Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Methali 3:1-35

3  Mwanangu, usiisahau sheria yangu,+ na moyo wako upate kushika amri zangu,+  kwa sababu utaongezewa+ urefu wa siku na miaka ya uzima+ na amani.  Fadhili zenye upendo na ukweli zisikuache.+ Zifunge shingoni pako.+ Ziandike kwenye kibao cha moyo wako,+  na hivyo upate kibali na ufahamu mzuri machoni pa Mungu na machoni pa mtu wa udongo.+  Mtegemee Yehova kwa moyo wako wote+ wala usitegemee uelewaji wako mwenyewe.+  Mtambue yeye katika njia zako zote,+ naye atanyoosha mapito yako.+  Usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe.+ Mwogope Yehova na ujiepushe na ubaya.+  Na hilo liwe maponyo+ kwenye kitovu chako na burudisho kwa mifupa yako.+  Mheshimu Yehova kwa vitu vyako vyenye thamani+ na kwa matunda ya kwanza ya mazao yako yote.+ 10  Ndipo maghala yako yatakapojazwa kwa wingi;+ nayo mitungi yako ya shinikizo itafurika divai mpya.+ 11  Ewe mwanangu, usikatae nidhamu ya Yehova;+ wala usichukie karipio lake,+ 12  kwa sababu yeye ambaye Yehova anampenda,+ humkaripia, kama vile baba anavyomkaripia mwana anayemfurahia.+ 13  Mwenye furaha ni mtu ambaye amepata hekima,+ na mtu anayepata utambuzi,+ 14  kwa maana kuwa nayo kama mapato ni bora kuliko kuwa na mapato ya fedha na kuwa nayo kama mazao ni bora kuliko dhahabu+ yenyewe. 15  Ina thamani kuliko marijani,+ na mapendezi yako mengine yote hayawezi kulinganishwa nayo. 16  Urefu wa siku uko katika mkono wake wa kuume;+ na katika mkono wake wa kushoto kuna utajiri na utukufu.+ 17  Njia zake ni njia za uzuri, na barabara zake zote ni amani.+ 18  Ni mti wa uzima+ kwa wale wanaoishika, na wale wanaoishika sana+ wataitwa wenye furaha.+ 19  Kwa hekima Yehova mwenyewe aliuweka msingi wa dunia.+ Aliziweka mbingu imara kwa utambuzi.+ 20  Kwa ujuzi wake vilindi vya maji vilitenganishwa,+ nazo anga zenye mawingu hutoa matone ya mvua nyepesi.+ 21  Mwanangu, zisiondoke machoni pako.+ Linda hekima inayotumika na uwezo wa kufikiri,+ 22  nazo zitakuwa uzima kwa nafsi yako+ na kitu chenye kuvutia shingoni pako.+ 23  Ndipo utakapotembea kwa usalama+ njiani mwako, na hata mguu wako hautagonga chochote.+ 24  Unapolala hutahofu;+ nawe hakika utalala, nao usingizi wako utakuwa mtamu.+ 25  Hutaogopa kitu chochote chenye kuogopesha ghafula,+ wala dhoruba inayowajia waovu, kwa sababu inakuja.+ 26  Kwa maana Yehova mwenyewe atakuwa uhakika wako,+ naye hakika ataepusha mguu wako usinaswe.+ 27  Usiwanyime watu mema wanayostahili,+ mkono wako ukiwa na uwezo wa kuyafanya.+ 28  Usimwambie mwenzako: “Nenda, kisha urudi na kesho nitakupa,” na kumbe una kitu anachohitaji.+ 29  Usimtungie mwenzako jambo lolote baya,+ wakati anapokaa nawe na kujiona salama.+ 30  Usigombane na mtu bila sababu,+ ikiwa hajakufanyia ubaya wowote.+ 31  Usimwonee wivu mtu mwenye jeuri,+ wala kuchagua yoyote kati ya njia zake.+ 32  Kwa maana mtu mwenye hila+ ni chukizo kwa Yehova,+ lakini urafiki Wake uko pamoja na watu wanyoofu.+ 33  Laana ya Yehova iko juu ya nyumba ya mwovu,+ lakini huyabariki makao ya waadilifu.+ 34  Atawadhihaki+ wale wenye dhihaka;+ lakini atawapa wapole kibali.+ 35  Wenye hekima watapata heshima,+ lakini wajinga wanainua aibu.+

Maelezo ya Chini