Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ruthu 2:1-23

2  Basi Naomi alikuwa na mtu wa ukoo+ wa mume wake, mwenye mali nyingi,+ wa familia ya Elimeleki, aliyeitwa Boazi.+  Baada ya muda Ruthu yule mwanamke Mmoabu akamwambia Naomi: “Tafadhali, acha niende shambani nikaokote masalio+ katikati ya masuke ya nafaka nyuma ya yeyote yule nitakayepata kibali machoni pake.” Basi akamwambia: “Nenda, binti yangu.”  Basi akatoka, akaenda, akaingia na kuanza kuokota masalio katika shamba nyuma ya wavunaji.+ Ikatukia kwamba alikuwa katika shamba la Boazi,+ aliyekuwa wa familia ya Elimeleki.+  Na, tazama! Boazi akaja kutoka Bethlehemu na kuwaambia wavunaji: “Yehova na awe pamoja nanyi.”+ Nao wakamjibu: “Yehova na akubariki wewe.”+  Kisha Boazi+ akamuuliza kijana aliyewekwa juu ya wavunaji: “Huyu mwanamke kijana ni wa nani?”  Basi kijana huyo akamjibu na kusema: “Ni Mmoabu,+ aliyerudi na Naomi kutoka katika uwanda wa Moabu.+  Naye alisema, ‘Tafadhali niruhusu niokote masalio,+ nami nitaokota katikati ya masuke yaliyokatwa ya nafaka nyuma ya wavunaji.’ Basi akaingia naye hajaketi tangu wakati huo asubuhi mpaka sasa hivi alipoketi ndani ya nyumba kwa kitambo kidogo.”+  Baadaye Boazi akamwambia Ruthu: “Umesikia binti yangu, sivyo? Usiende kuokota masalio katika shamba lingine,+ wala usivuke kutoka hapa, kwa hiyo ukae karibu na wanawake wangu vijana.+  Macho yako na yawe katika shamba watakalovuna, nawe uende nao. Je, sikuwaamuru vijana wasikuguse?+ Unapokuwa na kiu, uende kwenye vyombo, ukanywe waliyoyateka+ hao vijana.” 10  Kisha akaanguka kifudifudi, akainama,+ akamwambia: “Nimewezaje kupata kibali machoni pako hivi kwamba natambuliwa, hali mimi ni mgeni?”+ 11  Ndipo Boazi akajibu na kumwambia: “Nilipewa habari+ kamili juu ya yote ambayo umemfanyia mama-mkwe wako baada ya kifo cha mume wako.+ Pia jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi ya watu wa jamaa yako na kwenda kwa kikundi cha watu ambao hukuwa umewajua zamani.+ 12  Yehova na akupe thawabu kwa sababu ya jinsi unavyotenda,+ na upate malipo kamili+ kutoka kwa Yehova Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kutafuta kimbilio chini ya mabawa yake.”+ 13  Basi akasema: “Acha nipate kibali machoni pako, bwana wangu, kwa sababu umenifariji na kwa sababu umesema kwa kumtuliza mjakazi wako,+ ingawa mimi mwenyewe huenda nisiwe kama mmoja wa wajakazi wako.”+ 14  Boazi akamwambia walipokuwa wakila: “Karibia hapa, ule baadhi ya mikate+ na kuchovya kipande chako katika siki.” Basi akaketi kando ya wavunaji. Boazi alikuwa akimpatia nafaka zilizochomwa+ ale. Akala, akatosheka, na tena akabakiza. 15  Kisha akasimama aokote masalio.+ Basi Boazi akawaamuru wanaume wake vijana, akisema: “Mwacheni aokote masalio katikati ya masuke ya nafaka yaliyokatwa pia, nanyi msimsumbue.+ 16  Pia mhakikishe mmemtolea baadhi yake katika vitita vya masuke, na kuyaacha nyuma apate kuyaokota,+ wala msimkemee.” 17  Basi akaokota masalio shambani mpaka jioni.+ Akapura+ masalio aliyokuwa ameokota. Yakawa karibu efa+ moja ya shayiri. 18  Halafu akayachukua na kwenda jijini. Mama-mkwe wake akaona masalio aliyokuwa ameokota. Naye Ruthu akatoa chakula alichokuwa amebakiza+ alipokuwa ameshiba, akampa. 19  Basi mama-mkwe wake akamuuliza: “Uliokota masalio wapi leo, nawe ulifanya kazi wapi? Yule aliyekuona na abarikiwe.”+ Ndipo akamwambia alikuwa amefanya kazi na nani; naye akasema: “Jina la mwanamume niliyefanya kazi naye leo ni Boazi.” 20  Kisha Naomi akamwambia: “Na abarikiwe huyo na Yehova,+ ambaye hakuacha kuonyesha fadhili zake zenye upendo+ kwa walio hai na wafu.”+ Naye Naomi akamwambia: “Mwanamume huyo ni wa jamaa yetu.+ Yeye ni mmoja wa wakombozi wetu.”+ 21  Halafu Ruthu Mmoabu akasema: “Pia aliniambia, ‘Ukae karibu na vijana wangu mpaka watakapomaliza mavuno yote niliyo nayo.’”+ 22  Basi Naomi+ akamwambia Ruthu binti-mkwe wake:+ “Binti yangu, ni afadhali uende na wanawake wake vijana, usije ukasumbuliwa katika shamba lingine.”+ 23  Naye akaendelea kukaa karibu na wanawake vijana wa Boazi na kuokota masalio mpaka mavuno ya shayiri+ na mavuno ya ngano yalipofikia mwisho. Naye akaendelea kukaa na mama-mkwe wake.+

Maelezo ya Chini