Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waebrania 7:1-28

7  Kwa maana Melkizedeki huyu, mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu Aliye Juu Zaidi,+ aliyekutana na Abrahamu akirudi kutoka kuwamaliza wafalme kisha akambariki+  na ambaye Abrahamu alimgawia sehemu ya kumi katika vitu vyote,+ kwanza kabisa, kwa tafsiri, yeye ni “Mfalme wa Uadilifu,” na kisha pia ni mfalme wa Salemu,+ yaani, “Mfalme wa Amani.”  Kwa kuwa asiye na baba, asiye na mama, bila ukoo, akiwa hana mwanzo wa siku+ wala mwisho wa uzima, bali akiwa amefanywa kama Mwana wa Mungu,+ anadumu akiwa kuhani daima.+  Oneni, basi, jinsi alivyokuwa mkuu mtu huyu ambaye Abrahamu, yule kichwa cha familia, alimtolea sehemu ya kumi kutokana na zile nyara kuu.+  Ni kweli, watu kutoka katika wana wa Lawi+ ambao hupokea cheo chao cha ukuhani wana amri ya kukusanya sehemu za kumi+ kutoka kwa watu+ kulingana na Sheria, yaani, kutoka kwa ndugu zao, hata kama hao wametoka katika viuno vya Abrahamu;+  lakini mtu ambaye ukoo+ wake haukutokana nao alichukua sehemu za kumi kutoka kwa Abrahamu+ na kumbariki yeye ambaye alikuwa na zile ahadi.+  Basi bila mabishano, mdogo hubarikiwa na mkubwa.+  Na katika hali ile moja watu wanaokufa ndio hupokea sehemu za kumi,+ lakini katika hali ile nyingine ni mtu ambaye imeshuhudiwa kwamba anaishi.+  Na, nikitumia neno hili, kupitia Abrahamu hata Lawi ambaye hupokea sehemu za kumi amelipa sehemu za kumi, 10  kwa maana alikuwa bado katika viuno+ vya babu yake wakati Melkizedeki alipokutana naye.+ 11  Basi, kama kwa kweli ukamilifu+ ungekuwa ni kupitia ukuhani wa Walawi,+ (kwa maana huo ukiwa sehemu kuu watu walipewa Sheria,)+ kungekuwa na uhitaji gani zaidi+ wa kuhani mwingine kusimama kwa mfano wa Melkizedeki+ na asisemwe kuwa kwa mfano wa Haruni? 12  Maana kwa kuwa ukuhani unabadilishwa,+ basi kunakuja kuwa na uhitaji wa kubadilishwa kwa sheria+ pia. 13  Kwa maana yule mtu ambaye mambo haya yanasemwa kumhusu amekuwa ni mshiriki wa kabila+ lingine, ambalo kutoka kwake hakuna yeyote ambaye ametumikia rasmi kwenye madhabahu.+ 14  Kwa maana ni wazi kabisa kwamba Bwana wetu ametokana na Yuda,+ kabila ambalo Musa hakusema lolote juu yake kuhusiana na makuhani. 15  Na bado ni wazi zaidi kwamba kwa mfano wa Melkizedeki+ anasimama kuhani+ mwingine, 16  ambaye amekuwa hivyo, si kulingana na sheria ya amri inayotegemea mwili,+ bali kulingana na nguvu za uzima usioweza kuharibika,+ 17  kwa maana katika kutoa ushahidi imesemwa: “Wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki.”+ 18  Hakika, basi, ile amri iliyotangulia inawekwa kando kwa sababu ya udhaifu+ wake na kutofaa+ kwake. 19  Kwa maana Sheria haikufanya kitu chochote kuwa kikamilifu,+ lakini kuingizwa kwa tumaini+ bora kulifanya mambo yawe makamilifu, ambalo kupitia hilo tunamkaribia Mungu.+ 20  Pia, kwa kadiri ambayo haikuwa bila kiapo rasmi, 21  (kwa maana kwa kweli kuna watu ambao wamekuwa makuhani bila kiapo rasmi, lakini kuna mmoja mwenye kiapo rasmi kupitia Yule aliyesema hivi kumhusu: “Yehova ameapa+ (naye hatajuta), ‘Wewe ni kuhani milele,’ ”)+ 22  kwa kadiri hiyo pia Yesu amekuwa yule aliyetolewa kuwa rehani ya agano bora.+ 23  Zaidi ya hayo, ilikuwa lazima wengi wawe makuhani kwa mfuatano+ kwa sababu ya kuzuiwa na kifo+ wasiendelee kuwa hivyo, 24  lakini yeye kwa sababu ya kuendelea kuwa hai milele+ ana ukuhani wake bila kuwa na waandamizi wowote. 25  Kwa hiyo yeye anaweza pia kuwaokoa kwa ukamili wale wanaomkaribia Mungu kupitia yeye, kwa sababu yeye yuko hai sikuzote ili kuwaombea.+ 26  Kwa maana kuhani mkuu wa namna hiyo alitufaa sisi,+ mshikamanifu,+ asiye na hila,+ asiye na unajisi,+ aliyetengwa kutoka kwa watenda-dhambi,+ na kuwa juu zaidi kuliko mbingu.+ 27  Yeye hahitaji kila siku,+ kama wale makuhani wakuu wanavyofanya, kutoa dhabihu, kwanza kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe+ kisha kwa ajili ya zile za watu:+ (kwa maana yeye alifanya hilo mara moja+ kwa wakati wote alipojitoa+ mwenyewe;) 28  kwa maana Sheria huweka rasmi kuwa makuhani wakuu+ watu walio na udhaifu,+ lakini neno la kiapo+ rasmi lililokuja baada ya Sheria humweka rasmi Mwana, ambaye amekamilishwa+ milele.

Maelezo ya Chini