Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ruthu 4:1-22

4  Naye Boazi akaenda langoni+ na kuketi hapo. Na, tazama! yule mkombozi ambaye Boazi alikuwa amemtaja+ alikuwa akipita. Basi akasema: “Njoo, keti hapa, Fulani wa Fulani.” Basi akaja na kuketi.  Kisha akawachukua wanaume kumi kati ya wazee+ wa jiji akasema: “Ketini hapa.” Nao wakaketi.  Ndipo akamwambia mkombozi+ huyo: “Naomi aliyerudi kutoka katika uwanda wa Moabu+ atauza ile sehemu ya shamba lililokuwa la ndugu yetu Elimeleki.+  Nilifikiri kwamba ninapaswa kukufunulia, nikuambie, ‘Linunue+ mbele ya wakaaji na wanaume wazee wa watu wangu.+ Ikiwa utalikomboa, likomboe; lakini ikiwa hutalikomboa, niambie, nipate kujua, kwa maana hakuna mwingine yeyote ila wewe wa kulikomboa,+ nami ninakufuata.’” Kisha akasema: “Mimi ndiye nitakayelikomboa.”+  Halafu Boazi akasema: “Siku utakayolinunua shamba hilo mkononi mwa Naomi, utalinunua pia kutoka kwa Ruthu Mmoabu, mke wa mwanamume aliyekufa, ili umwinulie jina mwanamume huyo katika urithi wake.”+  Basi mkombozi huyo akasema: “Mimi siwezi kukomboa, nisije nikaharibu urithi wangu mwenyewe. Wewe likomboe kwa kutumia haki yangu, kwa sababu mimi siwezi.”  Ili kuhakikisha jambo la kila namna, hii ndiyo iliyokuwa desturi ya nyakati za zamani katika Israeli kuhusu haki ya kukomboa na kuhusu mabadilishano: Mwanamume alipaswa kuvua kiatu+ chake na kumpa mwenzake, na huo ndio uliokuwa ushuhuda katika Israeli.  Kwa hiyo mkombozi huyo alipomwambia Boazi: “Kinunue kiwe chako,” akavua kiatu chake.+  Kisha Boazi akawaambia wanaume wazee na watu wote: “Ninyi ni mashahidi+ leo kwamba ninanunua vyote vilivyokuwa vya Elimeleki na vyote vilivyokuwa vya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. 10  Na pia Ruthu Mmoabu, mke wa Maloni, ninamnunua awe mke wangu ili nimwinulie mwanamume aliyekufa+ jina katika urithi wake na kwamba jina la mwanamume aliyekufa lisipate kukatiliwa mbali kati ya ndugu zake na katika lango la mahali pake. Ninyi ni mashahidi+ leo.” 11  Basi watu wote waliokuwa katika lango hilo na wale wanaume wazee wakasema: “Sisi ni mashahidi! Yehova na amwezeshe mke anayekuja nyumbani mwako kuwa kama Raheli+ na kama Lea,+ wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli;+ nawe uhakikishe thamani yako katika Efratha+ na kufanya jina lenye sifa katika Bethlehemu.+ 12  Nyumba yako na iwe kama nyumba ya Perezi, ambaye Tamari alimzalia Yuda,+ kutokana na uzao ambao Yehova atakupa kutoka kwa huyu mwanamke kijana.”+ 13  Basi Boazi akamchukua Ruthu naye akawa mke wake, akalala naye. Yehova akamwezesha kupata mimba+ naye akazaa mwana. 14  Nao wanawake wakaanza kumwambia+ Naomi: “Na abarikiwe Yehova,+ ambaye amehakikisha kwamba mtu wa kukukomboa hakukosekana leo; jina lake na lipate kutangazwa katika Israeli. 15  Naye atakurudishia nafsi yako na kukutunza katika uzee+ wako, kwa sababu binti-mkwe wako anayekupenda,+ ambaye ni bora kwako kuliko wana saba,+ amemzaa huyo.” 16  Naye Naomi akamchukua huyo mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. 17  Kisha wanawake majirani+ wakampa jina, wakisema: “Naomi amepata mwana.” Nao wakamwita Obedi.+ Yeye ndiye baba ya Yese,+ baba ya Daudi. 18  Basi hivi ndivyo vizazi vya Perezi:+ Perezi akamzaa Hezroni;+ 19  na Hezroni akamzaa Ramu; na Ramu+ akamzaa Aminadabu; 20  na Aminadabu+ akamzaa Nashoni;+ na Nashoni akamzaa Salmoni; 21  na Salmoni+ akamzaa Boazi; na Boazi+ akamzaa Obedi; 22  na Obedi akamzaa Yese;+ na Yese akamzaa Daudi.+

Maelezo ya Chini