Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Waamuzi 13:1-25

13  Wana wa Israeli wakaanza tena kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ na hivyo Yehova akawatia mkononi mwa Wafilisti+ kwa miaka 40.  Wakati huo palikuwa na mtu mmoja wa Sora+ wa familia ya Wadani,+ na jina lake lilikuwa Manoa.+ Na mke wake alikuwa tasa naye hakuwa amezaa mtoto yeyote.+  Ndipo malaika wa Yehova akamtokea huyo mwanamke,+ akamwambia: “Tazama, sasa, wewe ni tasa nawe hujazaa mtoto yeyote. Nawe hakika utachukua mimba na kuzaa mwana.+  Basi sasa jiangalie, tafadhali, usinywe divai wala kileo,+ wala usile kitu chochote kisicho safi.+  Kwa maana, tazama! utachukua mimba, nawe utazaa mwana, na wembe wowote usipite juu ya kichwa chake,+ kwa maana mtoto huyo atakuwa Mnadhiri+ wa Mungu tangu atakapotoka tumboni;+ naye ndiye atakayeongoza katika kuokoa Israeli kutoka mkononi mwa Wafilisti.”+  Ndipo mwanamke huyo akaenda, akamwambia mume wake: “Kuna mtu fulani wa Mungu wa kweli ambaye alinijia, na sura yake ilikuwa kama sura ya malaika wa Mungu wa kweli,+ yenye kuogopesha sana.+ Nami sikumuuliza mahali alikotoka, wala hakuniambia jina lake.+  Lakini aliniambia, ‘Tazama! Utachukua mimba, nawe hakika utazaa mwana.+ Basi sasa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu chochote kisicho safi, kwa maana mtoto huyo atakuwa Mnadhiri wa Mungu tangu atakapotoka tumboni mpaka siku ya kufa kwake.’”+  Na Manoa akaanza kumsihi Yehova, akisema: “Nakuomba radhi, Yehova.+ Tafadhali, yule mtu wa Mungu wa kweli ambaye ulimtuma na arudi kwetu tena, atufundishe+ yale tunayopaswa kumtendea huyo mtoto atakayezaliwa.”+  Basi Mungu wa kweli akaisikiliza sauti ya Manoa,+ na yule malaika wa Mungu wa kweli akamjia tena yule mwanamke alipokuwa ameketi shambani, lakini Manoa mume wake hakuwa pamoja naye. 10  Bila kukawia huyo mwanamke akafanya haraka na kukimbia, akamwambia mume+ wake na kusema: “Tazama! Yule mtu aliyenijia siku ile amenitokea.”+ 11  Kwa hiyo Manoa akasimama, akafuatana na mke wake, akamjia yule mtu na kumwambia: “Je, wewe ndiye yule mtu aliyesema na huyu mwanamke?”+ naye akajibu: “Ni mimi.” 12  Ndipo Manoa akasema: “Basi maneno yako na yatimie. Mtoto huyo ataishi maisha ya aina gani, naye atafanya kazi gani?”+ 13  Basi malaika wa Yehova akamwambia Manoa: “Kila jambo ambalo nilimtajia huyu mwanamke ajiepushe nalo.+ 14  Asile kitu chochote kinachotokana na mzabibu wa divai, wala asinywe divai yoyote wala kileo,+ wala asile kitu chochote kisicho safi.+ Naye ashike kila jambo ambalo nimemwamuru.”+ 15  Sasa Manoa akamwambia malaika wa Yehova: “Tafadhali, acha tukuzuilie, tukuandalie mwana-mbuzi.”+ 16  Lakini malaika wa Yehova akamwambia Manoa: “Ukinizuilia, sitakula mkate wako; bali ukitaka kutoa toleo la kuteketezwa kwa Yehova,+ unaweza kulitoa.” Kwa maana Manoa hakujua kwamba huyo alikuwa ni malaika wa Yehova. 17  Kisha Manoa akamwambia malaika wa Yehova: “Jina lako ni nani,+ ili neno lako litakapotimia, tukupe heshima?” 18  Hata hivyo, malaika wa Yehova akamwambia: “Kwa nini unauliza juu ya jina langu, wakati jina hilo ni la ajabu?” 19  Basi Manoa akachukua mwana-mbuzi na toleo la nafaka, akamtolea Yehova juu ya mwamba.+ Naye huyo alikuwa akifanya jambo fulani kwa njia ya ajabu huku Manoa na mke wake wakitazama. 20  Basi ikawa kwamba, mwali wa moto ulipokuwa ukipaa kutoka katika madhabahu kuelekea mbinguni, malaika wa Yehova akapaa katika ule mwali wa madhabahu huku Manoa na mke wake wakitazama.+ Wakaanguka kifudifudi mara moja.+ 21  Na malaika wa Yehova hakumtokea tena Manoa na mke wake. Ndipo Manoa akajua kwamba huyo alikuwa ni malaika wa Yehova.+ 22  Basi Manoa akamwambia mke wake: “Hakika tutakufa,+ kwa sababu yule ambaye tumemwona ni Mungu.”+ 23  Lakini mke wake akamwambia: “Ikiwa Yehova alitaka tu kutuua, basi hangekubali toleo la kuteketezwa na toleo la nafaka kutoka mkononi mwetu,+ naye hangetuonyesha mambo haya yote, naye kufikia sasa hangetuacha tusikie jambo lolote kama hili.”+ 24  Baadaye huyo mwanamke akazaa mwana, akamwita jina Samsoni;+ na mvulana huyo akazidi kukua, na Yehova akaendelea kumbariki.+ 25  Baada ya muda roho ya Yehova+ ikaanza kumchochea katika Mahane-dani+ kati ya Sora+ na Eshtaoli.+

Maelezo ya Chini