Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waefeso 1:1-23

1  Paulo, mtume+ wa Kristo Yesu kupitia mapenzi ya Mungu,+ kwa watakatifu walio katika Efeso na waaminifu+ katika muungano+ na Kristo Yesu:  Na muwe na fadhili zisizostahiliwa+ na amani+ kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.  Abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo,+ kwa kuwa ametubariki+ kwa kila aina ya baraka ya kiroho katika mahali pa kimbingu+ katika muungano na Kristo,  kama vile alivyotuchagua+ katika muungano naye kabla ya kuwekwa msingi+ wa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila dosari+ mbele zake katika upendo.+  Kwa maana alituagiza kimbele+ ili tufanywe kuwa wana+ kwake kupitia Yesu Kristo,+ kulingana na upendezi mwema wa mapenzi yake,+  kwa sifa+ ya fadhili zake zisizostahiliwa+ zenye utukufu alizotupatia kwa fadhili kwa njia ya mpendwa wake.+  Kwa njia yake tuna kuachiliwa huru kwa njia ya fidia kupitia damu+ ya huyo, ndiyo, msamaha+ wa makosa yetu, kulingana na utajiri wa fadhili zake zisizostahiliwa.+  Alituzidishia hizo katika hekima+ yote na akili nzuri,  kwa kuwa alitujulisha siri takatifu+ ya mapenzi yake. Ni kulingana na upendezi wake mwema alioukusudia ndani yake mwenyewe+ 10  kwa ajili ya usimamizi+ wa mambo kwenye kikomo kamili cha nyakati+ zilizowekwa rasmi, yaani, kukusanya tena pamoja+ vitu vyote katika Kristo,+ vitu vilivyo mbinguni+ na vitu vilivyo duniani.+ Ndiyo, katika yeye, 11  katika muungano pamoja na yeye ambaye tulihesabiwa pia kuwa warithi,+ kwa kuwa tuliagizwa kimbele kulingana na kusudi lake yeye anayetenda mambo yote kulingana na jinsi mapenzi yake yanavyoshauri,+ 12  ili tupate kuwa kwa ajili ya sifa ya utukufu wake,+ sisi ambao tumekuwa wa kwanza kumtumaini Kristo.+ 13  Lakini ninyi pia mlimtumaini yeye baada ya kulisikia neno la kweli,+ habari njema juu ya wokovu+ wenu. Kupitia yeye pia, baada ya ninyi kuamini, mlitiwa muhuri+ kwa roho takatifu iliyoahidiwa,+ 14  ambayo ni rehani+ ya kimbele ya urithi+ wetu, kwa kusudi la kuiachilia huru kupitia fidia+ mali+ ya Mungu mwenyewe, kwa sifa yake yenye utukufu. 15  Hiyo ndiyo sababu mimi pia, kwa kuwa nimesikia juu ya imani mliyo nayo katika Bwana Yesu na kuwaelekea watakatifu wote,+ 16  siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Naendelea kuwataja ninyi katika sala zangu,+ 17  ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima+ na ya ufunuo katika ujuzi sahihi juu yake;+ 18  macho+ ya moyo wenu yakiwa yametiwa nuru,+ ili mjue jinsi lilivyo lile tumaini+ alilowaitia, jinsi ulivyo utajiri wenye utukufu+ ambao amewawekea watakatifu kuwa urithi,+ 19  na jinsi zilivyo kuu zaidi nguvu+ zake kutuelekea sisi tulio waamini. Ni kulingana na utendaji+ wa uwezo wa nguvu zake, 20  ambao kwa huo ametenda kuhusiana na Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu+ na kumketisha kwenye mkono wake wa kuume+ katika mahali pa kimbingu,+ 21  juu zaidi kuliko kila serikali na mamlaka na nguvu na utawala+ na kila jina linalotajwa,+ si katika mfumo huu wa mambo+ tu, bali pia katika ule ujao.+ 22  Alivitiisha pia vitu vyote chini ya miguu yake,+ na kumfanya kuwa kichwa juu ya vitu vyote+ kuhusiana na kutaniko, 23  ambalo ni mwili wake,+ ujazo+ wake anayejaza vitu vyote katika vyote.+

Maelezo ya Chini