Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nehemia 5:1-19

5  Hata hivyo, kulitokea kilio+ kikubwa cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi.+  Na wengine wao walikuwa wakisema: “Tunatoa wana wetu na binti zetu kuwa rehani ili tupate nafaka, tule na tuishi.”+  Wengine nao walikuwa wakisema: “Tunatoa mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu kuwa rehani+ ili tupate nafaka wakati wa upungufu wa chakula.”  Wengine nao walikuwa wakisema: “Tumekopa pesa kwa ajili ya ushuru+ wa mfalme juu ya mashamba yetu na mizabibu yetu.+  Na sasa jamaa zetu ni sawa na jamaa za ndugu zetu;+ wana wetu ni sawa na wana wao, lakini tazama, tunawashusha wana wetu na binti zetu kuwa watumwa,+ na tayari wengine kati ya binti zetu wamefanywa watumwa; wala hakuna nguvu mikononi mwetu kwa kuwa mashamba yetu na mizabibu yetu imekuwa ya wengine.”  Basi nikakasirika sana mara tu niliposikia kilio chao na maneno hayo.  Kwa hiyo moyo wangu ukatafakari ndani yangu, nami nikaanza kuwalaumu+ watu wenye vyeo na watawala-wasaidizi, na kuwaambia: “Mnatoza riba,+ kila mmoja kutoka kwa ndugu yake mwenyewe.” Pia nikapanga kusanyiko kubwa kwa sababu yao.+  Nami nikawaambia: “Sisi wenyewe tumewanunua+ ndugu zetu Wayahudi waliouzwa kwa mataifa, kwa kadiri ya uwezo wetu; je, wakati uleule ninyi mtawauza ndugu zenu,+ na je, wauzwe kwetu?” Ndipo wakanyamaza kimya, wala hawakupata neno lolote la kusema.+  Nami nikaendelea kusema: “Jambo hili mnalofanya si zuri.+ Je, hampaswi kutembea kwa kumwogopa+ Mungu+ kwa sababu ya shutuma+ za mataifa, adui zetu?+ 10  Na pia mimi, ndugu zangu na watumishi wangu tunatoa pesa na nafaka kwa mkopo kati yao. Tafadhali, tuache kukopesha kwa faida.+ 11  Tafadhali, warudishieni leo mashamba yao,+ mizabibu yao, mizeituni na nyumba zao, na kiasi cha sehemu moja kwa mia cha pesa na nafaka, divai mpya na mafuta mnachowatoza kama faida.” 12  Ndipo wakasema: “Tutarudisha,+ wala hatutataka chochote kutoka kwao.+ Tutafanya sawasawa na unavyosema.”+ Basi nikawaita makuhani na kuwaapisha watende kulingana na neno hilo.+ 13  Pia, nikakung’uta vazi kifuani pangu, nikasema: “Mungu wa kweli na amkung’ute hivi kutoka nyumbani mwake na kutoka katika mali yake kila mtu ambaye hatendi jambo hilo; mtu huyo na akung’utwe hivi na kuwa tupu.” Ndipo kutaniko lote wakasema: “Amina!”+ Nao wakaanza kumsifu Yehova.+ Na watu wakafanya kulingana na neno hilo.+ 14  Jambo lingine ni kwamba: Tangu siku aliponiweka kuwa gavana+ wao katika nchi ya Yuda, kutoka mwaka wa 20+ mpaka mwaka wa 32+ wa Mfalme Artashasta,+ miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula mkate ambao ni haki ya gavana.+ 15  Na kuhusu wale magavana waliokuwa kabla yangu, walikuwa wamewalemea watu, nao walikuwa wakichukua kutoka kwao kila siku shekeli 40 za fedha kwa ajili ya mkate na divai. Pia, watumishi wao waliwaonea watu.+ Bali mimi sikufanya hivyo+ kwa sababu ya kumwogopa Mungu.+ 16  Na zaidi ya hayo, mimi nilishiriki katika kazi ya kujenga ukuta huu,+ nasi hatukuchukua hata shamba moja;+ na watumishi wangu wote walikusanyika hapo kwa ajili ya kazi hiyo. 17  Na Wayahudi na watawala-wasaidizi, watu 150, na wale waliokuwa wanatujia kutoka kwa mataifa yaliyotuzunguka walikuwa mezani pangu.+ 18  Na kile kilichoandaliwa kila siku, ng’ombe-dume mmoja, kondoo bora sita na ndege waliandaliwa kwa ajili yangu, halafu kila namna ya divai+ ikaandaliwa kwa wingi mara moja kila baada ya siku kumi. Na pamoja na hayo sikutaka mkate ulio haki ya gavana, kwa maana kazi ya utumishi juu ya watu hawa ilikuwa yenye kulemea. 19  Ukumbuke kwa ajili yangu,+ Ee Mungu wangu, kwa wema,+ yote ambayo nimefanya kwa ajili ya watu hawa.+

Maelezo ya Chini