Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 14:1-20

14  Ndipo Samsoni akashuka mpaka Timna,+ akamwona mwanamke mmoja huko Timna kati ya binti za Wafilisti.  Basi akapanda, akamwambia baba yake na mama yake, akisema: “Nimemwona mwanamke mmoja huko Timna kati ya binti za Wafilisti, basi sasa mniletee mwanamke huyo awe mke wangu.”+  Lakini baba yake na mama yake wakamwambia: “Je, hakuna mwanamke yeyote kati ya binti za ndugu zako na kati ya watu wangu wote,+ hivi kwamba uende kumchukua mwanamke kutoka kwa Wafilisti wasiotahiriwa?”+ Lakini bado Samsoni akamwambia baba yake: “Nileteeni huyo, kwa maana ndiye anayestahili kabisa machoni pangu.”  Lakini baba yake na mama yake hawakujua kwamba jambo hilo lilitoka kwa Yehova,+ kwamba alikuwa akitafuta nafasi ya kuwapiga Wafilisti, kwa kuwa wakati huo hasa Wafilisti walikuwa wakitawala juu ya Israeli.+  Basi Samsoni akashuka pamoja na baba yake na mama yake, wakaenda Timna.+ Alipofika katika mashamba ya mizabibu ya Timna, tazama! mwana-simba mwenye manyoya shingoni akamngurumia alipokutana naye.  Ndipo roho ya Yehova ikaanza kutenda kazi juu yake,+ naye akampasua vipande viwili, kama vile mtu anavyompasua mwana-mbuzi vipande viwili, wala hapakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Naye hakumwambia baba yake wala mama yake jambo alilokuwa amefanya.  Naye akaendelea kushuka, akaanza kusema na yule mwanamke; na huyo mwanamke alikuwa bado ni mwenye kustahili machoni pa Samsoni.+  Basi baada ya muda akarudi kumchukua mwanamke yule nyumbani kwake.+ Naye akageuka kando kuuangalia ule mzoga wa simba, na tazama, kulikuwa na bumba la nyuki ndani ya huo mzoga wa simba, na asali.+  Basi akaiparura na kuitia mkononi mwake, akaendelea kutembea, huku akila alipokuwa akitembea.+ Alipojiunga tena na baba yake na mama yake, ndipo mara moja akawapa sehemu ya asali hiyo, nao wakaanza kula. Naye hakuwaambia kwamba aliitoa asali hiyo katika ule mzoga wa simba. 10  Na baba yake akaendelea kushuka mpaka kwa yule mwanamke, naye Samsoni akafanya karamu huko;+ kwa maana hivyo ndivyo vijana walivyokuwa na desturi ya kufanya. 11  Na ikawa kwamba, walipomwona, bila kukawia wakachukua rafiki 30 za bwana-arusi, ili wakae naye. 12  Ndipo Samsoni akawaambia: “Tafadhali, acheni niwategee kitendawili.+ Mkiniambia kwa hakika kitendawili hicho kwa muda wa siku saba+ za karamu hii, nanyi mkitegue, ndipo nitakapowapa mavazi 30 ya ndani na nguo 30.+ 13  Lakini mkishindwa kuniambia kitendawili hicho, ninyi mtanipa mavazi 30 ya ndani na nguo 30.” Kwa hiyo wakamwambia: “Tega kitendawili chako, tukisikie.” 14  Hivyo akawaambia: “Katika mwenye kula+ kilitoka kitu fulani cha kula, Na katika mwenye nguvu kilitoka kitu fulani kitamu.”+ Nao hawakuweza kukitegua kitendawili hicho kwa muda wa siku tatu. 15  Na ikawa kwamba, katika siku ya nne wakaanza kumwambia mke wa Samsoni: “Mdanganye mume wako ili atutegulie kitendawili hicho.+ Kama sivyo tutakuteketeza kwa moto+ wewe na nyumba ya baba yako. Je, mlitualika hapa ili mchukue mali zetu?”+ 16  Basi mke wa Samsoni akaanza kumlilia+ na kusema: “Wewe unanichukia tu, unanichukia, wala hunipendi.+ Kuna kitendawili ambacho uliwategea wana wa watu wangu,+ lakini mimi hukuniambia.” Ndipo akamwambia: “Angalia, hata sikumwambia baba yangu wala mama yangu,+ nami je, nikuambie wewe?” 17  Lakini akaendelea kumlilia zile siku saba ambazo waliendelea na karamu, basi mwishowe ikawa kwenye siku ya saba akamwambia, kwa sababu mwanamke huyo alikuwa amemkaza.+ Kwa hiyo mwanamke huyo akawaambia wana wa watu wake kitendawili hicho.+ 18  Basi watu wa jiji wakamwambia siku ya saba kabla hajaenda katika chumba cha ndani:+“Ni nini kilicho kitamu kuliko asali,Na ni nini kilicho na nguvu kuliko simba?”+Ndipo naye akawaambia:“Kama hamngelima na ng’ombe wangu mchanga,+Hamngekitegua kitendawili changu.”+ 19  Halafu roho ya Yehova ikaanza kutenda kazi juu yake,+ kisha akashuka Ashkeloni,+ akawapiga watu 30 kati yao, akachukua mavazi aliyowavua, akawapa mavazi hayo wale wasemaji wa kile kitendawili.+ Na hasira yake ikaendelea kuwaka, akapanda kwenda zake kwa nyumba ya baba yake. 20  Na mke wa Samsoni+ akaja kuwa mke wa mmoja wa rafiki+ zake aliyekuwa ameshirikiana naye.

Maelezo ya Chini