Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Wafilipi 4:1-23

4  Kwa hiyo, ndugu zangu wapendwa na wanaotamaniwa, shangwe yangu na taji+ langu, simameni imara+ katika njia hii katika Bwana, wapendwa.  Namhimiza Euodia nami namhimiza Sintike wawe na akili moja+ katika Bwana.  Ndiyo, nakuomba wewe pia, mwenzangu halisi katika nira,+ endelea kuwasaidia wanawake hawa ambao wamekazana pamoja nami+ katika habari njema pamoja na Klementi na vilevile wale wafanyakazi wenzangu+ wengine, ambao majina+ yao yamo katika kitabu cha uzima.+  Shangilieni sikuzote katika Bwana.+ Mara nyingine tena nitasema, Shangilieni!+  Usawaziko wenu+ na ujulikane kwa watu wote. Bwana yuko karibu.+  Msihangaike juu ya kitu chochote,+ bali katika kila jambo kwa sala na dua+ pamoja na kutoa shukrani maombi yenu na yajulishwe Mungu;+  na amani+ ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote itailinda mioyo+ yenu na nguvu zenu za akili kwa njia ya Kristo Yesu.  Mwishowe, akina ndugu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya hangaiko zito, mambo yoyote yaliyo ya uadilifu, mambo yoyote yaliyo safi kiadili,+ mambo yoyote yaliyo ya kupendeka, mambo yoyote yanayosemwa vema, wema wa adili wowote ulioko na jambo lolote la kustahili sifa lililoko, endeleeni kuyafikiria mambo hayo.+  Mambo mliyojifunza na vilevile mkayapokea na kuyasikia na kuyaona kuhusiana nami, mzoee kuyafanya hayo;+ na Mungu wa amani+ atakuwa pamoja nanyi. 10  Nashangilia sana katika Bwana kwamba sasa mwishowe mmeamsha fikira zenu kwa ajili yangu,+ jambo ambalo kwa kweli mlikuwa mkilifikiria, lakini mkakosa nafasi. 11  Si kwamba ninasema kwa habari ya kuwa katika uhitaji, kwa maana nimejifunza kuwa mwenye kujitosheleza katika hali zozote nilizo nazo.+ 12  Kwa kweli najua jinsi ya kupungukiwa na vyakula,+ kwa kweli najua jinsi ya kuwa na wingi. Katika mambo yote na katika hali zote nimejifunza siri ya jinsi ya kushiba na pia jinsi ya kuwa na njaa, jinsi ya kuwa na wingi na pia jinsi ya kupatwa na uhitaji.+ 13  Kwa mambo yote nina nguvu kupitia yeye anayenipa nguvu.+ 14  Hata hivyo, mlitenda vema kwa kuwa washiriki+ pamoja nami katika dhiki yangu.+ 15  Kwa kweli, ninyi Wafilipi, mnajua pia kwamba mwanzoni mwa kutangaza habari njema, nilipoondoka Makedonia, hakuna kutaniko hata moja lililoshiriki pamoja nami katika jambo la kutoa na kupokea, isipokuwa ninyi peke yenu;+ 16  kwa sababu, hata katika Thesalonike, mlinitumia kitu fulani mara moja na vilevile mara ya pili kwa ajili ya uhitaji wangu. 17  Si kwamba ninatafuta hiyo zawadi+ kwa bidii, bali ninatafuta kwa bidii matunda+ yanayoleta faida zaidi kwenye hesabu yenu. 18  Hata hivyo, mimi nina vitu vyote kwa ukamili nami nina wingi. Nimejaa, kwa kuwa sasa nimepokea kutoka kwa Epafrodito+ vitu vilivyotoka kwenu, harufu tamu,+ dhabihu yenye kukubalika,+ inayompendeza Mungu vyema. 19  Naye Mungu wangu+ ataujaza kikamilifu uhitaji wenu wote+ kwa kadiri ya utajiri+ wake katika utukufu kwa njia ya Kristo Yesu. 20  Sasa kwa Mungu na Baba yetu kuwe na utukufu milele na milele.+ Amina. 21  Mpeni kila mtakatifu salamu+ zangu katika muungano+ na Kristo Yesu. Ndugu walio pamoja nami wanawatumia ninyi salamu zao. 22  Watakatifu wote, lakini hasa wale wa nyumbani mwa Kaisari, wanawatumia ninyi salamu zao.+ 23  Fadhili zisizostahiliwa za Bwana Yesu Kristo ziwe pamoja na roho mnayoonyesha.+

Maelezo ya Chini