Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Waamuzi 10:1-18

10  Na baada ya Abimeleki, akasimama Tola mwana wa Pua, mwana wa Dodo, mtu wa Isakari, ili kuwaokoa+ Israeli, naye alikuwa akikaa Shamiri katika eneo lenye milima la Efraimu.+  Naye akaendelea kuhukumu Israeli kwa miaka 23, kisha akafa, akazikwa katika Shamiri.  Ndipo baada yake Yairi Mgileadi+ akasimama, naye akaendelea kuhukumu Israeli kwa miaka 22.  Naye akaja kuwa na wana 30 waliopanda punda 30 waliokomaa,+ nao walikuwa na majiji 30. Majiji hayo wanaendelea kuyaita Hawoth-yairi+ mpaka leo hii; yako katika nchi ya Gileadi.  Kisha Yairi akafa, akazikwa katika Kamoni.  Na wana wa Israeli wakaanza tena kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ nao wakaanza kutumikia Mabaali+ na sanamu za Ashtorethi+ na miungu ya Siria+ na miungu ya Sidoni+ na miungu ya Moabu+ na miungu ya wana wa Amoni+ na miungu ya Wafilisti.+ Basi wakamwacha Yehova wala hawakumtumikia yeye.+  Hivyo hasira ya Yehova ikawaka juu ya Israeli,+ naye akawauza+ mkononi mwa Wafilisti+ na mkononi mwa wana wa Amoni.+  Kwa hiyo wakawavunja-vunja na kuwakandamiza sana wana wa Israeli mwaka huo—kwa miaka kumi na minane wana wote wa Israeli waliokuwa ng’ambo ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyokuwa katika Gileadi.  Na wana wa Amoni wakawa wakivuka Yordani ili kupigana na Yuda na Benyamini na nyumba ya Efraimu; na Israeli walikuwa katika taabu kubwa sana.+ 10  Na wana wa Israeli wakaanza kumwomba Yehova msaada,+ wakisema: “Tumekutendea dhambi,+ kwa sababu tumemwacha Mungu wetu nasi tunatumikia Mabaali.”+ 11  Ndipo Yehova akawaambia wana wa Israeli: “Je, mimi sikuwaokoa ninyi kutoka Misri+ na kutoka mkononi mwa Waamori+ na wana wa Amoni+ na Wafilisti+ 12  na Wasidoni+ na Amaleki+ na Midiani,+ walipowakandamiza,+ nanyi mkanililia, nami nikawaokoa kutoka katika mkono wao? 13  Lakini ninyi, mliniacha,+ mkaanza kuitumikia miungu mingine.+ Ndiyo sababu sitawaokoa tena.+ 14  Nendeni mwombe msaada kutoka kwa miungu+ ambayo mmechagua.+ Hiyo na iwaokoe wakati wa taabu yenu.” 15  Lakini wana wa Israeli wakamwambia Yehova: “Tumetenda dhambi.+ Wewe mwenyewe ututendee kulingana na lolote lililo jema machoni pako.+ Lakini tafadhali, utukomboe tu leo hii.”+ 16  Nao wakaanza kuiondoa miungu ya kigeni kutoka katikati yao,+ na kumtumikia Yehova,+ hivi kwamba nafsi+ yake ikawa haina subira kwa sababu ya taabu ya Israeli.+ 17  Baadaye wana wa Amoni+ wakakusanywa pamoja, wakapiga kambi katika Gileadi.+ Kwa hiyo wana wa Israeli wakajikusanya pamoja, wakapiga kambi katika Mispa.+ 18  Ndipo watu na wakuu wa Gileadi wakaanza kuambiana: “Ni nani atakayeongoza katika kupigana na wana wa Amoni?+ Huyo na awe kichwa juu ya wakaaji wote wa Gileadi.”+

Maelezo ya Chini