Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 25:1-28

25  Hizi pia ni methali za Sulemani+ ambazo watu wa Hezekia, mfalme wa Yuda,+ walinakili:  Utukufu wa Mungu ni kuweka jambo kuwa siri,+ nao utukufu wa wafalme ni kuchunguza jambo kabisa.+  Mbingu kwa kimo na dunia kwa kina,+ na moyo wa wafalme,+ hayo hayachunguziki.+  Takataka na iondolewe kwenye fedha, na yote itatoka ikiwa safi.+  Mwovu na aondolewe mbele ya mfalme,+ na kiti chake cha ufalme kitafanywa imara kwa uadilifu wenyewe.+  Usijiheshimu mwenyewe mbele ya mfalme,+ wala usisimame mahali pa wakuu.+  Kwa maana ni afadhali yeye akuambie: “Njoo hapa,”+ kuliko akushushe mbele ya mtu mwenye cheo ambaye macho yako yamemwona.+  Usiende kwa haraka kufanya kesi, ili sasa swali lisiwe utafanya nini mwishowe mwenzako anapokuaibisha.+  Jitetee kwa mwenzako,+ wala usifunue mazungumzo ya siri ya mwingine;+ 10  ili anayesikiliza asikuaibishe na habari yako mbaya iwe haiwezi kufutwa. 11  Neno linalosemwa wakati unaofaa ni kama matunda ya mtofaa ya dhahabu kwenye chombo cha fedha kilichopambwa.+ 12  Pete ya dhahabu na pambo la dhahabu ya pekee, ndivyo alivyo mkaripiaji mwenye hekima kwenye sikio linalosikia.+ 13  Kama baridi ya theluji+ siku ya mavuno ndivyo alivyo mjumbe mwaminifu kwa wale wanaomtuma, kwa maana yeye huiburudisha nafsi ya mabwana wake.+ 14  Kama wingu la mvuke na upepo bila mvua ndivyo alivyo mtu anayejisifu kwa uwongo juu ya zawadi.+ 15  Kwa subira kiongozi hushawishiwa, na ulimi wa upole unaweza kuvunja mfupa.+ 16  Je, umepata asali?+ Kula kiasi cha kukutosha, ili usiile kupita kiasi kisha uitapike.+ 17  Fanya mguu wako uwe haba nyumbani kwa mwenzako, asije akakuchoka na hakika akuchukie. 18  Kama rungu ya vita na upanga na mshale mkali ndivyo alivyo mtu anayemshuhudia mwenzake kwa uwongo.+ 19  Uhakika katika mtu mwenye hila siku ya taabu, ni kama jino lililovunjika na mguu ulioteguka.+ 20  Yeye anayevua nguo siku ya baridi ni kama siki kwenye magadi na kama mwimbaji anayemwimbia mtu aliye na moyo wenye huzuni.+ 21  Ikiwa mtu anayekuchukia ana njaa, mpe mkate ale; na ikiwa ana kiu, mpe maji anywe.+ 22  Kwa maana unakusanya makaa ya moto juu ya kichwa chake,+ na Yehova mwenyewe atakupa thawabu.+ 23  Upepo wa kaskazini hutokeza mvua+ kana kwamba kwa uchungu wa kuzaa; nao ulimi unaofunua siri hutokeza uso ulioshutumiwa.+ 24  Ni afadhali kukaa pembeni mwa paa kuliko kukaa pamoja na mke mgomvi, ingawa ni katika nyumba moja.+ 25  Kama maji baridi kwa nafsi iliyochoka+ ndivyo ilivyo habari njema kutoka nchi ya mbali.+ 26  Mwadilifu anapopepesuka mbele ya mwovu ni kama bubujiko la maji yaliyochafuka na kisima kilichoharibika.+ 27  Si vizuri kula asali nyingi mno;+ na watu kujitafutia utukufu wao wenyewe, je, huo ni utukufu?+ 28  Mtu asiyezuia roho yake ni kama jiji lililobomolewa, lisilo na ukuta.+

Maelezo ya Chini