Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Wafilipi 2:1-30

2  Basi, ikiwa kuna kitia-moyo chochote katika Kristo,+ kukiwa na faraja yoyote ya upendo, kukiwa na ushirika wowote wa roho,+ kukiwa na upendo mwororo+ na huruma zozote  fanyeni shangwe yangu ijae kwa kuwa mna akili ileile+ na mna upendo uleule, mkiunganishwa pamoja katika nafsi, mkishika wazo moja akilini,+  bila kufanya jambo lolote kwa ugomvi+ au kwa kujisifu,+ bali kwa unyenyekevu wa akili mkiwaona wengine kuwa ni bora+ kuliko ninyi,  mkiendelea kuangalia, si faida za kibinafsi za mambo yenu wenyewe tu,+ bali pia faida za kibinafsi za wengine.+  Iweni na mtazamo huu wa akili ndani yenu ambao ulikuwa pia ndani ya Kristo Yesu,+  ambaye, ingawa alikuwa katika umbo la Mungu,+ hakufikiria kufanya unyakuzi, yaani, kwamba yeye awe sawa na Mungu.+  Hapana, bali alijiondolea mwenyewe hali yake na kuchukua umbo la mtumwa+ na kuwa kama wanadamu.+  Zaidi ya hayo, alipojikuta katika umbo la mwanadamu,+ alijinyenyekeza naye akawa mtiifu mpaka kifo,+ ndiyo, kifo juu ya mti wa mateso.+  Kwa sababu hii pia Mungu alimpandisha kwenye cheo cha juu zaidi+ na kumpa kwa fadhili jina lililo juu ya kila jina lingine,+ 10  ili katika jina la Yesu kila goti lipigwe la wale walio mbinguni na wale walio duniani na wale walio chini ya nchi,+ 11  na kila ulimi ukiri+ waziwazi kwamba Yesu Kristo ni Bwana+ kwa utukufu wa Mungu Baba.+ 12  Kwa hiyo, wapendwa wangu, kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkitii sikuzote,+ si wakati wa kuwapo kwangu tu, bali kwa utayari zaidi sasa wakati wa kutokuwapo kwangu, endeleeni kuufanyia kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa+ na kutetemeka; 13  kwa maana Mungu ndiye ambaye, kwa ajili ya mapenzi yake mema, anatenda ndani yenu+ ili ninyi muwe na nia na kutenda pia.+ 14  Endeleeni kufanya mambo yote bila kunung’unika+ na kubishana,+ 15  ili mje kuwa bila lawama na wasio na hatia,+ watoto+ wa Mungu wasio na dosari katikati ya kizazi kilicho kombo na kilichopotoka,+ ambao kati yao mnaangaza kama mianga katika ulimwengu,+ 16  mkiendelea kulishika sana neno la uzima,+ ili niwe na sababu ya kufurahi katika ile siku ya Kristo,+ kwamba sikukimbia bure wala kufanya kazi kwa bidii bure.+ 17  Hata hivyo, hata ikiwa ninamiminwa kama toleo la kinywaji+ juu ya dhabihu+ na utumishi wa watu wote ambako imani imewaongoza ninyi,+ mimi nafurahi na kushangilia+ pamoja nanyi nyote. 18  Basi katika njia hiyohiyo ninyi wenyewe furahini pia na kushangilia pamoja nami.+ 19  Kwa upande wangu ninatumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo kwenu upesi, ili nafsi yangu ichangamke+ nitakapojua kuhusu mambo yenu. 20  Kwa maana sina mtu mwingine yeyote aliye na mwelekeo kama wake atakayejali+ kwa unyoofu mambo yenu. 21  Kwa maana wengine wote wanatafuta faida zao wenyewe,+ wala si zile za Kristo Yesu. 22  Lakini ninyi mnaujua uthibitisho alioutoa juu yake mwenyewe, kwamba kama mtoto+ na baba yake yeye alitumika pamoja nami katika kuendeleza habari njema. 23  Basi, huyu ndiye mtu ninayetumaini kumtuma mara tu nikiisha kuona jinsi mambo yalivyo kunihusu mimi. 24  Kwa kweli, nina uhakika katika Bwana kwamba mimi mwenyewe pia nitakuja upesi.+ 25  Hata hivyo, naona ni lazima nimtume kwenu Epafrodito,+ ndugu yangu na mfanyakazi mwenzi+ na askari-jeshi mwenzi,+ lakini mjumbe wenu na mtumishi wa kibinafsi kwa ajili ya uhitaji wangu, 26  kwa kuwa yeye anatamani kuwaona ninyi nyote naye amehuzunika kwa sababu mlisikia alikuwa mgonjwa. 27  Ndiyo, kwa kweli, alikuwa mgonjwa karibu kufa; lakini Mungu alimwonea rehema,+ kwa kweli, hakumwonea rehema yeye peke yake, bali mimi pia, ili nisipate huzuni juu ya huzuni. 28  Kwa hiyo ninamtuma kwa haraka zaidi, ili mtakapomwona, mshangilie tena nami nipunguziwe huzuni. 29  Kwa hiyo mkaribisheni+ kama ilivyo desturi katika Bwana kwa shangwe yote; nanyi mwendelee kuwaheshimu sana watu wa namna hiyo,+ 30  kwa sababu alikaribia sana kufa kwa ajili ya kazi ya Bwana, akiihatarisha nafsi+ yake, ili ajazie kikamilifu kutokuwapo kwenu hapa ili kunitolea mimi utumishi wa kibinafsi.+

Maelezo ya Chini