Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 24:1-34

24  Usiwaonee wivu watu wabaya,+ wala usitamani kuingia pamoja nao.+  Kwa maana moyo wao huendelea kutafakari juu ya uporaji, nayo midomo yao huendelea kuongea juu ya matata.+  Nyumba hujengwa kwa hekima,+ na kwa utambuzi itasimamishwa imara.+  Na kwa ujuzi vyumba vya ndani vitajazwa vitu vyote vyenye thamani na vyenye kupendeza.+  Mtu mwenye hekima katika nguvu ni mwanamume,+ na mtu mwenye ujuzi anaimarisha nguvu.+  Kwa maana kwa mwongozo stadi utaendeleza vita vyako,+ na kwa wingi wa washauri kuna wokovu.+  Kwa mpumbavu, hekima ya kweli iko juu mno;+ hatafungua kinywa chake langoni.  Yeyote anayepanga hila ya kufanya ubaya ataitwa fundi wa mawazo ya uovu.+  Mwenendo mpotovu wa upumbavu ni dhambi,+ na mwenye dhihaka ni chukizo kwa wanadamu.+ 10  Je, umejionyesha kuwa umevunjika moyo siku ya taabu?+ Nguvu zako zitakuwa chache. 11  Wakomboe wale wanaopelekwa kwenye kifo; na uwazuie wale wanaopepesuka wakielekea kuchinjwa.+ 12  Ikiwa utasema: “Tazama! Hatukujua hili,”+ je, yule anayeipima mioyo hatatambua hilo,+ na yule anayeichunguza nafsi yako mwenyewe hatajua+ hilo naye hakika hatamlipa mtu wa udongo kulingana na utendaji wake?+ 13  Mwanangu, kula asali, kwa maana ni njema; asali tamu ya sega na iwe katika kaakaa lako.+ 14  Vivyo hivyo, ijue hekima kwa ajili ya nafsi yako.+ Ikiwa umeipata, basi kuna wakati ujao, na tumaini lako mwenyewe halitakatiliwa mbali.+ 15  Usijifiche ili kushambulia makao ya mwadilifu kama anavyofanya mwovu;+ usipore mahali pake pa kupumzikia.+ 16  Kwa maana huenda mwadilifu akaanguka hata mara saba, naye hakika atasimama;+ lakini waovu watakwazwa na msiba.+ 17  Adui yako anapoanguka, usishangilie; naye anapokwazwa, moyo wako usiwe na shangwe,+ 18  ili Yehova asipate kuona jambo hilo nalo liwe baya machoni pake, naye aigeuzie hasira yake mbali naye.+ 19  Usiwake kwa hasira juu ya watenda-maovu. Usiwaonee wivu watu waovu.+ 20  Kwa maana mtu yeyote mbaya hatakuwa na wakati ujao;+ taa ya watu waovu itazimwa.+ 21  Mwanangu, mwogope Yehova na mfalme.+ Usishirikiane na watu wanaotaka badiliko.+ 22  Kwa maana msiba wao utakuja ghafula,+ hivi kwamba ni nani anayejua juu ya kuangamizwa kwa watu wanaotaka badiliko?+ 23  Maneno haya pia ni kwa ajili ya watu wenye hekima:+ Kuonyesha upendeleo katika hukumu si jambo zuri.+ 24  Anayemwambia mtu mwovu: “Wewe ni mwadilifu,”+ watu watamlaani, na vikundi vya mataifa vitamshutumu. 25  Lakini kwao wanaomkaripia mambo yatakuwa yenye kupendeza,+ nayo baraka ya mema itawajia.+ 26  Anayejibu kwa njia ya unyoofu atabusu midomo.+ 27  Tayarisha kazi yako huko nje, uifanye tayari kwa ajili yako shambani.+ Kisha ujenge nyumba yako. 28  Usimshuhudie mwenzako pasipo msingi.+ Ndipo ungekuwa mpumbavu kwa midomo yako.+ 29  Usiseme: “Nitamtendea kama vile tu alivyonitendea.+ Nitamlipa kila mtu kulingana na tendo lake.”+ 30  Nilipitia kando ya shamba la mtu mvivu+ na kando ya shamba la mizabibu la mtu aliyepungukiwa moyoni.+ 31  Na tazama! Lote lilizaa magugu.+ Uso wake ulifunikwa na miiba, nao ukuta wake wa mawe ulikuwa umebomolewa.+ 32  Basi nikaona, mimi mwenyewe; nikaanza kutia jambo hilo moyoni;+ nikaona, nikaikubali nidhamu:+ 33  Kulala kidogo, kusinzia kidogo, kukunja mikono kidogo ili kulala,+ 34  nao umaskini wako utakuja kama mnyang’anyi wa njia kuu na uhitaji wako kama mwanamume mwenye silaha.+

Maelezo ya Chini