Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 4:1-24

4  Ndipo wana wa Israeli wakaanza tena kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova kwa vile sasa Ehudi alikuwa amekufa.+  Basi Yehova akawauza+ mkononi mwa Yabini mfalme wa Kanaani, aliyetawala katika Hasori;+ na mkuu wa jeshi lake alikuwa ni Sisera,+ naye alikuwa anakaa Haroshethi+ ya mataifa.  Na wana wa Israeli wakaanza kumlilia Yehova,+ kwa sababu Yabini alikuwa na magari 900 ya vita yenye miundu ya chuma,+ naye kwa miaka 20 akawakandamiza wana wa Israeli+ kwa ukali.  Basi Debora, nabii wa kike,+ mke wa Lapidothi, ndiye aliyekuwa akihukumu Israeli wakati huo.  Naye alikuwa anakaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama+ na Betheli+ katika eneo lenye milima la Efraimu; na wana wa Israeli wakawa wakimwendea ili awahukumu.  Naye akatuma ujumbe kumwita Baraka+ mwana wa Abinoamu kutoka Kedesh-naftali,+ akamwambia: “Je, Yehova Mungu wa Israeli hakutoa amri? ‘Nenda, usambae katika Mlima Tabori,+ nawe uchukue wanaume elfu kumi kutoka kwa wana wa Naftali+ na kutoka kwa wana wa Zabuloni.+  Nami hakika nitamvuta kwako+ Sisera+ mkuu wa jeshi la Yabini+ na magari yake ya vita na umati wake, kwenye bonde la mto la Kishoni,+ nami hakika nitamtia yeye mkononi mwako.’”+  Ndipo Baraka akamwambia: “Ukienda pamoja nami, mimi pia nitaenda; lakini usipoenda pamoja nami, mimi sitaenda.”  Basi yule nabii akasema: “Hakika nitaenda pamoja nawe. Hata hivyo, kile kitu cha kurembesha hakitakuwa chako katika njia unayoiendea, kwa kuwa Yehova atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke.”+ Ndipo Debora akasimama, akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi.+ 10  Na Baraka akaanza kuita Zabuloni+ na Naftali waje Kedeshi, nao wakapanda wanaume elfu kumi wakifuata hatua zake;+ na Debora akapanda pamoja naye. 11  Lakini Heberi+ Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni,+ wana wa Hobabu, ambaye Musa alikuwa mwana-mkwe wake,+ naye alikuwa amelisimamisha hema lake karibu na ule mti mkubwa kule Saananimu, ambao uko katika Kedeshi. 12  Ndipo wakampasha Sisera habari kwamba Baraka mwana wa Abinoamu+ amepanda kwenda Mlima Tabori.+ 13  Mara moja Sisera akakusanya pamoja magari yake yote ya vita, yale magari mia tisa ya vita yenye miundu ya chuma,+ na watu wote waliokuwa pamoja naye, kutoka Haroshethi ya mataifa mpaka kwenye bonde la mto la Kishoni.+ 14  Ndipo Debora akamwambia Baraka: “Simama, kwa maana hii ndiyo siku ambayo Yehova hakika atamtia Sisera mkononi mwako. Je, Yehova siye ambaye ameenda mbele yako?”+ Na Baraka akashuka kutoka Mlima Tabori akiwa na wanaume elfu kumi nyuma yake. 15  Ndipo Yehova akaanza kumvuruga+ Sisera na magari yake yote ya vita na kambi yote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Mwishowe Sisera akashuka kutoka garini, akaanza kukimbia kwa miguu. 16  Kisha Baraka akafuatilia+ yale magari ya vita+ na ile kambi mpaka Haroshethi ya mataifa, hivi kwamba kambi yote ya Sisera ikaanguka kwa makali ya upanga. Hakubaki hata mmoja.+ 17  Lakini Sisera+ akakimbia kwa miguu mpaka kwenye hema la Yaeli+ mke wa Heberi Mkeni,+ kwa maana kulikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hasori+ na nyumba ya Heberi Mkeni. 18  Ndipo Yaeli akatoka nje kumpokea Sisera, akamwambia: “Karibia huku, bwana wangu, karibia huku kwangu. Usiogope.” Basi akakaribia kwake, akaingia katika hema. Baadaye akamfunika kwa blangeti. 19  Kisha akamwambia: “Tafadhali, nipe maji kidogo ya kunywa, kwa maana nina kiu.” Basi huyo mwanamke akafungua kiriba+ cha maziwa, akampa kinywaji,+ kisha akamfunika. 20  Naye akamwambia tena: “Simama mlangoni pa hema, na itakuwa kwamba yeyote akija na kukuuliza na kusema, ‘Je, yupo mwanamume yeyote hapa?’ ndipo useme, ‘Hapana!’” 21  Na Yaeli mke wa Heberi akachukua kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake. Kisha akaenda kwake kimyakimya, akakipigilia kile kigingi katika kipaji cha uso wake,+ akakipigilia mpaka kikaingia katika udongo, huyo akiwa amelala usingizi mzito na kuchoka. Basi akafa.+ 22  Na, tazama! Baraka alikuwa anamfuatilia Sisera. Basi Yaeli akatoka nje kumpokea, akamwambia: “Njoo, nami nitakuonyesha mtu unayemtafuta.” Basi akaingia kwake ndani, na, tazama! Sisera alikuwa ameanguka na amekufa, nacho kigingi kikiwa katika kipaji cha uso wake. 23  Kwa hiyo Mungu akamtiisha+ Yabini mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. 24  Na mkono wa wana wa Israeli ukaendelea kuwa mgumu zaidi na zaidi juu ya Yabini mfalme wa Kanaani,+ mpaka walipokuwa wamemkatilia mbali Yabini mfalme+ wa Kanaani.

Maelezo ya Chini