Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Waamuzi 7:1-25

7  Ndipo Yerubaali,+ yaani, Gideoni,+ na watu wote waliokuwa pamoja naye, wakaondoka mapema na kupiga kambi kando ya kisima cha Harodi; na kambi ya Midiani ilikuwa upande wake wa kaskazini, kwenye kilima cha More, katika nchi tambarare ya chini.  Sasa Yehova akamwambia Gideoni: “Watu ulio nao ni wengi mno nisiweze kuwatia Midiani mkononi mwao.+ Labda Israeli watajivuna+ dhidi yangu, wakisema, ‘Mkono wangu ndio ulioniokoa.’+  Na sasa tafadhali, ita masikioni mwa watu, ukisema, ‘Ni nani anayeogopa na kutetemeka? Na ajiondoe.’”+ Basi Gideoni akawafanyia majaribio. Ndipo watu 22,000 wakajiondoa, wakabaki watu 10,000.  Lakini Yehova akamwambia Gideoni: “Bado kuna watu wengi mno.+ Washushe kwenye maji ili niwajaribu kwa ajili yako pale. Na itatukia kwamba yeyote nitakayekuambia, ‘Huyu ataenda pamoja nawe,’ yeye ndiye atakayeenda pamoja nawe, lakini yeyote ambaye nitakuambia, ‘Huyu hataenda pamoja nawe,’ yeye hataenda.”  Basi akawashusha watu majini.+ Ndipo Yehova akamwambia Gideoni: “Kila mtu ambaye ataramba maji kwa ulimi wake kama vile mbwa anavyoramba, utamweka kando peke yake, pia kila mtu atakayepiga magoti yake anapokunywa.”+  Na hesabu ya wale walioramba kwa mkono wao wakiuleta kinywani ikawa watu mia tatu. Lakini wale watu wengine wote walipiga magoti yao walipokunywa maji.  Yehova akamwambia Gideoni: “Kwa watu hawa mia tatu walioramba nitawaokoa ninyi, nami nitatia Midiani mkononi mwako.+ Lakini hawa watu wengine wote na waende kila mmoja mahali pake.”  Kwa hiyo wakachukua vyakula vya watu hao mkononi mwao, na baragumu+ zao, na watu wote wa Israeli akawaacha waende zao kila mmoja nyumbani kwake; akabaki na wale watu mia tatu. Nayo kambi ya Midiani ilikuwa chini yake katika nchi tambarare ya chini.+  Na ikawa kwamba usiku+ huo Yehova akamwambia hivi: “Simama, shuka juu ya kambi hiyo, kwa maana nimeitia mkononi mwako.+ 10  Lakini ikiwa unaogopa kushuka, shuka, wewe pamoja na Pura mtumishi wako, kambini.+ 11  Nawe usikilize yale watakayosema,+ na baada ya hayo mikono yako itapata nguvu,+ nawe hakika utashuka juu ya kambi hiyo.” Ndipo yeye na Pura mtumishi wake wakashuka mpaka kwenye ukingo wa wale waliokuwa wamejipanga kivita, waliokuwa katika kambi. 12  Sasa Midiani na Amaleki na watu wote wa Mashariki+ walikuwa wamejazana katika ile nchi tambarare ya chini, wengi sana kama nzige;+ na ngamia+ zao hawakuwa na hesabu, walikuwa wengi sana kama chembe za mchanga ulio kando ya bahari. 13  Basi Gideoni akaja, na, tazama! kulikuwa na mtu akimsimulia mwenzake ndoto, naye akasema: “Hii ni ndoto ambayo nimeota.+ Na, tazama! kulikuwa na keki ya mviringo ya mkate wa shayiri ikigeuka-geuka katika kambi ya Midiani. Ndipo ikaja kwenye hema na kulipiga nalo likaanguka,+ ikalipindua juu chini, na hema hilo likaanguka chini.” 14  Naye mwenzake akajibu+ na kusema: “Hiki si kitu kingine bali ni upanga wa Gideoni+ mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli. Mungu wa kweli+ ametia Midiani na kambi yote katika mkono wake.”+ 15  Na ikawa kwamba, mara tu Gideoni aliposikia masimulizi ya ndoto hiyo na maelezo yake,+ akaanza kuabudu.+ Kisha akarudi katika kambi ya Israeli na kusema: “Simameni,+ kwa kuwa Yehova ametia kambi ya Midiani katika mkono wenu.” 16  Ndipo akagawanya wale watu mia tatu katika vikosi vitatu na kuwapa wote mkononi baragumu+ na mitungi mikubwa mitupu, na mienge ndani ya mitungi hiyo mikubwa. 17  Naye akawaambia: “Jifunzeni kwa kunitazama, nanyi fanyeni vivyo hivyo. Nitakapofika kwenye ukingo wa kambi, iwe kwamba vile nitakavyofanya, fanyeni vivyo hivyo. 18  Nitakapokuwa nimekwisha kupiga baragumu, mimi na wote walio pamoja nami, ninyi pia zipigeni baragumu, kuizunguka kambi yote,+ nanyi mseme, ‘Upanga wa Yehova+ na wa Gideoni!’” 19  Baadaye Gideoni akaja na wale wanaume mia moja waliokuwa pamoja naye kwenye ukingo wa kambi mwanzoni mwa kesha la katikati ya usiku.+ Walikuwa wamemaliza tu kuweka askari-walinzi. Nao wakaanza kuzipiga zile baragumu,+ na ile mitungi mikubwa ya maji iliyokuwa mikononi mwao ikavunjwa vipande-vipande.+ 20  Ndipo vile vikosi vitatu vikapiga baragumu+ na kuivunja-vunja ile mitungi mikubwa na kuchukua tena ile mienge kwa mkono wao wa kushoto na zile baragumu katika mkono wao wa kuume ili kuzipiga, nao wakaanza kupaaza sauti: “Upanga wa Yehova+ na wa Gideoni!” 21  Nao wakaendelea kusimama kila mmoja mahali pake kuzunguka kambi pande zote, na kambi yote ikaanza kupiga mbio, wakapiga kelele na kukimbia.+ 22  Na wale mia tatu+ wakaendelea kupiga baragumu,+ na Yehova akatia upanga wa kila mmoja juu ya mwenzake katika kambi yote;+ na kambi ikaendelea kukimbia hadi Beth-shita, hadi Serera, hadi kwenye mipaka ya Abel-mehola+ kando ya Tabathi. 23  Wakati huohuo watu wa Israeli wakakusanywa pamoja kutoka Naftali+ na Asheri+ na Manase+ wote, nao wakawafuatilia+ Midiani. 24  Na Gideoni akatuma wajumbe katika eneo lote lenye milima la Efraimu,+ akisema: “Shukeni mkutane na Midiani na mshike hayo maji mbele yao mpaka Beth-bara na Yordani.” Basi watu wote wa Efraimu wakakusanywa pamoja, nao wakayashika maji+ mpaka Beth-bara na Yordani. 25  Pia wakawakamata wale wakuu wawili wa Midiani, yaani, Orebu na Zeebu;+ wakamuua Orebu+ juu ya mwamba wa Orebu, nao wakamuua Zeebu kwenye mtungi wa divai wa Zeebu. Nao wakaendelea kufuatilia Midiani,+ wakamletea Gideoni kichwa cha Orebu na kile cha Zeebu katika eneo la Yordani.+

Maelezo ya Chini