Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Wagalatia 3:1-29

3  Enyi Wagalatia wasio na akili, ni nani huyo aliyewaleta chini ya uvutano mwovu,+ ninyi ambao machoni penu Yesu Kristo alionyeshwa waziwazi akiwa ametundikwa mtini?+  Nataka kujifunza hili peke yake kutoka kwenu: Je, mlipokea roho+ kutokana na matendo ya sheria+ au kutokana na kusikia+ kwa njia ya imani?  Je, ninyi hamna akili kabisa? Baada ya kuanza katika roho,+ je, sasa mnamalizia katika mwili?+  Je, mlipatwa na mateso mengi sana bila kusudi?+ Ikiwa kwa kweli ilikuwa bila kusudi lolote.  Kwa hiyo, yeye anayewapa ninyi roho+ na kufanya matendo yenye nguvu+ katikati yenu, je, yeye hufanya hivyo kutokana na matendo ya sheria au kutokana na kusikia kwa njia ya imani?  Kama vile Abrahamu “alivyokuwa na imani katika Yehova, na ikahesabiwa kwake kuwa ni uadilifu.”+  Hapana shaka mnajua kwamba wale wanaoshikamana na imani+ ndio wale walio wana wa Abrahamu.+  Sasa Andiko, likitangulia kuona kwamba Mungu atawatangaza watu wa mataifa kuwa waadilifu kutokana na imani, lilitangaza habari njema kimbele kwa Abrahamu, yaani: “Kupitia kwako mataifa yote yatabarikiwa.”+  Kwa sababu hiyo wale wanaoshikamana na imani wanabarikiwa+ pamoja na Abrahamu mwaminifu.+ 10  Kwa maana wote wanaotegemea matendo ya sheria wako chini ya laana; kwa maana imeandikwa: “Amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika mambo yote yaliyoandikwa katika kitabu cha kukunjwa cha Sheria ili ayafanye.”+ 11  Tena, kwamba hakuna yeyote ambaye kwa njia ya sheria hutangazwa kuwa mwadilifu+ kwa Mungu ni wazi, kwa maana “mwadilifu ataishi kwa sababu ya imani.”+ 12  Sasa Sheria haishikamani na imani, bali “yeye anayezifanya ataishi kwa hizo.”+ 13  Kristo kwa kutununua+ alituachilia huru+ kutoka katika laana ya Sheria kwa yeye kuwa laana+ badala yetu, kwa sababu imeandikwa: “Amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti.”+ 14  Kusudi lilikuwa kwamba baraka ya Abrahamu ije kupitia Yesu Kristo kwa ajili ya mataifa,+ ili tuipokee roho iliyoahidiwa+ kupitia imani yetu.+ 15  Akina ndugu, nasema kwa njia ya mfano wa mwanadamu: Agano lililohalalishwa, ingawa ni la mwanadamu, hakuna yeyote anayelifuta au kuongeza jambo juu yake.+ 16  Sasa ahadi zilitolewa kwa Abrahamu+ na kwa uzao wake.+ Haisemi: “Na kwa wazao,” kana kwamba ni wengi wa namna hiyo, bali kana kwamba ni mmoja:+ “Na kwa uzao wako,”+ ambaye ni Kristo.+ 17  Zaidi, mimi nasema hivi: Kuhusu agano lililohalalishwa na Mungu+ hapo kwanza, Sheria ambayo imekuja kuwapo miaka 430+ baadaye hailitangui, ili kuifuta ahadi.+ 18  Kwa maana ikiwa urithi ni kutokana na sheria, hautokani tena na ahadi;+ lakini Mungu amempa huo Abrahamu kwa fadhili kupitia ahadi.+ 19  Basi, kwa nini Sheria? Iliongezwa ili kufanya makosa yawe wazi,+ mpaka ufike uzao+ ambao ulikuwa umepewa ahadi; na ilipitishwa kupitia malaika+ kwa mkono wa mpatanishi.+ 20  Sasa hakuna mpatanishi mahali ambapo ni mtu mmoja tu anayehusika, lakini Mungu ni mmoja tu.+ 21  Kwa hiyo, je, Sheria inapinga ahadi za Mungu?+ Hilo na lisitendeke kamwe! Kwa maana kama ingalitolewa sheria inayoweza kutoa uhai,+ kwa kweli uadilifu ungalikuwa kwa njia ya sheria.+ 22  Lakini Andiko+ liliyafunga mambo yote pamoja katika kifungo cha dhambi,+ ili ahadi inayotokana na imani kumwelekea Yesu Kristo ipewe wale wanaoamini.+ 23  Hata hivyo, kabla ya ile imani kufika,+ tulikuwa tukilindwa chini ya sheria,+ tukiwekwa pamoja kifungoni, tukiitazamia imani iliyokusudiwa kufunuliwa.+ 24  Kwa sababu hiyo Sheria imekuwa mtunzaji wetu kutuongoza kwa Kristo,+ ili tutangazwe kuwa waadilifu+ kutokana na imani. 25  Lakini sasa kwa kuwa imani imefika,+ sisi hatuko tena chini ya mtunzaji.+ 26  Ninyi nyote, kwa kweli, ni wana+ wa Mungu kupitia imani yenu katika Kristo Yesu. 27  Kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo+ mmemvaa Kristo.+ 28  Hakuna Myahudi wala Mgiriki,+ hakuna mtumwa wala mtu huru,+ hakuna mwanamume wala mwanamke;+ kwa maana ninyi nyote ni mtu mmoja katika muungano na Kristo Yesu.+ 29  Zaidi ya hayo, ikiwa ninyi ni wa Kristo, ninyi kwa kweli ni uzao wa Abrahamu,+ warithi kuhusiana na ahadi.+

Maelezo ya Chini