Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waefeso 5:1-33

5  Kwa hiyo, iweni waigaji wa Mungu,+ kama watoto wapendwa,  na endeleeni kutembea katika upendo,+ kama vile Kristo pia alivyowapenda ninyi+ na kujitoa mwenyewe kwa ajili yenu kuwa toleo+ na dhabihu kwa Mungu ili kuwa harufu tamu.+  Uasherati+ na ukosefu wa usafi wa kila namna au pupa+ visitajwe hata kidogo katikati yenu,+ kama inavyowafaa watu watakatifu;+  wala mwenendo wa aibu+ wala maneno ya kipumbavu wala mizaha michafu,+ mambo yasiyofaa, lakini badala ya hayo, utoaji wa shukrani.+  Kwa maana mnajua hili, nanyi mnalitambua wenyewe, kwamba hakuna mwasherati+ au mtu asiye safi au mtu mwenye pupa+—maana yake ni kuwa mwabudu-sanamu—aliye na urithi wowote katika ufalme wa Kristo na wa Mungu.+  Mtu yeyote asiwadanganye ninyi kwa maneno matupu,+ kwa maana kwa sababu ya mambo yaliyotangulia kusemwa ghadhabu ya Mungu inakuja juu ya wana wa kutotii.+  Kwa hiyo msishirikiane pamoja nao;+  kwa maana wakati mmoja ninyi mlikuwa giza,+ bali sasa ninyi ni nuru+ kuhusiana na Bwana. Endeleeni kutembea kama watoto wa nuru,  kwa maana matunda ya nuru yana kila namna ya wema na uadilifu na kweli.+ 10  Endeleeni kuhakikisha lile linalokubalika+ kwa Bwana; 11  na mwache kushirikiana+ pamoja nao katika matendo yasiyozaa matunda, ambayo ni ya giza,+ lakini badala yake muwe hata mkiyakaripia,+ 12  kwa maana mambo ambayo wao hutenda katika siri hata kuyasimulia ni aibu.+ 13  Basi mambo yote yanayokaripiwa+ yanafunuliwa na nuru, kwa maana kila jambo linalofunuliwa+ ni nuru. 14  Kwa hiyo yeye anasema: “Amka,+ Ee mwenye kulala usingizi, na ufufuke kutoka kwa wafu,+ na Kristo atakuangaza.”+ 15  Kwa hiyo endeleeni kuangalia sana kwamba jinsi mnavyotembea+ si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima, 16  mkijinunulia wakati unaofaa,+ kwa sababu siku hizi ni zenye uovu.+ 17  Kwa hiyo mwache kuwa wenye kukosa akili, bali endeleeni kufahamu+ yale yaliyo mapenzi+ ya Yehova. 18  Pia, msiwe mkilewa+ divai, ambayo ina upotovu ndani yake,+ bali endeleeni kujazwa na roho,+ 19  mkijisemesha kwa zaburi+ na sifa+ kwa Mungu na nyimbo za kiroho, mkiimba+ na kupiga muziki+ katika mioyo yenu kwa Yehova, 20  katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mkimtolea shukrani+ sikuzote Mungu na Baba yetu kwa ajili ya mambo yote. 21  Jitiisheni kwa mmoja na mwenzake+ katika kumwogopa Kristo. 22  Wake na wajitiishe+ kwa waume zao kama kwa Bwana, 23  kwa sababu mume ni kichwa cha mke+ wake kama vile Kristo pia alivyo kichwa cha kutaniko,+ yeye akiwa mwokozi wa mwili huu. 24  Kwa kweli, kama kutaniko linavyojitiisha kwa Kristo, vivyo hivyo wanawake pia na wajitiishe kwa waume zao katika mambo yote.+ 25  Enyi waume, endeleeni kuwapenda wake zenu,+ kama vile Kristo pia alivyolipenda kutaniko na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake,+ 26  ili alitakase,+ akilisafisha na kuliosha kwa maji kwa njia ya neno,+ 27  ili kujipa mwenyewe kutaniko likiwa na fahari,+ likiwa bila doa au kunyanzi au lolote la mambo hayo, bali ili liwe takatifu na bila dosari.+ 28  Vivyo hivyo waume wanapaswa kuwa wakiwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Yeye anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe, 29  kwa maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake kwa vyovyote; bali huulisha na kuutunza+ kwa upendo, kama vile Kristo pia anavyolitendea kutaniko, 30  kwa sababu sisi ni viungo vya mwili wake.+ 31  “Kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye atashikamana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili mmoja.”+ 32  Siri hii takatifu+ ni kubwa. Sasa ninasema kwa habari ya Kristo na kutaniko.+ 33  Hata hivyo, pia, kila mtu mmoja-mmoja kati yenu na ampende hivyo mke wake+ kama vile anavyojipenda mwenyewe; kwa upande mwingine, mke anapaswa kumheshimu+ sana mume wake.

Maelezo ya Chini