Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Wagalatia 2:1-21

2  Kisha baada ya miaka kumi na minne nilipanda tena kwenda Yerusalemu+ pamoja na Barnaba,+ nikichukua pia Tito pamoja nami.  Lakini nilipanda kwenda kutokana na ufunuo.+ Nami nikaweka mbele yao+ habari njema ambayo ninahubiri kati ya mataifa, hata hivyo, kwa faragha, mbele ya wale waliokuwa watu wenye kutokeza, ili isije kuwa kwamba kwa njia fulani nilikuwa ninakimbia+ au nilikuwa nimekimbia bure.+  Lakini, hata Tito,+ aliyekuwa pamoja nami, hakulazimishwa kutahiriwa,+ ijapokuwa alikuwa Mgiriki.  Lakini kwa sababu ya akina ndugu wa uwongo+ walioingizwa ndani kimya-kimya,+ walioingia kisirisiri ili kupeleleza uhuru+ wetu tulio nao katika muungano na Kristo Yesu, ili watufanye sisi kuwa watumwa+ kabisa—  kwa hao sisi hatukuwaachia nafasi kwa kujitiisha,+ hapana, hata kwa saa moja, ili kweli+ ya habari njema iendelee kuwa pamoja nanyi.  Lakini kwa upande wa wale walioonekana kuwa ni kitu+—hata kama walikuwa watu wa namna gani hapo zamani haileti tofauti yoyote kwangu+—Mungu hafuati sura ya nje+ ya mwanadamu—kwangu, kwa kweli, hao watu wenye kutokeza hawakunipa jambo lolote jipya.  Bali, kinyume chake, walipoona kwamba nilikuwa nimekabidhiwa+ habari njema kwa ajili ya wale wasiotahiriwa,+ kama vile Petro alivyokuwa nayo kwa ajili ya wale waliotahiriwa+  kwa maana Yeye aliyempa Petro nguvu zinazohitajika kwa ajili ya utume kwa wale waliotahiriwa alinipa mimi pia nguvu+ kwa ajili ya wale walio wa mataifa;  ndiyo, walipokuja kujua fadhili zisizostahiliwa+ nilizopewa,+ Yakobo+ na Kefa na Yohana, wale walioonekana kuwa nguzo,+ walinipa mimi na Barnaba+ mkono wa kuume wa kushirikiana pamoja,+ ili sisi twende kwa mataifa, bali wao waende kwa wale waliotahiriwa. 10  Ila sisi tuwakumbuke walio maskini.+ Jambo hili mimi pia nimejitahidi sana kulifanya.+ 11  Hata hivyo, Kefa+ alipokuja Antiokia,+ nilimpinga uso kwa uso, kwa sababu alistahili kuhukumiwa hatia.+ 12  Kwa maana kabla ya kufika kwa watu fulani kutoka kwa Yakobo,+ alikuwa akila+ chakula pamoja na watu wa mataifa; lakini walipofika, akaanza kujiondoa na kujitenga mwenyewe, kwa kuwaogopa+ hao wa jamii ya waliotahiriwa.+ 13  Wale Wayahudi wengine pia walijiunga naye katika kufanya unafiki+ huo, hivi kwamba hata Barnaba+ akaongozwa pamoja nao katika unafiki wao. 14  Lakini nilipoona kwamba hawakuwa wakitembea kwa unyoofu kulingana na kweli ya habari njema,+ nilimwambia Kefa mbele yao wote:+ “Ikiwa wewe, ingawa ni Myahudi, unaishi kama vile mataifa wanavyoishi, na si kama Wayahudi wanavyoishi, kwa nini wewe unawalazimisha watu wa mataifa kuishi kulingana na mazoea ya Kiyahudi?”+ 15  Sisi tulio Wayahudi kwa asili,+ na si watenda-dhambi+ kutoka kwa mataifa, 16  tukijua kama vile tunavyojua kwamba mtu hutangazwa kuwa mwadilifu,+ si kwa sababu ya matendo ya sheria, bali tu kupitia imani+ kumwelekea Kristo Yesu, hata sisi tumeweka imani yetu katika Kristo Yesu, ili tutangazwe kuwa waadilifu kutokana na imani kumwelekea Kristo,+ na si kutokana na matendo ya sheria, kwa sababu hakuna mwili wowote utakaotangazwa kuwa mwadilifu kutokana na matendo ya sheria.+ 17  Basi ikiwa sisi, katika kutafuta kutangazwa kuwa waadilifu kwa njia ya Kristo,+ sisi wenyewe pia tumepatikana kuwa watenda-dhambi,+ je, Kristo kwa kweli ni mhudumu wa dhambi?+ Hilo lisitendeke kamwe! 18  Kwa maana ikiwa ninayajenga tena yale mambo ambayo wakati mmoja niliyabomoa,+ mimi najionyesha mwenyewe kuwa mkosaji.+ 19  Kwa habari yangu, kupitia sheria nilikufa kuielekea sheria,+ ili niwe hai kumwelekea Mungu.+ 20  Mimi nimetundikwa mtini pamoja na Kristo.+ Si mimi tena niliye hai,+ bali Kristo ndiye anayeishi katika muungano na mimi.+ Kwa kweli, uhai ninaoishi sasa+ katika mwili naishi kwa imani ambayo ni kumwelekea Mwana wa Mungu, aliyenipenda mimi na kujitoa mwenyewe kwa ajili yangu.+ 21  Mimi sizitupi fadhili zisizostahiliwa za Mungu;+ kwa maana ikiwa uadilifu ni kupitia sheria,+ Kristo kwa kweli alikufa bure tu.+

Maelezo ya Chini