Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nehemia 2:1-20

2  Na ikawa kwamba katika mwezi wa Nisani,+ katika mwaka wa 20+ wa Mfalme Artashasta,+ divai ilikuwa mbele yake, na mimi, kama kawaida, nikaichukua divai hiyo na kumpa mfalme.+ Lakini sikuwa nimepata kuwa na huzuni mbele yake kamwe.+  Kwa hiyo mfalme akaniambia: “Kwa nini uso wako una huzuni+ na wewe si mgonjwa? Hii ni huzuni ya moyo tu.”+ Basi nikaogopa sana.  Ndipo nikamwambia mfalme: “Mfalme na aishi mpaka wakati usio na kipimo!+ Kwa nini uso wangu usiwe na huzuni wakati lile jiji,+ nyumba ya makaburi ya mababu zangu,+ limefanywa ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto?”+  Naye mfalme akaniambia: “Ni jambo gani hili unalotaka?”+ Mara moja nikasali+ kwa Mungu wa mbinguni.+  Kisha nikamwambia mfalme: “Ikiwa inaonekana vema kwa mfalme,+ na ikiwa mtumishi wako anaonekana mwema mbele yako,+ unitume Yuda, kwenye jiji la makaburi ya mababu zangu, nipate kulijenga upya.”+  Ndipo mfalme akaniambia, huku malkia wake akiwa ameketi kando yake: “Safari yako itachukua muda gani, nawe utarudi wakati gani?” Basi ikaonekana vema+ kwa mfalme kunituma, nilipompa wakati uliowekwa.+  Nami nikaendelea kumwambia mfalme: “Ikiwa inaonekana vema kwa mfalme, na nipewe barua+ kwa magavana+ walio ng’ambo ya Mto,+ ili waniruhusu nipite mpaka nifike Yuda;  pia barua kwa Asafu mtunzaji wa bustani ya mfalme, ili anipe miti ya kujenga kwa mbao malango ya Ngome+ ya nyumba,+ na kwa ajili ya ukuta+ wa jiji na kwa ajili ya nyumba ambayo nitaingia.” Basi mfalme akanipa barua hizo, kulingana na mkono mwema wa Mungu wangu uliokuwa juu yangu.+  Mwishowe nikaja kwa magavana+ walio ng’ambo ya Mto na kuwapa barua za mfalme. Tena mfalme akanituma pamoja na wakuu wa jeshi na wapanda-farasi. 10  Wakati Sanbalati+ Mhoroni+ na Tobia+ yule mtumishi, Mwamoni,+ waliposikia jambo hilo, ndipo likaonekana kuwa baya sana+ kwao kwamba mtu fulani amekuja kuwatafutia mema wana wa Israeli. 11  Mwishowe nikaja Yerusalemu, nikaendelea kukaa huko siku tatu. 12  Kisha nikaondoka usiku, mimi pamoja na wanaume wachache, nami sikumwambia mtu yeyote+ mambo ambayo Mungu wangu alikuwa akiweka katika moyo wangu kuyafanya kwa ajili ya Yerusalemu,+ wala sikuwa na mnyama yeyote wa kufugwa ila yule mnyama wa kufugwa niliyempanda. 13  Nami nikatoka nje usiku kupitia Lango la Bonde+ na mbele ya Chemchemi ya Nyoka Mkubwa na kwenye Lango la Marundo ya Majivu,+ nami nikazidi kuzichunguza kuta+ za Yerusalemu, jinsi zilivyokuwa zimebomolewa na malango+ yake kuteketezwa kwa moto. 14  Nami nikapita kuelekea Lango la Chemchemi+ na kwenye Kidimbwi cha Mfalme, na yule mnyama wa kufugwa aliyekuwa chini yangu hakuwa na mahali pa kupitia. 15  Lakini nikaendelea kupanda katika bonde la mto+ usiku, nami nikaendelea kuuchunguza ukuta; kisha nikarudi na kuingia kupitia Lango la Bonde,+ na kwa hiyo nikarudi. 16  Na wale watawala-wasaidizi+ hawakujua nilikokwenda wala jambo nililokuwa nikifanya; nami bado sikuwa nimewaambia lolote Wayahudi wala makuhani wala watu wenye vyeo wala watawala-wasaidizi wala wale wengine waliofanya kazi hiyo. 17  Mwishowe nikawaambia: “Ninyi mnaona hali mbaya tuliyo nayo, jinsi ambavyo Yerusalemu limeharibiwa na malango yake kuteketezwa kwa moto. Njooni tujenge upya ukuta wa Yerusalemu, ili tusiendelee kuwa kitu cha aibu tena.”+ 18  Nami nikaendelea kuwaambia kuhusu mkono+ wa Mungu wangu, jinsi ulivyokuwa mwema juu yangu,+ na pia kuhusu maneno ya mfalme,+yale aliyoniambia. Ndipo wakasema: “Na twende, tukajenge.” Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa ajili ya kazi hiyo njema.+ 19  Basi, wakati Sanbalati+ Mhoroni na Tobia+ yule mtumishi,+ Mwamoni,+ na Geshemu+ Mwarabu+ waliposikia jambo hilo, wakaanza kutudhihaki+ na kutudharau wakisema: “Ni nini hili mnalofanya? Je, mnamwasi mfalme?”+ 20  Hata hivyo, nikawajibu, nikawaambia: “Mungu wa mbinguni,+ Yeye ndiye atakayetupatia mafanikio,+ na sisi watumishi wake, tutasimama, nasi tutajenga; lakini ninyi hamna fungu+ lolote, wala dai la haki, wala ukumbusho+ wowote katika Yerusalemu.”

Maelezo ya Chini