Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nehemia 4:1-23

4  Basi ikawa kwamba, mara tu Sanbalati+ aliposikia tunajenga upya ukuta, alikasirika+ na kuudhika sana, naye akazidi kuwadhihaki+ Wayahudi.  Akaanza kusema mbele ya ndugu zake+ na jeshi la Samaria, ndiyo, akasema: “Hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Je, watajitegemea wenyewe? Je, watatoa dhabihu?+ Je, watamaliza katika siku moja? Je, watafufua mawe kutoka kwenye marundo ya takataka+ chafu ingawa yameungua?”  Basi Tobia+ Mwamoni+ alikuwa kando yake, naye akasema: “Hata wanachokijenga, mbweha+ akipanda juu yake, ataubomoa ukuta wao wa mawe.”  Sikiliza,+ Ee Mungu wetu, kwa maana tumedharauliwa;+ na uzirudishe shutuma+ zao juu ya vichwa vyao wenyewe, nawe uwatoe waporwe katika nchi ya utekwani.  Wala usifunike kosa+ lao na dhambi yao kutoka mbele zako. Lisifutiliwe mbali, kwa maana wamewakosea wajenzi.  Basi tukaendelea kujenga ukuta, kisha ukuta mzima ukaungana kufikia nusu ya kimo chake, watu nao wakaendelea kuwa na moyo wa kufanya kazi.+  Basi ikawa kwamba, mara tu Sanbalati+ na Tobia+ na Waarabu+ na Waamoni+ na Waashdodi+ waliposikia kwamba kazi ya kurekebisha kuta za Yerusalemu imesonga mbele, kwa maana mashimo yalikuwa yameanza kuzibwa, wakakasirika sana.  Ndipo wote wakaanza kupanga hila+ pamoja ili kuja kupiga vita juu ya Yerusalemu na kunisumbua.  Lakini sisi tulisali+ kwa Mungu wetu na kuweka ulinzi mchana na usiku kwa sababu yao. 10  Na Yuda wakaanza kusema: “Nguvu za mbeba-mizigo+ zimefifia, na kuna takataka+ nyingi sana; nasi hatuna uwezo wa kuendelea kujenga ukuta.” 11  Tena adui zetu wakazidi kusema: “Hawatajua+ wala hawataona mpaka tuwe tumeingia katikati yao, nasi tutawaua na kuikomesha kazi.” 12  Na ikawa kwamba, kila mara Wayahudi wanaokaa karibu nao walipoingia, wakatuambia mara kumi: “Wao watakuja kutoka mahali pote ambapo ninyi mtarudi kwetu sisi.” 13  Basi nikaweka wanaume mahali pa chini zaidi nyuma ya ukuta katika mahali palipo wazi, nami nikaweka watu kulingana na familia zao wakiwa na panga+ zao, mikuki+ yao na pinde zao. 14  Nilipoona woga wao, mara moja nikasimama na kuwaambia watu wenye vyeo+ na watawala-wasaidizi+ na wale watu wengine: “Msiogope+ kwa sababu yao. Mkumbukeni Yehova, Yeye ambaye ni mkuu+ na Mwenye kuogopesha;+ na mpigane kwa ajili ya ndugu zenu,+ wana wenu na binti zenu, wake zenu na nyumba zenu.” 15  Basi ikawa kwamba, mara tu adui zetu waliposikia tumekwisha kujua, na ya kuwa Mungu wa kweli amevunja shauri+ lao, nasi sote tumerudi kwenye ukuta, kila mtu kwenye kazi yake, 16  ndiyo, ikawa kwamba tangu siku hiyo na kuendelea nusu ya wanaume wangu vijana+ walikuwa wakifanya kazi na nusu yao walikuwa wanashika mikuki, ngao, pinde na mavazi ya chuma;+ na wakuu+ walikuwa nyuma ya nyumba nzima ya Yuda. 17  Na kuhusu wajenzi walio juu ya ukuta na wale waliochukua mizigo ya wachukuzi, kila mmoja alikuwa akifanya kazi kwa mkono wake mmoja, na mkono wa pili+ ukiwa umeshika silaha.+ 18  Na wajenzi walikuwa wamejifunga, kila mmoja upanga wake kiunoni+ mwake, wakijenga;+ na yule wa kupiga baragumu+ alikuwa kando yangu. 19  Nami nikawaambia watu wenye vyeo na watawala-wasaidizi+ na wale watu wengine: “Kazi hii ni kubwa na nzito, nasi tumetawanyika kwenye ukuta kila mtu akiwa mbali na mwingine. 20  Mahali mtakaposikia sauti ya baragumu, mtajikusanya hapo tulipo sisi. Mungu wetu mwenyewe atatupigania.”+ 21  Tulipokuwa tukifanya kazi, nusu ya wale wengine walikuwa wameshika mikuki, tangu mapambazuko mpaka kutokea kwa nyota. 22  Zaidi ya hayo, nikawaambia watu wakati huo: “Wanaume na wakae usiku katikati ya Yerusalemu,+ kila mmoja na mtumishi wake, nao wawe walinzi wetu wakati wa usiku na wafanyakazi wakati wa mchana.” 23  Lakini kunihusu mimi+ na ndugu zangu+ na watumishi+ wangu na walinzi+ waliokuwa nyuma yangu, hatukuwa tukivua mavazi yetu, kila mmoja alikuwa na silaha+ yake katika mkono wake wa kuume.

Maelezo ya Chini