Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ruthu 3:1-18

3  Basi Naomi mama-mkwe wake akamwambia: “Binti yangu, je, sipaswi kukutafutia mahali pa kupumzika,+ ili mambo yapate kukuendea vema?  Basi sasa, je, Boazi, ambaye ulikuwa na wanawake wake vijana, si mtu wa ukoo wetu?+ Tazama! Usiku wa leo anapepeta+ shayiri kwenye uwanja wa kupuria.  Oga basi, ujipake mafuta,+ uvae nguo yako ya kujitanda,+ na uende mpaka kwenye uwanja wa kupuria. Usijitambulishe kwake mpaka amalize kula na kunywa.  Atakapolala, uangalie mahali ambapo atalala; uende ukamfunue miguuni pake, ulale hapo; naye atakuambia jambo utakalofanya.”  Basi akamwambia: “Yote ambayo umeniambia nitafanya.”  Naye akaenda kwenye uwanja wa kupuria na kufanya yote ambayo mama-mkwe wake alikuwa amemwamuru.  Basi Boazi akala na kunywa, nao moyo wake ukachangamka.+ Kisha akaenda kulala mwishoni mwa rundo la nafaka. Kisha Ruthu akaja kisirisiri akamfunua miguuni pake, akalala.  Ilipofika usiku wa manane mwanamume huyo akashtuka. Akageuka, na, tazama! mwanamke alikuwa amelala miguuni pake!  Ndipo akauliza: “Wewe ni nani?” Naye akajibu: “Mimi ni Ruthu kijakazi wako, basi mfunike kijakazi wako kwa upindo wa nguo yako, kwa maana wewe ni mkombozi.”+ 10  Basi Boazi akasema: “Yehova na akubariki,+ binti yangu. Umeonyesha fadhili zako zenye upendo+ kwa njia bora zaidi mara hii ya mwisho kuliko mara ya kwanza.+ Hukuwafuata vijana, wawe ni wa hali ya chini au matajiri. 11  Basi sasa, binti yangu, usiogope. Yote utakayosema nitakufanyia,+ kwa maana kila mtu aliye katika lango la watu wangu anajua kwamba wewe ni mwanamke bora sana.+ 12  Na sasa ingawa ni kweli kwamba mimi ni mkombozi,+ pia kuna mkombozi aliye wa jamaa ya karibu kuliko mimi.+ 13  Lala hapa usiku wa leo, na asubuhi ikiwa atakukomboa,+ sawa! Basi na akukomboe. Lakini asipotaka kukukomboa, nitakukomboa, mimi mwenyewe, kama anavyoishi Yehova.+ Endelea kulala mpaka asubuhi.” 14  Naye akalala miguuni pake mpaka asubuhi kisha akaamka kabla yeyote hajaweza kumtambua mwingine. Ndipo Boazi akasema: “Usiache ijulikane kwamba mwanamke alikuja kwenye uwanja wa kupuria.”+ 15  Naye akaendelea kusema: “Ulete ushungi ambao umevaa, uutandaze.” Basi Ruthu akautandaza, naye Boazi akampimia vipimo sita vya shayiri na kumtwika, kisha akaenda jijini. 16  Ruthu akaondoka na kuenda kwa mama-mkwe wake, ambaye alimuuliza: “Wewe ni nani, binti yangu?” Ndipo akamwambia kila kitu ambacho mwanamume huyo alikuwa amemfanyia. 17  Kisha akasema: “Vipimo hivi sita vya shayiri alinipa, kwa maana aliniambia, ‘Usiende mikono mitupu kwa mama-mkwe wako.’”+ 18  Basi Naomi akamwambia: “Keti utulie, binti yangu, mpaka utakapojua jinsi jambo hilo litakavyokuwa, kwa maana mwanamume huyo hatapumzika mpaka amalize jambo hilo leo.”+

Maelezo ya Chini