, madhehebu, 21  husuda, vipindi vya kulewa,+ karamu za kupindukia, na mambo kama hayo. Kuhusu mambo hayo mimi ninawaonya ninyi kimbele, kama vile nilivyowaonya kimbele, kwamba wale walio na mazoea ya kufanya+ mambo ya namna hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu.+ 22  Kwa upande mwingine, matunda ya roho+ ni upendo, shangwe, amani, ustahimilivu, fadhili, wema,+ imani, 23  upole, kujizuia.+ Hakuna sheria juu ya mambo hayo.+ 24  Zaidi ya hayo, wale walio wa Kristo Yesu waliutundika mwili mtini pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.+ 25  Ikiwa tunaishi kwa roho, na tuendelee kutembea kwa utaratibu pia kwa roho.+ 26  Na tusiwe wenye kujisifu, wenye kuchochea mashindano+ juu ya mtu na mwenzake, tukioneana wivu.+

Maelezo ya Chini