Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Obadia 1:1-21

 Maono ya Obadia: Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi kuhusu Edomu:+ “Kuna habari ambayo tumesikia kutoka kwa Yehova, na kuna mjumbe ambaye ametumwa kati ya mataifa, ‘Simameni, na tusimame tupigane naye.’ ”+  “Tazama! Nimekufanya mdogo kati ya mataifa.+ Unadharauliwa sana.+  Kimbelembele cha moyo wako ndicho kimekudanganya,+ wewe unayekaa katika makimbilio ya mwamba,+ kwenye kilele ambapo yeye hukaa, akisema moyoni mwake, ‘Ni nani atakayenishusha chini duniani?’  Ukipafanya mahali pako pawe juu kama tai, au ikiwa kiota chako kingewekwa kati ya nyota, ningekushusha chini kutoka hapo,”+ asema Yehova.  “Ikiwa wezi ndio wangekuja kwako, ikiwa waporaji wangekuja wakati wa usiku, ungenyamazishwa kwa kadiri gani?+ Je, hawangeiba kadiri wanavyotaka? Au ikiwa wakusanya-zabibu ndio wangekuja kwako, je, hawangeacha masalio fulani?+  Lo! jinsi ambavyo walio wa Esau wametafutwa!+ Jinsi hazina zake zilizofichwa zimetafutwa!  Wamekufukuza hadi mpakani. Watu walewale walio katika agano pamoja nawe wamekudanganya+ wote. Watu walio na amani pamoja nawe wamekushinda.+ Wale wanaokula chakula pamoja nawe wataweka wavu chini yako kama mtu asiye na utambuzi.+  Je, haitakuwa katika siku hiyo?” asema Yehova. “Nami nitawaangamiza wenye hekima kutoka Edomu,+ na utambuzi kutoka eneo lenye milima la Esau.  Na wanaume wako wenye nguvu wataingiwa na woga,+ Ee Temani,+ kwa kuwa kila mmoja atakatiliwa mbali+ kutoka katika eneo lenye milima la Esau, kwa sababu ya kuuawa.+ 10  Kwa sababu ya jeuri uliyomtendea ndugu yako Yakobo,+ aibu itakufunika,+ nawe utakatiliwa mbali mpaka wakati usio na kipimo.+ 11  Siku uliyosimama kando, siku ambayo wageni walichukua jeshi lake na kulipeleka utekwani+ na wageni kabisa walipoingia katika lango lake,+ wakapiga kura+ juu ya Yerusalemu, wewe pia ulikuwa kama mmoja wao. 12  “Nawe hupaswi kutazama tukio katika siku ya ndugu yako,+ katika siku ya maafa yake; wala kushangilia juu ya wana wa Yuda katika siku ya kuangamia kwao;+ wala usiseme makuu katika siku ya taabu yao. 13  Hupaswi kuja katika lango la watu wangu siku ya maafa yao.+ Wewe, naam, wewe, hupaswi kukaza macho juu ya msiba wake siku ya maafa yake; wala kunyoosha mkono wako juu ya mali yake siku ya maafa yake.+ 14  Nawe hupaswi kusimama kwenye makutano ya njia, ili kukatilia mbali watu wake walioponyoka;+ wala kuwakabidhi waokokaji wake siku ya taabu.+ 15  Kwa maana siku ya Yehova juu ya mataifa yote iko karibu.+ Kama ulivyofanya, ndivyo utakavyofanyiwa.+ Matendo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe.+ 16  Kwa maana kama ninyi mlivyokunywa kwenye mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote watakavyoendelea kunywa daima.+ Nao watakunywa na kumeza wawe kana kwamba hawakupata kuwapo kamwe. 17  “Na katika Mlima Sayuni ndipo watakapokuwa wale wanaoponyoka,+ nao utakuwa kitu kitakatifu;+ na nyumba ya Yakobo itamiliki mali yao.+ 18  Na nyumba ya Yakobo itakuwa moto,+ nyumba ya Yosefu itakuwa mwali wa moto, nyumba ya Esau itakuwa kama majani makavu;+ nao watayateketeza na kuyameza. Na hakutakuwapo waokokaji katika nyumba ya Esau;+ kwa maana Yehova mwenyewe amesema hayo. 19  Nao watamiliki Negebu, eneo lenye milima la Esau,+ na Shefela, ya Wafilisti.+ Nao watamiliki shamba la Efraimu+ na shamba la Samaria;+ na Benyamini atamiliki Gileadi.+ 20  Nao wahamishwa wa boma hili,+ wana wa Israeli, eneo lililomilikiwa na Wakanaani+ mpaka Sarefathi+ litakuwa lao. Na wahamishwa wa Yerusalemu, waliokuwa katika Sefaradi, watamiliki majiji ya Negebu.+ 21  “Na waokozi+ watapanda Mlima Sayuni,+ ili kuhukumu eneo lenye milima la Esau;+ na lazima ufalme utakuwa wa Yehova.”+

Maelezo ya Chini