Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Nahumu 3:1-19

3  Ole wake jiji la umwagaji wa damu.+ Limejaa udanganyifu na unyang’anyi. Mawindo hayaondoki!  Kuna sauti ya mjeledi+ na sauti ya mgongano wa gurudumu, na farasi anayetimua mbio na gari linalorukaruka.+  Mpanda-farasi, na kumetameta kwa upanga, na kumetameta kwa mkuki,+ na watu wengi waliouawa, na rundo kubwa la mizoga; wala hakuna mwisho wa maiti. Wanaendelea kujikwaa kati ya maiti zao;  kwa sababu ya wingi wa matendo ya ukahaba ya yule kahaba,+ mwenye kupendeza kwa uvutio, mwanamke stadi wa ulozi, yeye anayeyanasa mataifa kwa matendo yake ya ukahaba na kuzinasa familia kwa ulozi wake.+  “Tazama! Mimi niko dhidi yako,”+ asema Yehova wa majeshi, “nami nitaweka upindo wa marinda yako juu ya uso wako, nami nitayafanya mataifa yauone uchi wako,+ na falme aibu yako.  Nami nitakutupia machukizo,+ nitakufanya udharaulike; nami nitakuweka uwe tamasha.+  Ndipo itakuwa kwamba kila mtu anayekuona atakukimbia+ naye atasema, ‘Ninawi ameporwa! Ni nani atakayemsikitikia?’ Nitakutafutia wapi wafariji?  Je, wewe ni bora kuliko No-amoni,+ aliyekuwa akiketi kando ya mifereji ya Nile?+ Maji yalimzunguka kotekote, mali yake ilikuwa bahari, ukuta wake ulikuwa bahari.  Ethiopia na Misri+ pia walikuwa nguvu zake kamili; nazo hazikuwa na kikomo. Waputu na Walibya nao walikuwa msaada kwako.+ 10  Yeye, pia, alikusudiwa uhamisho; alienda utekwani.+ Watoto wake mwenyewe pia wakavunjwa vipande-vipande mbele ya barabara zote.+ Wakapiga kura+ juu ya watu wake waliotukuzwa, na wakuu wake wote wamefungwa kwa pingu.+ 11  “Wewe mwenyewe utalewa pia;+ utakuwa kitu kilichofichika.+ Wewe mwenyewe pia utatafuta ngome ya kujikinga kutoka kwa adui.+ 12  Mahali pako pote penye ngome ni kama mitini iliyo na matunda ya kwanza yaliyoiva, ambayo, ikitikiswa-tikiswa, yataanguka katika kinywa cha mwenye kula.+ 13  “Tazama! Watu wako ni wanawake katikati yako.+ Bila shaka malango ya nchi yako yatafunguliwa adui zako. Moto utateketeza mapingo yako.+ 14  Jitekee maji kwa ajili ya kuzingirwa.+ Tia nguvu mahali pako penye ngome.+ Ingia matopeni, kanyaga-kanyaga udongoni; kamata kalibu ya matofali. 15  Hata huko utateketezwa na moto. Upanga utakukatilia mbali.+ Nawe utaliwa na upanga kama nzige+ wachanga wanavyokula. Jifanye kuwa hesabu kubwa kama nzige wachanga; jifanye kuwa hesabu kubwa kama nzige. 16  Umezidisha wafanya-biashara wako kuliko nyota za mbinguni.+ “Nzige mchanga naye, huvua ngozi yake; kisha huruka mbali. 17  Walinzi wako ni kama nzige, na maofisa wako wa uandikishaji ni kama kundi la nzige. Wanapiga kambi katika mazizi ya mawe siku yenye baridi. Lazima jua liangaze, nao huruka mbali; na mahali pao hapajulikani.+ 18  “Wachungaji wako wamesinzia,+ Ee mfalme wa Ashuru; wenye fahari wako wanakaa katika makao yao.+ Watu wako wametawanywa juu ya milima, wala hakuna anayewakusanya pamoja.+ 19  Hakuna kitulizo cha msiba wako. Pigo lako haliponyeki.+ Wote wanaosikia habari juu yako wewe watakupigia makofi;+ kwa sababu ni nani ambaye ubaya wako haukupita daima juu yake?”+

Maelezo ya Chini