Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waebrania 2:1-18

2  Hiyo ndiyo sababu ni lazima kwetu kuyakazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo tuliyosikia,+ ili tusipeperushwe kamwe.+  Kwa maana ikiwa neno lililosemwa kupitia malaika+ lilikuwa imara, na kila kosa na tendo la kutotii lilipokea malipo kupatana na haki;+  sisi tutaponaje+ ikiwa tumepuuza+ wokovu mkuu+ namna hii kwa kuwa ulianza kusemwa kupitia Bwana+ wetu nasi tukathibitishiwa+ na wale waliomsikia,  huku Mungu akijiunga katika kutoa ushahidi kwa ishara na vilevile mambo ya ajabu na matendo mbalimbali yenye nguvu+ na kwa ugawaji+ wa roho takatifu kulingana na mapenzi yake?+  Kwa maana yeye hajaitiisha chini ya malaika dunia yenye kukaliwa inayokuja,+ ambayo sisi tunasema kuihusu.  Bali shahidi fulani ametoa uthibitisho mahali fulani, akisema: “Mwanadamu ni nini hivi kwamba umweke akilini,+ au mwana wa binadamu hivi kwamba umtunze?+  Ulimfanya mdogo kidogo kuliko malaika; ulimvika taji kwa utukufu na heshima,+ na kumweka juu ya kazi za mikono yako.+  Vitu vyote ulivitiisha chini ya miguu yake.”+ Kwa maana yeye alivitiisha vitu vyote chini yake,+ Mungu hakuacha kitu chochote kisichotiishwa chini yake.+ Ingawa hivyo, sisi bado hatuoni vitu vyote vikiwa vimetiishwa chini yake;+  lakini tunamwona Yesu, ambaye alikuwa amefanywa kuwa mdogo kidogo kuliko malaika,+ amevikwa taji la utukufu+ na heshima kwa kupatwa na kifo,+ ili kwa fadhili zisizostahiliwa za Mungu aonje kifo kwa ajili ya kila mwanadamu.+ 10  Kwa maana ilifaa kwa yule ambaye kwa ajili yake vitu vyote vipo+ na kupitia kwake vitu vyote vipo, katika kuleta wana wengi kwenye utukufu,+ amfanye Wakili Mkuu+ wa wokovu wao kuwa mkamilifu kupitia mateso.+ 11  Kwa maana yeye anayetakasa na wale wanaotakaswa+ pia wote hutokana na mmoja,+ na kwa sababu hii yeye haoni aibu kuwaita “ndugu,”+ 12  kama anavyosema: “Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu; katikati ya kutaniko nitakusifu wewe kwa wimbo.”+ 13  Na tena: “Tegemeo langu litakuwa katika yeye.”+ Na tena: “Tazama! mimi na watoto wachanga, ambao Yehova alinipa.”+ 14  Basi, kwa kuwa “watoto wachanga” ni washiriki wa damu na mwili, yeye pia vivyo hivyo aliyashiriki mambo hayohayo,+ ili kupitia kifo+ chake apate kumwangamiza+ yule aliye na uwezo wa kusababisha kifo,+ yaani, Ibilisi;+ 15  na ili awaweke huru+ wale wote ambao kwa kuogopa kifo+ walikuwa wametiishwa chini ya utumwa katika maisha yao yote.+ 16  Kwa maana kwa kweli yeye hawasaidii malaika hata kidogo, bali anasaidia uzao wa Abrahamu.+ 17  Kwa hiyo alipaswa kuwa kama “ndugu” zake katika mambo yote,+ ili awe kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu katika mambo yanayohusiana na Mungu,+ kusudi atoe dhabihu ya upatanisho+ kwa ajili ya dhambi za watu.+ 18  Kwa kuwa yeye mwenyewe ameteseka alipokuwa akijaribiwa,+ anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa.+

Maelezo ya Chini