Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Waamuzi 5:1-31

5  Na katika siku hiyo Debora+ pamoja na Baraka+ mwana wa Abinoamu+ wakaanza kuimba,+ wakisema:   “Kwa kuacha nywele zining’inie katika Israeli kwa ajili ya vita, Kwa ajili ya watu kujitolea,+ Mbarikini Yehova.+   Sikilizeni, enyi wafalme;+ tegeni sikio, enyi maofisa wakuu: Ndiyo, nitamwimbia Yehova. Nitampigia muziki+ Yehova, Mungu wa Israeli.+   Yehova, ulipotoka Seiri,+ Ulipopiga mwendo kutoka shamba la Edomu,+ Dunia ilitikisika,+ mbingu pia zikatiririka maji,+ Mawingu pia yakatiririka maji.   Milima ikayeyuka kutoka mbele za uso wa Yehova,+ Mlima Sinai+ kutoka mbele za uso wa Yehova,+ Mungu wa Israeli.+   Katika siku za Shamgari+ mwana wa Anathi, Katika siku za Yaeli,+ njia hazikuwa na wapitaji, Na wasafiri wa barabarani wakawa wakisafiri kwa njia za kuzunguka.+   Wakaaji katika nchi iliyo wazi wakakoma, wakakoma katika Israeli,+ Mpaka mimi, Debora,+ niliposimama, Mpaka niliposimama kama mama katika Israeli.+   Wakaanza kuchagua miungu mipya.+ Ndipo kukawa na vita malangoni.+ Ngao haikuonekana, wala mkuki, Kati ya 40,000 katika Israeli.+   Moyo wangu uko pamoja na viongozi wa Israeli,+ Waliojitolea kati ya watu.+ Mbarikini Yehova.+ 10  Enyi wapandaji wa punda-jike+ wenye rangi nyekundu ya kimanjano, Enyi mnaokaa kwenye mazulia yenye thamani, Nanyi mnaotembea barabarani, Angalieni!+ 11  Sauti za wenye kugawa maji katika mahali pa kuteka maji,+ Hapo walianza kusimulia matendo ya uadilifu ya Yehova,+ Matendo ya uadilifu ya wakaaji wake katika nchi iliyo wazi katika Israeli. Ndipo watu wa Yehova walipoondoka na kwenda mpaka malangoni. 12  Amka, amka, ewe Debora;+ Amka, amka, imba wimbo!+ Simama, Baraka,+ wachukue mateka wako, ewe mwana wa Abinoamu!+ 13  Ndipo wenye kuokoka wakashuka kwenda kwa walio mashuhuri; Watu wa Yehova walishuka kuja kwangu ili kupigana na wanaume wenye nguvu. 14  Asili yao ilikuwa katika Efraimu katika nchi tambarare ya chini,+ Pamoja nawe, Ee Benyamini, kati ya watu wako. Kutoka Makiri+ viongozi walishuka, Na kutoka Zabuloni wale wanaotumia vifaa vya mwandishi.+ 15  Na wakuu katika Isakari+ walikuwa pamoja na Debora, Na kama Isakari, ndivyo alivyokuwa Baraka.+ Alipelekwa kwa miguu katika nchi tambarare ya chini.+ Katikati ya migawanyo ya Rubeni kulikuwa na uchunguzi mkubwa wa moyo.+ 16  Kwa nini uliketi kati ya yale mafumba mawili ya matandiko, Ili kusikiliza zumari zikipigiwa makundi?+ Kulikuwa na uchunguzi mkubwa wa moyo+ kwa ajili ya migawanyo ya Rubeni. 17  Gileadi alijikalia katika makao yake ng’ambo ile nyingine ya Yordani;+ Na Dani, kwa nini aliendelea kukaa wakati huo katika meli?+ Asheri aliketi kizembe kando ya bahari, Akaendelea kukaa mahali pake pa kushukia pwani.+ 18  Zabuloni ni watu waliodharau nafsi zao karibu kufa;+ Naftali+ pia, kwenye vilele vya shamba.+ 19  Wafalme walikuja, wakapiga vita; Ndipo wafalme wa Kanaani wakapiga vita+ Katika Taanaki+ kando ya maji ya Megido.+ Hawakuchukua faida yoyote ya fedha.+ 20  Nyota zilipigana zikiwa mbinguni,+ Zikiwa kwenye mizunguko yao zilipigana na Sisera. 21  Mto wa Kishoni ukawafagilia mbali,+ Mto wa siku za kale, mto wa Kishoni.+ Wewe ulikanyagia chini nguvu,+ ewe nafsi yangu. 22  Ndipo kwato za farasi zikakanyaga-kanyaga+ Kwa sababu ya kutimuka-timuka kwa farasi-dume zake. 23  ‘Laani+ Merozi,’ akasema malaika wa Yehova,+ ‘Walaani wakaaji wake bila kukoma, Kwa sababu hawakuja kumsaidia Yehova, Kumsaidia Yehova pamoja na wanaume wenye nguvu.’ 24  Yaeli+ mke wa Heberi Mkeni,+ atabarikiwa zaidi kati ya wanawake, Kati ya wanawake katika mahema atabarikiwa zaidi.+ 25  Aliomba maji, akampa maziwa; Alimpa maziwa ya mgando+ katika bakuli kubwa la karamu la walio mashuhuri. 26  Akanyoosha mkono wake akashika kigingi cha hema, Nao mkono wake wa kuume ukashika nyundo ya mti ya wafanyakazi wenye bidii.+ Akampiga Sisera kwa nyundo hiyo, akatoboa kichwa chake,+ Akapasua na kukata kipaji cha uso wake. 27  Aliporomoka katikati ya miguu yake, alianguka, akalala chini; Aliporomoka katikati ya miguu yake, alianguka; Hapo alipoporomoka, ndipo alipoanguka akiwa ameshindwa.+ 28  Mwanamke alichungulia nje dirishani, akaendelea kumngojea, Mama ya Sisera akiwa kwenye dirisha lenye matundu,+ ‘Kwa nini gari lake la vita limechelewa kuja?+ Kwa nini vishindo vya kwato za magari yake vichelewe sana hivyo?’+ 29  Wenye hekima kati ya bibi+ zake wenye vyeo walikuwa wakimjibu, Ndiyo, yeye pia alikuwa akijibu kwa maneno yake mwenyewe, 30  ‘Je, haiwapasi wao kupata, haiwapasi wao kugawanya nyara,+ Tumbo moja la uzazi—matumbo mawili ya uzazi kwa kila mwanamume,+ Nyara za vitu vilivyotiwa rangi kwa ajili ya Sisera, nyara za vitu vilivyotiwa rangi, Vazi lililopambwa, vitu vilivyotiwa rangi, mavazi mawili yaliyopambwa Kwa ajili ya shingo za wanaume wa nyara?’ 31  Na waangamie hivyo adui zako wote,+ Ee Yehova, Na wanaokupenda+ wawe kama wakati jua linaposonga katika nguvu zake.”+ Na nchi ikawa bila usumbufu tena kwa miaka 40.+

Maelezo ya Chini