Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 21:1-25

21  Basi watu wa Israeli walikuwa wameapa katika Mispa,+ wakisema: “Hakuna mtu yeyote kati yetu atakayempa Benyamini binti yake awe mke wake.”+  Kwa hiyo hao watu wakaja Betheli+ wakakaa hapo mbele za Mungu wa kweli+ mpaka jioni, wakaendelea kupaaza sauti zao na kulia sana.+  Nao wakawa wakisema: “Ee Yehova Mungu wa Israeli, kwa nini jambo hili limetokea katika Israeli, kwamba kabila moja lipotee leo katika Israeli?”+  Na ikawa kesho yake kwamba watu wakaamka mapema, wakajenga madhabahu hapo na kutoa matoleo ya kuteketezwa+ na matoleo ya ushirika.+  Ndipo wana wa Israeli wakasema: “Ni nani kati ya makabila yote ya Israeli ambaye hakumjia Yehova katika kutaniko, kwa maana kuna kiapo+ kikubwa ambacho kimefanywa kuhusu yule ambaye hakumjia Yehova katika Mispa, kusema: ‘Lazima atauawa.’”+  Na wana wa Israeli wakaanza kujuta juu ya Benyamini ndugu yao. Basi wakasema: “Leo kabila moja limekatiliwa mbali kutoka katika Israeli.  Tutafanya nini kwa wale waliobaki kuhusiana na wake, kwa kuwa sisi wenyewe tumeapa+ kwa Yehova kwamba hatutawapa yeyote wa binti zetu ili wawe wake zao?”+  Nao wakaendelea kusema: “Ni kabila gani kati ya makabila ya Israeli ambalo halikuja mbele za Yehova katika Mispa?”+ Na tazama! hakuna yeyote aliyeingia kambini kutoka Yabesh-gileadi+ ili kuja kwenye kutaniko.  Watu walipohesabiwa, tazama! hapakuwa hata mtu mmoja kutoka kwa wakaaji wa Yabesh-gileadi. 10  Basi kusanyiko likatuma huko wanaume kumi na mbili elfu walio mashujaa zaidi na kuwaamuru, wakisema: “Nendeni, mkawapige wakaaji wa Yabesh-gileadi kwa makali ya upanga, hata wanawake na watoto wadogo.+ 11  Nanyi mfanye jambo hili: Mtamwangamiza kila mwanamume na kila mwanamke ambaye amepata kulala na mwanamume.”+ 12  Hata hivyo, wakapata kutoka kwa wakaaji wa Yabesh-gileadi+ wasichana mia nne, mabikira,+ ambao hawakuwa wamepata kulala na mwanamume. Basi wakawaleta kambini katika Shilo,+ ambalo liko katika nchi ya Kanaani. 13  Na kusanyiko lote likatuma watu na kusema na wana wa Benyamini waliokuwa juu ya mwamba wa Rimoni+ na kuwatakia amani. 14  Basi Benyamini akarudi wakati huo. Ndipo wakawapa wale wanawake ambao walikuwa wamewahifadhi hai kutoka kwa wanawake wa Yabesh-gileadi;+ lakini hawakupata wa kuwatosha.+ 15  Na watu wakajuta juu ya Benyamini+ kwa sababu Yehova alikuwa amefanya pengo kati ya makabila ya Israeli. 16  Kwa hiyo wanaume wazee wa kusanyiko wakasema: “Tutawatendea nini wale wanaume ambao wamebaki kuhusiana na wake, kwa maana wanawake wameangamizwa kutoka katika Benyamini?” 17  Ndipo wakasema: “Kunapaswa kuwa na miliki kwa hao wa Benyamini walioponyoka,+ ili kabila moja lisifutwe katika Israeli. 18  Lakini sisi, hatuna ruhusa ya kuwapa wake kutoka kwa binti zetu, kwa sababu wana wa Israeli wameapa, wakisema, ‘Alaaniwe yeyote atakayempa Benyamini mke.’”+ 19  Mwishowe wakasema: “Tazama! Kuna sherehe ya Yehova kutoka mwaka mpaka mwaka katika Shilo,+ ambalo liko upande wa kaskazini wa Betheli, kuelekea upande wa mashariki wa njia kuu inayopanda kutoka Betheli kwenda Shekemu+ na kuelekea upande wa kusini wa Lebona.” 20  Basi wakawaamuru wana wa Benyamini, wakisema: “Nendeni, mkavizie katika mashamba ya mizabibu. 21  Kisha mtazame, na hapo, binti za Shilo watakapotoka nje ili kucheza katika dansi+ za mzunguko, ninyi pia mtoke katika mashamba ya mizabibu, kisha mjichukulie kwa nguvu kila mmoja mke wake kutoka kwa binti za Shilo, nanyi mwende katika nchi ya Benyamini. 22  Na itatukia kwamba baba zao au ndugu zao wakija kuendesha kesi juu yetu, sisi pia tutawaambia hivi, ‘Tupeni sisi kibali kwa ajili yao, kwa sababu hatukumchukulia kila mmoja mke wake kwa vita,+ kwa maana wala wakati huu si ninyi mliowapa wao kwamba muwe na hatia.’”+ 23  Basi wana wa Benyamini wakafanya vivyo hivyo, nao wakajichukulia+ wake kutoka kati ya wanawake wenye kucheza dansi+ za kuzunguka, ambao walinyakua; kisha wakaenda zao na kurudi kwenye urithi wao, wakajenga majiji+ na kuanza kukaa ndani yake. 24  Na wana wa Israeli wakaanza kutawanyika kutoka hapo wakati huo, kila mmoja akaenda kwa kabila lake mwenyewe na kwa familia yake mwenyewe; nao wakaenda zao kutoka hapo, kila mmoja kwenye urithi wake mwenyewe.+ 25  Katika siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli.+ Kila mmoja alikuwa na mazoea ya kufanya yaliyokuwa mema machoni pake mwenyewe.+

Maelezo ya Chini