Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Sefania 3:1-20

3  Ole wake anayeasi na kujitia unajisi, jiji lenye kukandamiza!+  Hakusikiliza sauti+ wala kukubali nidhamu.+ Hakumtegemea Yehova.+ Hakumkaribia Mungu wake.+  Wakuu wake katikati yake walikuwa simba wanaonguruma.+ Waamuzi wake walikuwa mbwa-mwitu wa jioni ambao hawakutafuna mifupa mpaka asubuhi.+  Manabii wake walikuwa na dharau, walikuwa watu wenye hila.+ Makuhani wake wamekitia unajisi kilicho kitakatifu; waliitendea sheria jeuri.+  Yehova alikuwa mwadilifu katikati yake;+ hakuwa akifanya ukosefu wowote wa uadilifu.+ Asubuhi baada ya asubuhi aliendelea kutoa uamuzi wake wa hukumu.+ Wakati wa mapambazuko haukukosekana.+ Lakini asiye mwadilifu hakujua aibu yoyote.+  “Niliyakatilia mbali mataifa; minara yao ya pembeni ilifanywa ukiwa. Niliziharibu barabara zao, hivi kwamba hakuna yeyote aliyekuwa akipita kati. Majiji yao yalifanywa ukiwa, hivi kwamba hakukuwa na mtu yeyote wala mkaaji yeyote.+  Nikasema, ‘Hakika utaniogopa; utakubali nidhamu’;+ ili makao yake yasikatiliwe mbali+—nitamtaka atoe jibu kwa ajili ya dhambi zake zote.+ Kweli waliharakisha kufanya matendo yao yote yawe yenye uharibifu.+  “ ‘Kwa hiyo endeleeni kunitarajia,’+ asema Yehova, ‘mpaka siku nitakaposimama kwenda kuteka nyara,+ kwa maana uamuzi wangu wa hukumu ni kukusanya mataifa,+ nizikusanye falme pamoja, ili nizimwagie shutuma yangu,+ hasira yangu yote yenye kuwaka; kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto wa bidii yangu.+  Kwa maana ndipo nitakapobadilisha lugha ya vikundi vya watu na kuwapa lugha safi,+ ili wote waliitie jina la Yehova,+ wamtumikie bega kwa bega.’+ 10  “Kutoka eneo la mito ya Ethiopia, wale wanaonisihi, yaani, binti ya watu wangu waliotawanywa, wataniletea zawadi.+ 11  Siku hiyo hutaona aibu kwa sababu ya matendo yako yote uliyonikosea,+ kwa maana wakati huo nitaondoa katikati yako watu wako wanaofurahi kwa majivuno;+ nawe hutajivuna tena kamwe katika mlima wangu mtakatifu.+ 12  Nami nitaacha wabaki katikati yako watu wanyenyekevu na wa hali ya chini,+ nao watapata kimbilio katika jina la Yehova.+ 13  Na kuhusu mabaki ya Israeli,+ hawatafanya ukosefu wowote wa uadilifu,+ wala kusema uwongo,+ wala hautapatikana kinywani mwao ulimi wenye ujanja;+ kwa maana wao wenyewe watajilisha na kulala wakiwa wamejinyoosha,+ wala hakutakuwa na mtu yeyote anayewatetemesha.”+ 14  Paaza kilio kwa shangwe, Ee binti Sayuni! Piga vigelegele,+ Ee Israeli! Shangilia na kufurahia kwa moyo wote, Ee binti Yerusalemu!+ 15  Yehova ameziondoa hukumu juu yako.+ Amemgeuzia mbali adui yako.+ Mfalme wa Israeli, Yehova, yupo katikati yako.+ Hutaogopa msiba tena.+ 16  Siku hiyo Yerusalemu litaambiwa: “Usiogope, Ee Sayuni.+ Mikono yako isilegee.+ 17  Yehova Mungu wako yupo katikati yako. Kama Mwenye nguvu, ataokoa.+ Atakufurahia kwa shangwe.+ Atanyamaza katika upendo wake. Atakushangilia kwa vilio vya furaha. 18  “Wale waliopatwa na huzuni+ kwa kutokuwapo kwenye majira yako ya sherehe nitawakusanya pamoja;+ nao hawakuwapo kwako, kwa sababu ya kuchukua shutuma kwa ajili yake.+ 19  Tazama, ninachukua hatua juu ya wote wanaokutesa, wakati huo;+ nami nitamwokoa yeye anayechechemea,+ na yeye ambaye ametawanywa nitamkusanya pamoja.+ Nami nitawaweka kuwa sifa na kuwa jina katika nchi yote ya aibu yao. 20  Wakati huo nitawaleta ndani ninyi, hata wakati wangu wa kuwakusanya ninyi pamoja. Kwa maana nitawafanya ninyi kuwa jina na sifa kati ya vikundi vyote vya watu wa dunia, ninapowakusanya ili kuwarudisha mateka wenu mbele ya macho yenu,” Yehova amesema.+

Maelezo ya Chini